Blog IT, Blog Marketing

Home office z nami zostaje ale co z pracą zespołową?

Home office z nami zostaje ale co z pracą zespołową?

Marcin Sarna , 30.09.2021 r.

Badania potwierdzają, że pracownicy sektora technologicznego są nastawieni na długoterminową pracę zdalną. Ale pracodawcy obawiają się co to oznacza dla pracy zespołowej.

Pracodawcy jedno, pracownicy drugie

Organizacje technologiczne obawiają się wpływu pracy zdalnej na budowanie zespołu i kulturę pracy, zwłaszcza iż nowe dane sugerują, że specjaliści z branży coraz częściej wybierają pracę zdalną szukając nowego zatrudnienia.

Ankieta przeprowadzona przez Hackajob wśród 2000 brytyjskich pracowników branży technologicznej i pracodawców wykazała, że 50% pracodawców uważa, że trudniej jest zbudować i utrzymać silny zespół pracujący zdalnie niż pracujący „tradycyjnie” a 54% z nich stwierdziło, że rozproszona siła robocza ma negatywny wpływ na kulturę biurową.

Sami specjaliście z branży technologicznej są innego zdania. Tylko 22% pracowników technicznych ankietowanych przez Hackajob zgodziło się, że praca zdalna ma negatywny wpływ na kulturę pracy, a większość (44%) uważa, że nie ma ona żadnego wpływu.

Brak elastyczności to głównie brak pracy zdalnej

Wyniki pokazują wyzwania, przed jakimi stoją firmy próbujące zaspokoić zmieniające się oczekiwania pracowników wobec pracy, w miarę jak osoby poszukujące pracy coraz częściej szukają sposobu na skończenie z codziennymi dojazdami do pracy.

Prawie trzy czwarte (72%) pracowników branży technologicznej ankietowanych przez Hackajob wymieniło pracę zdalną jako jeden z kluczowych atutów, których szukali w pakiecie z ofertą pracy a 67% ankietowanych stwierdziło, że poszerzyło zakres swoich poszukiwań pracy ze względu na możliwość pracy zdalnej.

Aż 21% respondentów twierdzi, że zamierza odejść z obecnej pracy z powodu braku elastyczności ze strony organizacji. Identyczna część ankietowanych (21%) wskazuje tu właśnie na brak opcji pracy zdalnej.

Otwarty zespół

Umiejętności technologiczne są poszukiwane

Mark Chaffey, współzałożyciel i dyrektor generalny Hackajob, zastanawia się na bazie tych doniesień czy rosnący popyt na pracowników technicznych może zmusić organizacje do przemyślenia swoich modeli pracy. Zauważ on, że wymagania pracodawców i pracowników nie są w tej chwili zbieżne.

Według danych opublikowanych w tym miesiącu przez firmę Accenture, liczba ofert pracy w branży technologicznej w Wielkiej Brytanii wzrosła o 10% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, z 85 000 w styczniu do 93 000 w lipcu. Chociaż ilość ofert jest nadal znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii, wyniki wskazują, że rosnący popyt na specjalistów technologicznych napędza ożywienie na rynku pracy. Na przykład liczba wolnych stanowisk w dziedzinie obliczeń kwantowych wzrosła o 157% a w dziedzinie blockchain o 72%.

Shaheen Sayed, dyrektor ds. technologii w Accenture w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powiedział, że konkurencja o wykwalifikowanych pracowników technologicznych prawdopodobnie jedynie się nasili ponieważ firmy przyspieszają swoje transformacje, a branże stają się na stałe zdigitalizowane.

Pracodawcy już odczuwają dotkliwe tego skutki: 60% pracodawców ankietowanych przez Hackajob stwierdziło, że straciło jakąś część kadry w ciągu ostatnich 12-24 miesięcy z powodu zwiększonej konkurencji. Jednocześnie tylko 63% pracodawców przyznaje, że wprowadziło inicjatywy mające na celu zatrzymanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. 42% pracodawców przyznało, że rozważa możliwość zatrudnienia kandydatów na odległość.

Praca hybrydowa najpopularniejsza

Większość pracodawców przebadanych przez Hackajob (84%) zadeklarowało, że przechodzi na model hybrydowy, który łączy pracę biurową i zdalną. Przejście to może okazać się trudne dla organizacji, których pracownicy w dużej mierze pracują w biurze. Na przykład Microsoft stwierdził niedawno, że praca zdalna może mieć szkodliwy wpływ na komunikację i produktywność w miejscu pracy. Z drugiej strony Google dało swoim amerykańskim pracownikom możliwość pracy w pełni zdalnej, choć kosztem potencjalnej korekty wynagrodzenia dla osób mieszkających w „tańszych” miejscowościach.

W badaniu przeprowadzonym przez Hackajob, 53% pracowników technicznych stwierdziło, że nie rozważyliby oni obniżenia wynagrodzenia aby pracować zdalnie. Jedynie 27% ankietowanych uważa, że może to być konieczne, aby zabezpieczyć sobie pracę zdalną.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej