Blog IT, Blog Marketing

Trudna sztuka budowania zaufania w zespole

Trudna sztuka budowania zaufania w zespole

TeamQuest 26.10.2016 r.

Zaufanie jest jednym z fundamentalnych czynników efektywnej współpracy między ludźmi. Nie inaczej jest w relacjach biznesowych. Obawa przed tym, że ktoś nas oszuka lub chce wyprowadzić na manowce to niestety w naszym kraju dość często spotykane przypadłości, które nie tylko nie ułatwiają wzajemnej komunikacji, ale także negatywnie wpływają na jakość realizacji projektów. Jakie zachowania sprzyjają budowaniu atmosfery zaufania w zespole?

Postaw na otwartą komunikację

Na zaufanie może destrukcyjnie wpływać zarówno to, co wiadomo, jak i to, czego nie wiadomo. Dlatego tak ważne jest stworzenie takiej kultury organizacyjnej, która umożliwia każdemu z członków zespołu otwarte wyrażanie swoich opinii i uczuć. Unikaj niedomówień. Staraj się, aby polecenia dla zespołu były komunikowane w jasny i konkretny sposób a kryteria podejmowanych decyzji dla wszystkich zrozumiałe. Nie ukrywaj istotnych problemów i podawaj do wiadomości wszystkie kluczowe informacje.

Dotrzymuj słowa

Dotrzymuj słowa

Składanie obietnic bez pokrycia to niezawodny sposób na utratę zaufania współpracowników. Jeśli zobowiązujesz się do przyznania pracownikom nagród po zakończeniu projektu, niech to nie będą słowa rzucone na wiatr. W przeciwnym razie utracisz wiarygodność w ich oczach a twoje kolejne obietnice nie będą traktowane poważnie.

Bądź konsekwentny

Ludzie cenią przewidywalność i niezawodność. Nieufność często jest efektem niewiedzy, czego możemy się po kimś spodziewać. Dlatego przemyśl głęboko swoje wartości i przekonania, a następnie konsekwentnie kieruj się nimi przy podejmowaniu decyzji. Miej świadomość, że niczego nie dostrzega się szybciej jak rozbieżności pomiędzy słowami a czynami.

Mów prawdę

Nazywaj rzeczy po imieniu. Nie manipuluj faktami i nie wypaczaj prawdy. Informuj szczerze, jakie jest twoje stanowisku w danej sprawie. Pamiętaj, że podstawą zaufania jest uczciwość a ludzie zdecydowanie wolą dowiedzieć się czegoś, „czego nie chcieliby usłyszeć”, niż przekonać się, że szef ich okłamał.

Nie ukrywaj błędów i naprawiaj je

Stwórz taką kulturę, żeby ludzie nie musieli ukrywać swoich błędów w przeciwieństwie do kultury szukania winnych. Strach przez przyznaniem się do porażki może okazać się katastrofalny nie tylko dla samego projektu, ale i całej organizacji. Dlatego dawaj dobry przykład i nie staraj się tuszować swoich własnych pomyłek. Pamiętaj o tym, że pokora nie jest oznaką słabości, a potknięcia to część ludzkiej natury. Nigdy natomiast nie odkładaj naprawiania popełnionych błędów. Na ile to możliwe, jak najszybciej rekompensuj je odpowiednimi działaniami.

Doskonal się

Doskonal się

Istotnym elementem budowania zaufania i szacunku wśród współpracowników jest nieprzerwanie dbanie o rozwój swoich kompetencji, nie tylko tych związanych z „twardą wiedzą”. Szczególną uwagę zwracaj na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Kiedy ludzie postrzegają cię jako osobę, która stale się uczy, nabierają zaufania do twojej zdolności sprostania wyzwaniom ciągle zmieniającego się otoczenia.

Okazuj lojalność

Nie obawiaj się hojnie okazywać uznanie. Doceniaj pracę współpracowników. Mów o ludziach tak, jakby byli obecni. Reprezentuj tych, którzy są nieobecni i nie mogą mówić w swojej sprawie. Nie daj się wciągnąć w plotki o innych i nigdy nie ujawniaj powierzonych ci poufnych informacji. Ludzie muszą mieć pewność, że jesteś osobą, dla której tajemnica rzeczywiście nią jest.

Trudno wyobrazić sobie efektywną pracę jakiegokolwiek zespołu, którego członkowie są do siebie wrogo nastawieni. Konsekwencje zaniedbania elementu zaufania w zespole bywają bolesne i rzutują na funkcjonowanie całej firmę. Dlatego warto stale podejmować działania sprzyjające tworzeniu atmosfery otwartości i ufności. Tym bardziej, że zaufanie nie jest trwałym stanem. Podobnie jak można je zbudować, można je łatwo stracić.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej