Blog IT, Blog Marketing

Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów w IT – część II

Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów w IT – część II

Marcin Sarna , 08.10.2021 r.

Kontynuujemy nasz przegląd orzecznictwa w zakresie umów z jakimi informatycy, w tym programiści, mogą się zetknąć w swojej pracy.

Rozliczanie się z reklam na swojej stronie internetowej

Umowa, zgodnie z którą osoba fizyczna udostępnia spółce część strony internetowej pod reklamę jest dzierżawą praw. Osoba prowadząca stronę internetową powinna więc rozliczyć się samodzielnie albo na zasadzie zaliczek miesięcznych albo ryczałtowo.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2010 roku, II SA/Wa 25/10

Jak prawidłowo formułować zgody w dokumentach elektronicznych i na portalach?

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być sformułowana w sposób oddzielny od klauzuli zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012 roku, I OSK 1317/11

Opodatkowanie freelancera

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo wykonywania wolnego zawodu, wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - wykonując te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów, z wyłączeniem świadczenia ich na rzecz ludności, a swoje usługi realizował w powyżej określonych okolicznościach wskazujących, że miały one charakter działalności gospodarczej - przychody te należało kwalifikować do przychodów z tytułu działalności gospodarczej, a nie z tytułu osobiście wykonywanej działalności.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2003 roku, I SA/Wr 1786/00

Informatyk-pracownik też może mieć podwyższone koszty uzyskania przychodów

Chociażby utwór powstał w ramach umowy o pracę i to pracodawca w rezultacie nabył prawa do tego utworu, pracownik - twórca może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli przychód ten uzyskał tytułem rozporządzenia na rzecz pracodawcy prawami autorskimi do utworu stworzonego w ramach obowiązków pracowniczych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, II Sa/Wa 1314/09
Kontrakt B2B

Informatyk nie dostanie patentu na program - ciekawy pomysł na funkcję programistyczną to nie wynalazek. Jeżeli jednak taka funkcja jest utworem to podlega za to ochronie prawnoautorskiej

Wynalazek polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby. W sferze techniki nie mieszczą się zatem rozwiązania, których przedmiotem są pomysły o charakterze abstrakcyjno-myślowym, w tym organizacyjnym, gdyż rozwiązują one problemy intelektualne lub organizacyjne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2010 roku, VI SA/Wa 853/10

Warunki jakie program musi spełniać aby być utworem

Oprogramowanie komputerowe może być traktowane jako utwór o charakterze naukowym lub literackim jeżeli posiada ono cechę oryginalności twórczej, spełnia przewidziany przez ustawę wymóg odpowiedniego ustalenia i zawiera elementy indywidualizujące twórcę programu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993 roku, I AGCr 369/92

Nawet wieloletnia współpraca z tą samą firmą informatyczną nie wystarczy aby wybierać ją w trybie z wolnej ręki

Nie stanowi przesłanki pozwalającej na skorzystanie z trybu z wolej ręki przekonanie zamawiającego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne, jest w stanie wykonać zamówienie.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2001 roku, III EN 16/01

Niedokładne oznaczenie chipsetu może sporo kosztować

W sytuacji gdy zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia chipsetu 865G a wykonawca zaproponował chipset 865GV to nie ma mowy o pomyłce bowiem nie dość iż chipset 865GV istnieje to jeszcze ma mniejsze możliwości niż 865G (865GV, w przeciwieństwie do 865G, nie wspiera wolnego portu AGP).Trudno w takiej sytuacji mówić jedynie o błędnym „wstukaniu” znaku V, który znajduje się na klawiaturze blisko znaku G – na co powoływał się wykonawca.

Wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 2004 roku, UZP/ZO/0-2255/04

Umowa o wykonanie serwisu internetowego to umowa o dzieło a nie umowa zlecenia

Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1967 roku, I CR 500/66

Gdy pracodawca zmusza do podpisania umowy o zakazie konkurencji…

Pracodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który odmawia podpisania umowy o zakazie konkurencji - o ile przewidziana w niej kara umowna nie jest rażąco wygórowana w stosunku do wynagrodzenia pracownika, czy odszkodowania z Kodeksu pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 roku, II PK 165/12

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej