Praca Mechatronik

Charakterystyka stanowiska

Mechatronik zajmuje się projektowaniem oraz implementacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zagadnień mechaniki i elektroniki a także informatyki, optyki, automatyki czy inżynierii materiałowej, dany pracownik może projektować i wdrażać różne układy mechatroniczne. Mogą być to układy funkcjonujące w samochodach, sprzętach gospodarstwa domowego ale także w technologii przemysłowej i produkcyjnej. Zawód zaliczany jest do typowych zawodów przyszłości.

Wymagania

Mechatronik powinien wykazać się posiadaniem studiów wyższych kierunkowych. Na pewno dużym atutem będzie doświadczenie zawodowe a także umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera. Oprócz tego kandydat musi być osobą kreatywną i chętną na rozwój osobisty, ze względu na ciągły rozwój tego zawodu.

Warunki pracy

Ze względu na szeroką paletę możliwości związanych z możliwymi miejscami pełnienia danego stanowiska, ciężko jest je określić jednoznacznie.

Możliwości zatrudnienia

Pracę oferuje wiele firm i przedsiębiorstw produkcyjnych należących do różnych branży i sektorów gospodarki.

Warunki finansowe

Wysokość pensji jest adekwatna do posiadanych umiejętności, powierzonych obowiązków ale także miejsca zatrudnienia.