Pozyskiwanie pracowników

Pozyskiwanie pracowników

proces rekrutacyjny

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej

Bezpośrednie poszukiwania

Poszukiwanie kandydatów na stanowiska techniczne, handlowe oraz menadżerów poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na dokładne zrozumienie potrzeb klienta oraz potrzeb i aspiracji kandydata. W procesie rekrutacji IT bierze udział konsultant wiodący oceniający kompetencje techniczne oraz analizujący potrzeby klienta i aspiracje oraz postawę kandydata oraz zespół wspierający składający się z wysoko wykwalifikowanych researcherów.

Harmonogram procesu rekrutacyjnego

Harmonogram został podzielony na cztery główne etapy , każdy z etapów ma za zadanie znaleźć najlepszych kandydatów na dane stanowisko.

 1. Pierwszy etap:

  • Budowa listy najlepszych dróg dotarcia do kandydatów w których TeamQuest będzie poszukiwać kandydatów (zgodnie z najlepszą wiedzą o rynku pracy i potencjalnych kandydatach),
  • Konsultacja stworzonej listy z klientem,
  • Budowa zespołu projektowego składającego się z 1 konsultanta oraz reasercherów,
  • Analiza bazy oraz „networkingu” pod względem potencjalnych kandydatów,
  • Aktywne poszukiwania potencjalnych kandydatów przez research'erów,
  • Koniec pierwszego tygodnia – analiza życiorysów które napłynęły.
 2. Drugi etap:

  • Rozbudowa listy kanałów dostępu do kandydatów w ramach których będą prowadzone aktywne poszukiwania kandydatów,
  • Intensyfikacja działań research'erów,
  • Umawianie spotkań z najlepszymi kandydatami,
  • Pierwsze spotkania konsultanta prowadzącego z najlepiej rokującymi kandydatami.
 3. Trzeci etap:

  • Kontynuacja poszukiwań kandydatów,
  • Analiza napływających CV przez konsultanta prowadzącego,
  • Kontynuacja spotkań z najlepiej rokującymi kandydatami,
  • Przekazania pierwszych CV wraz z uwagami konsultanta Firmie Klienta.
 4. Czwarty etap:

  • Kontynuacja poszukiwań,
  • Intensywne spotkania konsultanta prowadzącego z najlepszymi kandydatami,
  • Przekazanie krótkiej listy kandydatów Klientowi,
  • Spotkania przedstawicieli Klienta z rekomendowanymi kandydatami.

Adaptacja w organizacji

Przygotowanie nowo zatrudnionego pracownika do efektywnej pracy w zespole. W trakcie procesu pracownik uświadamia sobie kulturę organizacyjną nowego pracodawcy, odnajduje skuteczniejsze metody komunikacji ze współpracownikami oraz skuteczniej planuje i realizuje powierzone zadania. Istotnym elementem adaptacji jest monitoring efektów pracy oraz poziomu zadowolenia pracownika z nowego miejsca pracy co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka odejścia oraz znaczny wzrost efektywności.