Praca Konstruktor

Charakterystyka stanowiska

Jest to pracownik odpowiedzialny za działania na każdym etapie prac konstrukcyjnych związanych z danym projektem. Początkowo projektuje daną konstrukcję oraz jednocześnie sporządza rysunki techniczne i dokumentację. Następnie tworzy prototyp, który poddawany jest testom wskazującym ewentualne błędy. Dodatkowo konstruktor współpracuje z personelem, odpowiedzialnym za testy jakościowe, na podstawie których weryfikuje otrzymane wyniki.

Wymagania

Podstawowym wymaganiem koniecznym do objęcia danej posady jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Równie ważnym punktem jest zdobyte doświadczenie zawodowe dotyczące prac konstrukcyjnych. Oprócz tego mogą okazać się niezbędne zdolności analityczne i numeryczne a także sprawna obsługa komputera wyposażonego w oprogramowanie graficzne lub służące do projektowania. Dodatkowo pracownik na tym stanowisku powinien wykazywać się umiejętnością zarządzania kapitałem ludzkim a także efektywną pracą w grupie.

Warunki pracy

Głównie pracę wykonuje się za pośrednictwem komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie do projektowania. Bywa, że część pracy polega na współpracy z innymi członkami projektu.

Możliwości zatrudnienia

Dane stanowisko oferują zwykle firmy z branży projektowania oraz inżynierii.

Warunki finansowe

Stawki zależą od posiadanych umiejętności konstruktora ale także od miejsca zatrudnienia czy wielkości zleconego projektu.