Blog IT, Blog Marketing

Trzy możliwe reakcje firmy na przyszłe cyberzagrożenia

Trzy możliwe reakcje firmy na przyszłe cyberzagrożenia

Marcin Sarna , 19.11.2020 r.

Dotychczasowe podejście do cyberbezpieczeństwa już nie wystarcza, co teraz radzą specjaliści?

Reagujemy na wyspecjalizowane ataki

Jedną ze znaczących negatywnych konsekwencji ciągłej ewolucji technologii informatycznej jest towarzyszący jej, proporcjonalny postęp w nielegalnych działaniach internetowych. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost wyrafinowania cyberataków i aby z nimi walczyć, przedsiębiorstwa muszą być uzbrojone w lepsze narzędzia bezpieczeństwa.

Wiele dzisiejszych ataków jest wysoce ukierunkowanych. Atakujący nie szukają celów na ślepo lecz spędzają dużo czasu na zbieraniu informacji o swojej ofierze (liczonego w miesiącach) i uważnym szukaniu szansy, nawet najmniejszej, do rozpoczęcia działania. Organizacje, które nie inwestują w analizę zagrożeń cybernetycznych, są niczym najsłabsza antylopa w stadzie. Oprócz unikania luk typu zero-day przedsiębiorstwa muszą również chronić punkty końcowe swoich systemów i opracować inteligentny plan reagowania na cyberprzestępstwa.

Po pierwsze: analiza zagrożeń cybernetycznych (CTI)

Według firmy Gartner, informacje o zagrożeniach to wiedza oparta na dowodach, w tym kontekst, mechanizmy, wskaźniki, implikacje i praktyczne porady dotyczące istniejącego lub pojawiającego się zagrożenia lub zagrożenia aktywów, które można wykorzystać do podjęcia decyzji dotyczących reakcji podmiotu na to zagrożenie. Czyli po prostu gromadzenie i przetwarzanie informacji o podmiotach nam zagrażających i metodach obrony. Rozwiązania CTI zwykle wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe oraz integrują się z innymi rozwiązaniami.

Chodzi głównie o umożliwienie analitykom ludzkim zrozumienie ogromnej ilości dostępnych im danych. W przeciwieństwie do innych podejść opartych na gromadzeniu i przetwarzaniu danych (takich jak SASE), CTI w mniejszym stopniu polega na automatyzacji, a bardziej na ludziach. Efektywne CTI wymaga więc nie tylko odpowiednich narzędzi, ale także wyszkolonych i intuicyjnych analityków.

Jest tu co robić. Według sondażu przeprowadzonego przez Cybersecurity Insiders, 85% pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo nie przeszło żadnego szkolenia lub przeszło co najwyżej niewielkie szkolenie w zakresie technik i zagrożeń Open Source Intelligence (OSINT). Cyberbezpieczeństwo oparte na danych wywiadowczych to jeden ze sposobów reakcji na zagrożenia.

Po drugie: ochrona punktów końcowych

To rdzeń działań IT security w każdej firmie, szczególnie teraz gdy większość pracy odbywa się zdalnie. Organizacjom jest teraz znacznie trudniej chronić punkty wejścia, nie wspominając o wpływie rosnących polityk BYOD („przynieść własne urządzenie”).

Obecnie stan bezpieczeństwa punktów końcowych wydaje się kiepski skoro według badań Endpoint Security 2020 firmy Delta Risk:

 • 55% organizacji zauważyło wzrost zagrożenia bezpieczeństwa punktów końcowych,
 • 34% organizacji doświadczyło co najmniej jednego ataku na punkt końcowy, który skutecznie naruszył dane lub infrastrukturę IT,
 • 67% uważa, że prawdopodobieństwo, że padną ofiarą udanego cyberataku w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jest umiarkowane lub bardzo duże.

Punktem bezpieczeństwa punktów końcowych jest ochrona danych. Rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe zwykle działają w modelu klient-serwer, chociaż niektóre są dostarczane jako SaaS. I najważniejsze: chociaż zapory i sieci VPN odgrywają istotną rolę w zapobieganiu włamaniom, nie stanowią zabezpieczeń punktów końcowych sensu stricte.

Po trzecie: plan reagowania na cyberprzestępstwa

Co dalej po naruszeniu danych? Ogólnie rzecz biorąc, większość firm mogłaby poradzić sobie lepiej, reagując na naruszenia cybernetyczne. Ankieta na temat cyberprzestępstw w 2020 roku przeprowadzona przez brytyjski Departament Kultury, Cyfryzacji, Mediów i Sportu wskazuje najczęstsze reakcje na naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego. Firmy:

 • próbują znaleźć źródło ataku
 • przydzielają ludziom określone role i obowiązki
 • oceniają skutki
 • formalnie rejestrują incydent

Sprawdź oferty pracy na TeamQuest

Jednak tylko 21% firm wykonuje wszystkie te działania a 30% żadnego z nich. Pokazuje to, że reakcje firm na naruszenia bezpieczeństwa danych są zwykle niezbyt wyczerpujące, a więcej firm (64%) koncentruje się raczej na zapobieganiu naruszeniom w przyszłości. A może:

 • Sformułuj politykę reagowania, która obejmuje ocenę ryzyka, wyszczególnia poziomy alarmów dla różnych typów incydentów oraz definiuje role i obowiązki każdej osoby zaangażowanej w proces.
 • Miej plany awaryjnego tworzenia kopii zapasowych, aby firma mogła działać nawet w przypadku poważnego incydentu.
 • Nakaż, aby wszyscy Twoi pracownicy uczestniczyli w programie szkolenia uświadamiającego, przygotowującego ich do reagowania na incydenty. Symuluj scenariusze ataków i przećwicz swoje plany.
 • Po incydencie oceń naruszenie, aby określić skuteczność swoich planów oraz zidentyfikować słabe punkty.

No i oczywiście czytaj inne publikacje TeamQuestu.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej