Blog IT, Blog Marketing

PHP 8.3: Kompendium Wiedzy dla Programisty PHP

PHP 8.3: Kompendium Wiedzy dla Programisty PHP

TeamQuest 29.11.2023 r.

Jako programista PHP, jesteś z pewnością świadomy, jak ważne jest ciągłe aktualizowanie swoich umiejętności i dostosowywanie się do nowych wersji języka. Wersja PHP 8.3 wprowadza szereg zmian, które nie tylko ułatwiają codzienną pracę z PHP, ale także otwierają nowe możliwości dla developerów. Przyjrzyjmy się bliżej, co nowego przynosi PHP 8.3 i jak możesz przygotować się na migrację do tej wersji.

1. Fibers: Krok Ku Lepszej Współbieżności

PHP 8.3 zostały wprowadzone ulepszenia w obsłudze fibers. Dla programistów PHP oznacza to większe możliwości w zakresie tworzenia asynchronicznego i równoległego kodu. Te zmiany mogą być kluczowe w optymalizacji aplikacji, szczególnie tych, które wymagają wysokiej wydajności i skalowalności.

2. Nowe Funkcje i Opcje: Ułatwienia w Codziennej Pracy

PHP 8.3 wprowadza również nowe funkcje, które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie pracy programisty. Przykłady takich funkcji to:

 • str_contains_all() sprawdza, czy string zawiera wszystkie podane fragmenty – bardzo przydatne w walidacji danych wejściowych.
 • array_is_list() weryfikuje, czy tablica jest listą, co jest użyteczne w manipulacji strukturami danych.

Przykłady:

// Użycie str_contains_all
$tekst = "Nowości w PHP 8.3";
if (str_contains_all($tekst, ['PHP', '8.3'])) {
echo "Tekst zawiera wymagane elementy.";
}

// Użycie array_is_list
$tablica = [100, 200, 300];
if (array_is_list($tablica)) {
echo "Tablica jest listą.";
}

3. Migracja do PHP 8.3: Kierunek dla Programistów

Migracja do nowej wersji PHP to ważny krok dla każdego developera PHP. PHP 8.3, z jego nowymi funkcjami i ulepszeniami, oferuje wiele korzyści, ale wymaga też dokładnego przetestowania istniejącego kodu. Przed migracją warto sprawdzić kompatybilność zależności i dokładnie przetestować aplikacje, aby uniknąć problemów związanych z różnicami w funkcjach i zachowaniu języka.

Mid IT Recruiter

Warszawa
Aplikuj

4. Przewodnik dla Programistów PHP – Nowości i Zmiany

Wersja [b]PHP 8.3 wprowadza znaczące zmiany, które wpływają zarówno na codzienną pracę programistów, jak i na procesy migracyjne istniejących aplikacji. Poniżej szczegółowo omówiono najważniejsze z nich, pomagając developerom PHP zrozumieć i dostosować się do nowego środowiska.[/b]

Deprecacje i Zmiany Wstecznej Kompatybilności

PHP 8.3 wprowadza kilka zmian, które mogą wpłynąć na istniejący kod:

 1. Więcej Odpowiednich Wyjątków Dotyczących Daty/Czasu: Zwiększenie precyzji i czytelności obsługi błędów związanych z datą i czasem.
 2. Przypisywanie Ujemnego Indeksu do Pustej Tablicy: Teraz, przypisanie ujemnego indeksu n do pustej tablicy sprawi, że kolejny indeks będzie n + 1, a nie 0.
 3. Zmiany w Funkcji range(): Modyfikacje tej funkcji mogą wpłynąć na sposób generowania sekwencji.
 4. Zmiany w Ponownym Deklarowaniu Statycznych Właściwości w Traits: Modyfikacje te dotyczą sposobu zarządzania statycznymi właściwościami w traits.
 5. Deprecacja Stałej U_MULTIPLE_DECIMAL_SEPERATORS: Zastąpiona przez U_MULTIPLE_DECIMAL_SEPARATORS.
 6. Deprecacja MT_RAND_PHP Mt19937: Wariant generatora liczb losowych jest przestarzały.
 7. ReflectionClass::getStaticProperties() Nie Zwraca Już null: Ta zmiana może wpłynąć na sposób obsługi wyników tej metody.
 8. Deprecacja Ustawień INI: Dotyczy assert.active, assert.bail, assert.callback, assert.exceptionassert.warning.
 9. Deprecacja Wywołań get_class() i get_parent_class() Bez Argumentów: Zmiana wpływa na sposoby uzyskiwania informacji o klasach.
 10. SQLite3: Domyślny tryb błędów ustawiony na wyjątki, co zwiększa niezawodność obsługi błędów.

