Praca programista PHP

Śmiało można stwierdzić iż język PHP jest jednym z filarów współczesnych stron WWW. Wykorzystuje się go nie tylko w mechanizmach wyświetlania treści ale także w elementach interaktywnych. Obecnie nie ma praktycznie hostingu bez obsługi PHP.

Początki tego języka programowania sięgają roku 1994, kiedy to Rasmus Lerdorf stworzył pierwszą jego wersję, funkcjonującą pod nazwą PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter). Skrypty tej wersji pozwalały jednak tylko na przeliczanie statystyk odwiedzin danej witryny autora. Następnie w roku 1998 ukazała się wersja 3.0. i była punktem przełomowym od którego rozpoczął się wielki rozwój PHP. Setki developerów przyciągnęła otwartość i możliwość dodawania własnych bibliotek. Sprawiło to, że język PHP stał się jednym z najpopularniejszych języków programowania. Tuż pod koniec 1998 roku, PHP było zainstalowane już na 10 procentach wszystkich serwerów. Obecnie ciężko znaleźć serwer WWW, który nie byłby wsparty tą technologią. Miliony stron korzysta z tego narzędzia.

Jest to język skryptowy, który daje programistom PHP ogromne możliwości programowania aplikacji internetowych w czasie rzeczywistym, działających nie tylko jako serwisy internetowe. Jest to język bardzo łatwy do nauczenia, co sprawia, że wciąż pozyskuje nowych fanów. Narzędzie to można także wykorzystać do stworzenia odpowiedniego rozwiązania na przykład dla serwera FTP a nawet do pisania aplikacji okienkowej na dowolny system operacyjny. PHP pozwala na programowanie w dwóch sposobach: obiektowo lub proceduralnie. Dodatkowo umożliwia tworzenie programów jednocześnie dwoma tymi sposobami. Oprócz tego może również posłużyć do przetwarzania danych z poziomu wiersza a także do tworzenia programów pracujących w trybie graficznym. Język PHP może także działać jako program CGI lub może być zainstalowany jako moduł Apache a nawet jako rozszerzenie ISAPI.

Dla każdego programisty PHP ważną zaletą jest bezpieczeństwo, którym objęty jest zarówno kod (tworzony po stronie serwera) jak i wszelkie dane (wykorzystanie SSL i HTTPS). Dodatkowo wyróżnia się jego możliwości, praktyczność, potencjał a także cenę. Oprócz tego osiąga wysokie wyniki przy współpracy z różnymi typami serwerów czy silników bazodanowych. Technologia ta opiera się na otwartym dostępie do kodu źródłowego a jej podobieństwo do języków C i C++ sprawia, że jest łatwa do przyswojenia dla przyszłych programistów. Obecnie najnowszą wersją PHP jest wersja 7.0.2 (stan na luty 2016).

Przykładowy kod programisty PHP

PHP Przykład #1

  <?php
  trait Hello {
      private function hello($city) {
          echo sprintf("Hello %s", $city);
      }
  }
  
  class Welcome {
      use Hello {
          hello as public;
      }
  }
  echo (new Welcome())->hello("Tarnobrzeg");
  ?>
  
PHP Przykład #2

  <?php
  $date = new DateTime(date("Y-m-d", time()));
  $date->modify('first day of last month');
  echo $date->format('Y-m-d');
  ?>
  

Przykładowe pytania na stanowisko programista PHP

 1. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy klasą abstrakcyjną a interfejsem jest możliwość dziedziczenia - klasa może implementować wiele interfejsów, ale rozszerzać jednego rodzica.
  1. Tak
  2. Nie
 2. Plik otworzymy za pomocą:
  1. unset()
  2. fopen()
  3. copy()
  4. fread()
 3. Basename() zwraca nazwę pliku:
  1. Tak
  2. Nie