Blog IT, Blog Marketing

Okiełznać skoczka czyli jak zwiększyć lojalność pracownika w firmie?

Okiełznać skoczka czyli jak zwiększyć lojalność pracownika w firmie?

TeamQuest 17.10.2017 r.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • dlaczego osób często zmieniających pracę nie można dłużej lekceważyć?
  • co zrobić, aby zatrzymać w firmie job hopperów?
  • jakie cechy organizacji pozwalają zwiększyć lojalność pracowników?

Jedną z najmniej lubianych przez działy HR i rekruterów grupą kandydatów są tzw. job hopperzy czyli osoby zmieniające pracodawców jak rękawiczki. Według badania portalu CareerBuilder prawie połowa pracodawców nie bierze pod uwagę takich osób w swoich procesach rekrutacyjnych. Jak się jednak okazuje, cześć z nich będzie musiała w najbliższym czasie zrewidować swoje poglądy. Przedstawiciele szturmem wkraczającego na rynek pracy pokolenia Millenialsów deklarują bowiem, że nie zamierzają pracować w jednej firmie dłużej niż 3 lata. W jaki sposób poskromić te zapędy?

Zapewnij możliwości rozwoju zawodowego

Rozwój

Sztywne i długie ścieżki karier, niejasny i nieelastyczny system nagradzania, brak możliwości rozwoju zawodowego to duże przeszkody w zatrzymaniu skoczków. Dużo lepszy efekt w budowie ich lojalności jest stworzenie – wraz z nimi – indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i wspólna dyskusja, jak wykorzystać w firmie ich mocne strony. Taki pracownik nie tylko będzie czuł się doceniony, ale również będzie miał poczucie kontroli nad swoją karierą.

Wspieraj w podejmowaniu własnych inicjatyw

Skoczkowie to zwykle osoby, które bardzo źle znoszą monotonię i nudę wynikającą z wykonywania tych samych obowiązków przez długi okres czasu. Często również mają wiele własnych pomysłów na inicjatywy, których chcieliby się podjąć, wykraczające poza ich zakresy obowiązków. W miarę możliwość, manager powinien im to umożliwić i dać szansę na pokazanie swoich silnych stron w innych obszarach.

Komunikuj się na bieżąco

Komunikacja

Sensowność przeprowadzania rocznych ocen okresowych wśród rosnącej liczby pracodawców budzi coraz więcej wątpliwości. Słusznie. Dużo lepsze efekty daje udzielanie feedbacku na bieżąco. Codzienne rozmowy na różne tematy – nie tylko na te związane z pracą – pozwalają managerom nie tylko lepiej poznać pracowników, ale również ich zrozumieć. A to jest klucz do tego, by zbudować z nimi dobre i silne relacje.

Nie skupiaj się na słabych stronach

Skoczkowie, szczególnie ci pokolenia millenialsów i młodsi, nie lubią, gdy ktoś skupia się na tym, co robią źle, na przysłowiowym wytykaniu błędów. Zwykle sami bardzo dobrze zdają sobie z nich sprawę i na własną rękę pracują nad nimi. Dużo korzystniejsze może okazać się skupienie na rozwoju ich silnych stron i zapewnienie możliwości ich pełnego wykorzystania w firmie. Dzięki temu skoczek będzie miał lepszą motywację do pracy, poczucie sensu oraz satysfakcję. A to oznacza większą lojalność wobec firmy.

Pokaż sens wykonywanej pracy

Elastyczność

Tak jak dla naszych rodziców praca była wartością samą w sobie, dla skoczków młodszego pokolenia ogromnie ważne jest poczucie sensu wykonywanej pracy. Poczucie, że jest się niewiele znaczącym trybikiem wielkiej machiny to częsty powód, który popycha ich do zmiany pracodawcy. Dlatego niezwykle istotne jest, aby managerowie podkreślali to, w jaki sposób działania pojedynczych pracowników przekładają się na funkcjonowanie całej firmy.

Wszystko wskazuje na to, że epoka lojalnych pracowników powoli odchodzi do lamusa. Zamiast więc automatycznie odrzucać kandydatów, którzy w CV mają zmianę pracodawcy do 1-2 lata, firmy już dziś powinny przygotować się na przyszłość i zacząć dostrzegać pozytywne wartości, jakie skoczkowie mogą wnieść do organizacji. Już niedługo bowiem szukanie sposobów na zatrzymanie ich firmie może okazać się dla działów HR największym wyzwaniem.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej