Blog IT, Blog Marketing

Donald Trump uruchamia „American AI Initiative”. USA chcą być liderem w rozwoju SI

Donald Trump uruchamia „American AI Initiative”. USA chcą być liderem w rozwoju SI

Maciej Olanicki , 11.02.2019 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald J. Trump, najprawdopodobniej jeszcze dziś wyda rozporządzenie wykonawcze w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji. Jego celem jest uczynienie z USA światowym liderem w pracach nad SI. Oparte na pięciu założeniach rozporządzenie jest pierwszą tak zdecydowaną deklarację Amerykanów.

American AI Initiative – dominacja w SI w pięciu krokach

Według informacji zgromadzonych przez MIT Technology Review, strategia Trumpa ma być nowym otwarciem w grze o dominację na polu rozwoju sztucznej inteligencji. Oczywiście pojęcie to należy rozumieć szerzej niż tylko twarde SI – mowa przede wszystkim o zaawansowanym samouczącym oprogramowaniu, które w przyszłości będzie motorem napędowym przemysłu czy znajdzie szerokie zastosowanie w amerykańskich siłach zbrojnych. Prezydencki program na rzecz rozwoju SI nosić będzie nazwę „American AI Initiative”.

Program American AI Initiative realizowany będzie na pięciu polach:

  • przekierowanie środków – na mocy rozporządzenia wykonawczego, prezydent Trump ma zamiar przebudować fundusze agencji i instytucji federalnych i wygospodarować budżet na inwestycje w sztuczną inteligencje,
  • stworzenie zasobów – wszystkie dane, które gromadzi i przetwarza administracja na poziomie federalnym, będą mogły zostać wykorzystane do uczenia maszynowego,
  • standaryzacja – zadanie opracowania adekwatnych miar i standardów zlecone zostaną Narodowemu Instytutowi Standaryzacji i Technologii,
  • szkolenia – uruchomienie programu szkoleń dla pracowników agencji federalnych, które przystosują ich do nowych realiów; niewykluczone, że chodzi tu także o kursy umożliwiające przekwalifikowanie się i prewencję wobec bezrobocia technologicznego,
  • zaangażowanie społeczności międzynarodowej – po osiągnięciu celów w warunkach lokalnych, Stany Zjednoczone chcą ekspandować z wypracowanymi u siebie standardami i uruchomić współpracę międzynarodową.

American AI Initiative – recepcja

Pierwsze reakcje amerykańskich komentatorów na prezydencką inicjatywę są raczej zachowawcze. Nie brakuje głosów, że American AI Initiative stanowi rękawicę rzuconą największemu konkurentowi USA także w wyścigu w pracach nad SI – Chińskiej Republice Ludowej.

Nie brakuje opinii, że program pomija kwestię drenażu mógów, na którym w dużej mierze opiera się w USA rozwój zaawansowanego oprogramowania i działalność uniwersytecka w ogóle. Lista zarzutów jest zresztą dłuższa i obejmuje choćby etyczny wymiar prac nad oprogramowaniem, które zasili U.S. Army. Rozporządzeniu zarzuca się także ogólnikowość i brak konkretnych działań, jakich spodziewać można byłoby się po rozporządzeniu wykonawczym.

Na ogół rozporządzenie wykonawcze w sprawie sztucznej inteligencji jest jednak postrzegane pozytywnie. American AI Initiative jest bowiem ważne jako sam akt – Amerykanie jako pierwsi posiadają ramy prac nad sztuczną inteligencją, a niewykluczone, że historia oceni taki dokument na równi z ustawami zasadniczymi czy deklaracjami praw.

Szczegóły American AI Initiative poznamy najprawdopodobniej tej nocy.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej