Praca Kierownik Projektu

Charakterystyka stanowiska

Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy głównie od danego projektu. Kierownik odpowiada za powstanie a także efekt końcowy projektu. Kontroluje wszelkie zadania związane ze zleceniem, harmonogramuje je i dba o sprawną realizację. Dodatkowo określa potrzeby do wykonania projektu, przygotowuje pełną dokumentację projektową do katalogów a także pozostałych materiałów promocyjnych. Oprócz tego prowadzi bieżący monitoring wszystkich postępów projektu a także współpracuje z poddostawcami i firmami kooperującymi. Wspólnie z zarządem może udzielać szkoleń.

Wymagania

Głównym wymaganiem stawianym przed osobą ubiegającą się o to stanowisko to posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Również brane pod uwagę są ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub MBA (Master of Business Administration). Ważne także jest posiadane doświadczenie w pracy z projektami oraz umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Dodatkowo powinien władać wiedzą na temat narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektami a także na temat wszelkich technik oprogramowania wspierającego działania nad projektem. Kierownik Projektu musi się cechować komunikatywnością, zdolnościami planistycznymi, przestrzenną wyobraźnią a także systematycznością.

Warunki pracy

Praca zazwyczaj odbywa się w biurze lub gabinecie w siedzibie firmy. Możliwa jest też praca w terenie w sytuacjach wymagających spotkania z klientami. Jest to stanowisko pełnione samodzielnie jednak pod nadzorem. Wiąże się niekiedy z sytuacjami stresowymi. Dodatkowo pracownik ma możliwość osiągnięcia awansu a także rozwoju, korzystając z różnych szkoleń czy kursów.

Możliwości zatrudnienia

Stanowisko można objąć np. w budownictwie, gdzie może się zajmować m.in.: projektami inwestycyjnymi, telekomunikacyjnymi, finansowymi czy informatycznymi.

Warunki finansowe

Wysokość pensji uzależniona jest głównie od miejsca zatrudnienia oraz rodzaju projektu jakiego się podejmuje. Mogą przysługiwać dodatkowe benefity typu laptop, telefon komórkowy czy samochód.

Najnowsze oferty pracy - Kierownik Projektu

IT Project Manager (experience with C#)
Warszawa, 2024-07-22 16000 - 20000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę

IT Project Manager (doświadczenie z programowaniem w C#)
Warszawa, 2024-07-22 16000 - 20000 PLN
Aplikuj Umowa o pracę