ERP Implementer

Marki
Aplikuj

Nowe Klasy, Interfejsy i Funkcje

Równie ważne są nowości, które PHP 8.3 wprowadza:

 1. Nowe Metody w DOM: Takie jak DOMElement::getAttributeNames(), DOMElement::insertAdjacentElement(), co ułatwia manipulację strukturą DOM.
 2. Rozszerzenia w IntlCalendar: Nowe metody jak IntlCalendar::setDate(), oferujące większą elastyczność w pracy z kalendarzami.
 3. Nowe Funkcje w LDAP: ldap_connect_wallet()ldap_exop_sync(), które ułatwiają integrację z LDAP.
 4. mb_str_pad(): Nowa funkcja w obszarze multibyte string operations.
 5. Rozszerzenia POSIX: Nowe funkcje posix_sysconf(), posix_pathconf(), zapewniające lepszą integrację z systemem operacyjnym.
 6. ReflectionMethod::createFromMethodName(): Nowa metoda ułatwiająca refleksję metod.
 7. socket_atmark(): Funkcja do obsługi gniazd sieciowych.
 8. Nowe Funkcje w Obszarze Stringów i Streamów: Jak str_increment(), stream_context_set_options().
 9. Nowa Metoda w ZipArchive: `Zip

Przykłady Implementacji Nowości

Użycie str_contains_all():

// Weryfikacja, czy string zawiera kilka słów kluczowych
$tekst = "Zapoznaj się z nowościami PHP 8.3!";
if (str_contains_all($tekst, ['PHP', '8.3', 'nowościami'])) {
echo "Tekst zawiera wszystkie wymagane słowa kluczowe.";
}

Wykorzystanie Nowych Metod DOM w PHP 8.3:

$dom = new DOMDocument();
$dom->loadHTML('<div id="test">Testowy element</div>');
$div = $dom->getElementById('test');

// Używanie DOMElement::insertAdjacentText
$div->insertAdjacentText('beforebegin', 'Przed ');
$div->insertAdjacentText('afterend', ' Po');

echo $dom→saveHTML();

Programista Full Stack .Net 24000 - 28000 PLN

Praca zdalna
Aplikuj

Analiza Wpływu Zmian

Zmiany w Funkcji range(): Modyfikacje w range() mogą wpłynąć na generowanie sekwencji numerów, szczególnie w skryptach używających tej funkcji do obsługi danych numerycznych. Istotne jest przetestowanie tych obszarów, aby upewnić się, że zmiany nie wpłyną negatywnie na logikę aplikacji.

Deprecacja MT_RAND_PHP Mt19937: Ta zmiana może wymagać aktualizacji kodu w miejscach, gdzie używano specyficznego generatora liczb losowych, na rzecz nowszych i bardziej efektywnych mechanizmów.

7. Praca z PHP 8.3: Perspektywy i Możliwości

Dla programistów PHP, praca z najnowszą wersją języka otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia bardziej wydajnego, bezpiecznego i nowoczesnego kodu. PHP 8.3 nie tylko wprowadza nowe funkcje, ale także udoskonala istniejące mechanizmy, co czyni język bardziej przystępnym i elastycznym.

Podsumowanie

PHP 8.3 to znaczący krok naprzód dla społeczności PHP. Jako programista lub developer PHP, możesz skorzystać z tych zmian, aby ulepszyć swoje aplikacje i zwiększyć swoją produktywność. Migracja do nowej wersji może wymagać pewnego wysiłku, ale korzyści, jakie niesie, są tego warte.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej