Praca Pracownik Tester

Charakterystyka stanowiska

Jak sama nazwa wskazuje osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za testowanie jakiegoś produktu lub sprzętu, biorą pod uwagę jego stabilność, jakość i wydajność. Do zadań takiego pracownika należy sprawdzanie zgodności implementacji z panującymi standardami, testowanie oprogramowania a także tworzenie testowych przypadków. Oprócz tego pracownik Pracownik Tester zajmuje się przygotowywaniem raportów zawierających wyniki testów, tworzeniem testów automatycznych ale także pisanie samych skryptów i scenariuszy testowych. Dodatkowo współpracuje z programistami, analitykami a także projektantami na każdym poziomie produkcji.

Wymagania

Od osoby na tym stanowisku przede wszystkim wymagane jest wykształcenie wyższe informatyczne lub elektroniczne a także biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem byłby uzyskany certyfikat ISEB/ISTQB a także udokumentowane praktyczne umiejętności w testowaniu różnych aplikacji (testy automatyczne, funkcjonalne, techniczne itp.). Ważnym aspektem jest dobra znajomość narzędzi metodologii i testowania (np. HP Mercury Quality Center, Mercury Loadrunner, JIRA) jak i również posiadanie wiedzy z zakresu kontroli i zachowania jakości systemów informatycznych, języków skryptowych (Perl, JavaScript, VBScript) oraz technologii bazodanowych i WEB-owych. Plusami takie pracownika byłaby na pewno samodyscyplina, komunikatywność, świetna organizacja pracy a także odporność na pracę pod presją czasu i w stresie.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest biuro w siedzibie pracy. Praca ma indywidualny charakter jednak odbywa się pod nadzorem. Z racji tego iż pracownik ma ciągły kontakt z najnowszymi technologiami, ma możliwość poszerzania zakresu swoich umiejętności i wiedzy.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia Pracownik Tester może znaleźć np. W produkcji oprogramowań C/C++, przy produkcjach sprzętu medycznego, maszyn przemysłowych lub w innych produkcjach elektronicznych.

Warunki finansowe

Zarobki Pracownika Testera mogą zależeć od wielkości siedziby w której jest zatrudniony, od osiąganych wyników lub doświadczenia zawodowego.

Najnowsze oferty pracy - Pracownik Tester