Blog IT, Blog Marketing

Project Manager czyli współczesny człowiek renesansu

Project Manager czyli współczesny człowiek renesansu

TeamQuest 11.07.2016 r.

Brak przywiązania do jednego pracodawcy, elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków to kierunki, ku którym zmierza współczesny rynek pracy. Wśród wielu przeobrażeń, jakie zaszły na nim w ostatnich latach, szczególnie zauważalna jest coraz większa ilość firm, które odchodząc od etatów, preferują projektowy styl pracy. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość jest zawód Project Managera. Kim jest „szef projektu” i jakie kompetencje powinien posiadać?

Żeby wizja stała się rzeczywistością

Odpowiedź na pytanie, czym zajmuje się Project Manager nasuwa się sama: zarządzaniem projektami. Co się jednak pod tym kryje? Jego obowiązki najlepiej definiuje określenie „making things happen”. To osoba stojąca na straży projektu, od momentu jego przejęcia, poprzez wszystkie etapy realizacji, aż po efekt finalny. Do jej obowiązków należy nie tylko kontrola budżetu i zarządzanie harmonogramem prac nad projektem, ale również zbudowanie zespołu, motywowanie jego członków, wyznaczanie kierunków ich pracy i monitorowanie postępów. Zarządzający projektem jest ponadto tym, który odpowiada za kontakt z klientem oraz za wszelkie sytuacje kryzysowe, jakie prędzej czy później pojawiają się na drodze do urzeczywistnienia początkowej wizji. Tak szeroki wachlarz obowiązków niesie za sobą wysokie wymagania dotyczące wiedzy, cech osobowości i kompetencji Project Managera.

Kombinacja wiedzy i inteligencji emocjonalnej

Kombinacja wiedzy i inteligencji emocjonalnej

Zarządzanie projektem wymaga idealnej harmonii między specjalistyczną wiedzą i miękkimi kompetencjami. O pomyślnej realizacji takiego zadania stanowią przede wszystkim ludzie, nie narzędzia czy metody, dlatego trudno wyobrazić sobie idealnego Project Managera bez doskonałych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych. Umiejętności negocjacyjne oraz łatwość rozwiązywania i łagodzenia konfliktów to nie wszystko. Raz przyjdzie mu pełnić rolę empatycznego, wspierającego i wyznaczającego cel przywódcy, innym razem – asertywnego, opierającego się naciskom strażnika projektu. Dobrze, gdy potrafi zadbać o swój autorytet i identyfikować się z członkami zespołu. Kolejnymi, obok zarządzania ludźmi, kompetencjami pożądanymi u Project Managera są świetna organizacja oraz umiejętność zarządzania czasem swoim i zespołu. O sukcesie przedsięwzięcia decydują często nieprzekraczalne terminy oraz trzymanie się harmonogramu. Klienci nie lubią czekać. Ustalanie priorytetów, delegowanie obowiązków oraz szacowanie czasu realizacji poszczególnych etapów prac to codzienność w pracy Project Managera. W zarządzaniu kosztami projektu niezbędna jest z kolei wiedza księgowa oraz z zakresu zarządzania budżetem.

Zawód przyszłości?

Zawód przyszłości

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie tzw. miękkich kompetencji na rynku pracy (według CareerBuilder dla 71% pracodawców inteligencja emocjonalna jest istotniejsza niż iloraz inteligencji) oraz konieczność dostosowania się do dynamiki otoczenia, można przypuszczać, że zawód Project Managera szybko się nie zdezaktualizuje. Świadomość kierownictwa firm w zakresie metodycznego zarządzania projektami rośnie i, jak podają analizy, pracodawcy coraz chętniej rekrutują szefów projektów nie tylko do działów IT czy złożonych, skomplikowanych zadań, ale również do innych działów i na różnych szczeblach organizacji. Wydaje się zatem, że rację mają eksperci z miesięcznika „Forbes”, którzy profesję Project Managera nazywają zawodem przyszłości.

Zarządzanie projektami to nie lada wyzwanie. Każdy projekt jest unikatowy, często z różnych branż i dziedzin, wymagający szerokiej wiedzy i umiejętności. W zmieniającej się jak w kalejdoskopie rzeczywistości bezsprzeczne jest to, że Project Manager to zawód, w którym z całą pewnością nie ma miejsca na monotonię.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej