Słownik rekrutacji (część III)

TeamQuest 28.12.2015 r.

Zamknięcie projektu - to ostatni etap projektu rekrutacyjnego i jednocześnie marzenie każdej osoby odpowiedzialnej za obsadzenie wakującego stanowiska pracy. Spośród przedstawionych kandydatów zostaje wybrany co najmniej jeden dla którego składana jest oferta pracy. Zaakceptowanie i podpisanie warunków zatrudnienia kończy proces pozyskiwania kandydata.

Budżet stanowiska pracy - każde stanowisko pracy to określony koszt dla każdej organizacji. Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga określenia nakładów niezbędnych do funkcjonowania każdego miejsca pracy. Opracowując budżet firma może konkretnie określić maksymalny próg wynagrodzenia, które może zaoferować kandydatowi lub przyszłemu pracownikowi.

Budżet stanowiska pracy to jednak nie tylko przewidywane wynagrodzenie, jakie przewidziane jest dla pracownika. To również koszty ewentualnych szkoleń, udziału w konferencjach, czy wyjazdach służbowych. Rzeczą oczywistą jest, że koszt stanowiska pracy powinien być niższy od przychodów organizacji z tytułu tego stanowiska pracy.

Rekrutacja kandydatów

Rekrutacja kandydatów – cały czas mówimy o rekrutacji, zatem warto przedstawić w skrócie, co ten termin oznacza. Rekrutacja to całość działań ukierunkowanych na pozyskanie możliwie jak największej liczby kandydatów zgodnych z wymaganiami danego stanowiska pracy. Metod pozyskiwania kandydatów jest wiele; do najpopularniejszych należą: 1) emisja ogłoszenia o pracę, 2) poszukiwania bezpośrednie 3) polecenia.

Selekcja kandydatów - to jeden z etapów projektu rekrutacyjnego. Następuje bezpośrednio po rekrutacji. Selekcja polega na wybraniu spośród pozyskanych kandydatów tych, którzy najlepiej odpowiadają wymaganiom danego stanowiska pracy. Selekcja tych najbardziej odpowiednich nie jest prosta. Niezbędna jest wiedza, która pozwoli ocenić kwalifikacje danego kandydata. Najczęstszym działaniem w celu wyselekcjonowania kandydatów jest przeprowadzanie wywiadów.

Współczesne realia rynku pracy sprawiają, że rekrutacja i selekcja wykonywane są jednocześnie. Takie podejście pozwala na szybsze dostarczenie odpowiednich kandydatów i tym samym zamknięcie z sukcesem projektu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o pracę - to najbardziej popularna metoda pozyskiwania kandydatów w procesie rekrutacji. Polega ona na tym, że na podstawie opisu stanowiska pracy, tworzy się ogłoszenie, które następnie publikowane jest w internecie na odpowiednim portalu. Zainteresowani kandydaci przesyłają swoje dokumenty aplikacyjne. Zadaniem rekrutera jest wybrać tych najlepszych do kolejnych etapów projektu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o pracę tym różni się od metody direct search, że organizacja poszukuje kandydatów w sposób pasywny. Firma wysyła informację na rynek pracy o wolnym stanowisku pracy i czeka na aplikacje od zainteresowanych. Nie można przewidzieć ilu kandydatów spełniających wymagania stanowiska prześle swoje dokumenty aplikacyjne. Ogłoszenie o pracę to dobra metoda w przypadku poszukiwania kandydatów na stanowiska które nie wymagają specjalistycznych i poszukiwanych na rynku kwalifikacji.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: