Blog IT, Blog Marketing

Lider IT – kompetencje niezbędne do skutecznego przewodzenia

Lider IT – kompetencje niezbędne do skutecznego przewodzenia

TeamQuest 04.06.2017 r.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • jakie wyzwania stoją przed współczesnymi liderami IT?
  • co wyróżnia najlepszych przywódców od przeciętnych managerów IT?
  • które umiejętności warto rozwijać, by być bardziej efektywnym?

Choć liczbę książek i artykułów, jakie w ostatnich latach napisano na temat przywództwa w organizacjach można liczyć setkach, jeśli nie w tysiącach, wciąż trudno o jedną definicję lidera. Umiejętność tworzenia wizji, samodyscyplina, pewność siebie a jednocześnie pokora to tylko niektóre z cech charakteryzujących największych przywódców. Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że przed liderami IT stoją dodatkowe wyzwania. Jakie umiejętności i kompetencje w ich przypadku są dziś szczególnie istotne?

Samoświadomość

Wyjątkowi liderzy IT to osoby inteligentna emocjonalnie. Znają swoje mocne i słabe strony, co pozwala im osiągnąć wewnętrzną spójność. Oznacza to, że ich słowa i działania, niezależnie od miejsca i okoliczności, tworzą integralną całość i są odzwierciedleniem wyznawanych wartości. Samoświadomość sprawia, że zwykle są szczerzy w relacjach z innymi ludźmi, potrafią otwarcie komunikować swoje emocje i z przekonaniem mówić o swoich wizjach. Niejednokrotnie wykazują się dobrą intuicją, również w stosunku do ludzi. Wiedzą, jaki obrać kurs, bo na skomplikowane sytuacje patrzą w szerokim kontekście i potrafią zidentyfikować błędy percepcji, którym powszechnie podlegamy.

Ustawiczne uczenie się

Nauka

W tak błyskawicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką są nowe technologie, szczególnego znaczenia nabiera nieustanne dążenie do doskonalenia się i zdobywania nowej wiedzy. Dobrzy liderzy IT to osoby, które w zakresie merytorycznego przygotowania i umiejętności są przykładami dla swoich zespołów. Nie ma nic bardziej irytującego i demotywującego niż niedouczony szef. Dlatego kierujący zespołami IT powinni stale trzymać rękę na pulsie, dokształcać się, podnosić kwalifikacje i szlifować kompetencje tak, aby nie tylko stawać się autorytetami, ale również dążeniem do nauki „zarażać” członków swoich teamów.

Kompetencje komunikacyjne

Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne to kluczowa cecha managerów i liderów w każdej dziedzinie. W IT oznaczają one zdolność do współpracy z osobami z różnych działów, kultur i środowisk oraz porozumiewanie się w sposób zrozumiały dla innych. Najlepsi liderzy IT czują się równie komfortowo komunikując się zarówno z osobami na stanowiskach technicznych, kierownictwem wyższego szczebla jak i klientami czy użytkownikami końcowymi produktu. Potrafią wyjaśnić skomplikowane pojęcia w prostych słowach pomagając innym zrozumieć, czym zajmuje się ich dział. Stanowią pomost pomiędzy światem IT a tymi, dla których nowe technologie to dziedzina bardziej odległa.

Umiejętność tworzenia środowiska pracy sprzyjającego innowacjom

Innowacyjność

Od dzisiejszych liderów IT oczekuje się zdolności kreowania takich warunków pracy, które będą sprzyjały tworzeniu produktów i usług odróżniających się od konkurencji. Najlepsi liderzy IT wiedzą, że bez ryzyka nie ma innowacji, dlatego umożliwiają członkom swoich zespołów podejmowanie odważnych decyzji. Jednocześnie pielęgnują kulturę organizacyjną , w której jest miejsce na błędy i potknięcia a ich autorzy nie muszą obawiać się tego, że zostaną ukarani. Określenie granicy akceptowalnego ryzyka to w każdym przypadku niewątpliwie trudne zadanie. Jednak tylko tworząc bezpieczne środowisko pracy, w którym panuje otwarta komunikacja, wspiera się realizację pomysłów a niepowodzenia nie są piętnowane, można zachęcić ludzi do stawiania czoła trudnym projektom i próbowania swoich sił w nowych obszarach.

Oczywiście przepis na idealnego przywódcę w świecie IT nie istnieje. Ilu liderów, tyle stylów zarządzania. Wymienione kompetencje z całą pewnością warto jednak rozwijać pamiętając o tym, że nie można skutecznie kierować ludźmi, jeśli nie zarządza się sobą.

Jakimi jeszcze kompetencjami, waszym zdaniem, powinien wyróżniać się lider IT?

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej