Blog IT, Blog Marketing

Jak wspierać kreatywność w zespole IT?

Jak wspierać kreatywność w zespole IT?

TeamQuest 14.03.2018 r.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • co zrobić, aby stworzyć w firmie warunki do kreatywnych działań?
  • w jaki sposób firmy największe technologiczne wspierają innowacyjność w swoich zespołach?

Kreatywność jest jednym z najczęściej wymienianych słów, kiedy mówi się o czynnikach sukcesu firmy. O tym, jak ważną rolę odgrywa, świadczy fakt, że duża część technologicznych gigantów dokłada starań, aby włączyć ją w swoją kulturę organizacyjną. Mimo że kreatywność w dużej mierze jest cechą wrodzoną, bez odpowiednich warunków w firmie pracownicy nie zrobią w niej użytku. Dlatego warto zadbać o kilka rzeczy, które ją wspierają i ułatwiają.

Umożliwienie interakcji między pracownikami

Relacje partnerskie

W wielu firmach praca zorganizowana jest w taki sposób, że pracownicy z różnych działów praktycznie przez cały dzień nie mają ze sobą styczności. W takim środowisku trudno jest generować pomysły, prowadzić dyskusje czy robić burzę mózgów. Jednym z najważniejszych czynników wspierających innowacyjność jest bowiem swobodna i nieskrępowana komunikacja, która pozwala spojrzeć na dany problem różnych perspektyw. Ogromne znaczenie ma tu aranżacja biura. Duża liczba osobnych pomieszczeń buduje atmosferę zamknięcia, w której każde drzwi symbolicznie oznaczają wejście do cudzej przestrzeni, gdzie czujemy się tylko gościem lub, co gorsza, petentem.

Brak kar za podejmowanie ryzyka

Kreatywność ściśle związana jest z podejmowaniem ryzyka. Jeśli za błędy z nią związane firma karze pracowników lub też kultura firmy nastawiona jest na stabilizację, pracownicy dostosują się do tego i nie będą inicjować innowacyjnych projektów w obawie przed negatywną oceną ze strony kierownictwa i współpracowników. Dlatego, aby podnieść innowacyjność firmy, warto stworzyć takie warunki, w których różnorodność i swobodne dyskusje będą wspierane a generowanie nowych pomysłów nie tylko nie będzie karane, ale stanie się częścią kultury organizacyjnej.

Dbanie o dobrą atmosferę

Atmosfera w pracy

Kultura firmy, w której ceni się rozsądek i powagę może hamować kreatywność. Z tego względu tak ważna jest dobra atmosfera w pracy. Wiele badań psychologicznych pokazało jednoznacznie, że pozytywne nastawienie pracowników ułatwia innowacyjne pomysłów. Dobry nastrój powoduje, że pracownicy są bardziej elastyczni w podchodzeniu do problemów i tworzenia nowych rozwiązań oraz bardziej skłonni do szukania różnych alternatyw. Nie bez powodu swobodna, dobra atmosfera w pracy jest charakterystyczna dla firm technologicznych.

Brak pośpiechu

W natłoku codziennych obowiązków, na projekty i działania kreatywne może po prostu zabraknąć czasu. Dlatego managerowie powinni zadbać o to, aby w przypadku najbardziej innowacyjnych projektów, pracownicy mieli czas na tworzenie nowych pomysłów, dyskusje i rozmowy oraz, co niemniej istotne, bez nadmiernego pospiechu mogli poszerzać swoją wiedzę w danym zakresie.

Wspieranie różnorodności

Różnorodność

Wśród pracowników o podobnym wykształceniu, pochodzeniu czy wieku szybciej dochodzi do tworzenia więzi zespołowych i jednomyślności, co tym samym utrudnia generowanie pomysłów, gdyż dane problemy widziane są tylko z jednej perspektywy. Dlatego tak istotne jest zatrudnianie pracowników o bardzo różnych cechach osobowościowych i z różnymi doświadczeniami a także tworzenie zespołów projektowych, w których będzie zachowana różnorodność.

Nie da się nauczyć pracowników kreatywności. Można jednak (i warto) stworzyć w organizacji takie warunki, które będą ją wspierać. Dzięki temu firma nie tylko lepiej wykorzysta potencjał swojego zespołu, ale również pracownicy będą postrzegać ją w korzystniejszym świetle. To z kolei znajdzie odbicie w pozytywnym wizerunku pracodawcy na zewnątrz. Czy w przypadku firm z branży IT nie o to właśnie chodzi?

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej