Pozyskiwanie pracowników

Pozyskiwanie pracowników

proces rekrutacyjny

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Bezpośrednie poszukiwania

Poszukiwanie kandydatów na stanowiska techniczne, handlowe oraz menadżerów poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na dokładne zrozumienie potrzeb klienta oraz potrzeb i aspiracji kandydata. W procesie rekrutacji IT bierze udział konsultant wiodący oceniający kompetencje techniczne oraz analizujący potrzeby klienta i aspiracje oraz postawę kandydata oraz zespół wspierający składający się z wysoko wykwalifikowanych researcherów.

Harmonogram procesu rekrutacyjnego

Harmonogram został podzielony na cztery główne etapy , każdy z etapów ma za zadanie znaleźć najlepszych kandydatów na dane stanowisko.

 1. Pierwszy etap:

  • Budowa listy najlepszych dróg dotarcia do kandydatów w których TeamQuest będzie poszukiwać kandydatów (zgodnie z najlepszą wiedzą o rynku pracy i potencjalnych kandydatach),
  • Konsultacja stworzonej listy z klientem,
  • Budowa zespołu projektowego składającego się z 1 konsultanta oraz reasercherów,
  • Analiza bazy oraz „networkingu” pod względem potencjalnych kandydatów,
  • Aktywne poszukiwania potencjalnych kandydatów przez research'erów,
  • Koniec pierwszego tygodnia – analiza życiorysów które napłynęły.
 2. Drugi etap:

  • Rozbudowa listy kanałów dostępu do kandydatów w ramach których będą prowadzone aktywne poszukiwania kandydatów,
  • Intensyfikacja działań research'erów,
  • Umawianie spotkań z najlepszymi kandydatami,
  • Pierwsze spotkania konsultanta prowadzącego z najlepiej rokującymi kandydatami.
 3. Trzeci etap:

  • Kontynuacja poszukiwań kandydatów,
  • Analiza napływających CV przez konsultanta prowadzącego,
  • Kontynuacja spotkań z najlepiej rokującymi kandydatami,
  • Przekazania pierwszych CV wraz z uwagami konsultanta Firmie Klienta.
 4. Czwarty etap:

  • Kontynuacja poszukiwań,
  • Intensywne spotkania konsultanta prowadzącego z najlepszymi kandydatami,
  • Przekazanie krótkiej listy kandydatów Klientowi,
  • Spotkania przedstawicieli Klienta z rekomendowanymi kandydatami.

Adaptacja w organizacji

Przygotowanie nowo zatrudnionego pracownika do efektywnej pracy w zespole. W trakcie procesu pracownik uświadamia sobie kulturę organizacyjną nowego pracodawcy, odnajduje skuteczniejsze metody komunikacji ze współpracownikami oraz skuteczniej planuje i realizuje powierzone zadania. Istotnym elementem adaptacji jest monitoring efektów pracy oraz poziomu zadowolenia pracownika z nowego miejsca pracy co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka odejścia oraz znaczny wzrost efektywności.