Jak przezwyciężyć konflikty w pracy?

TeamQuest 29.06.2015 r.

Firma to z reguły mieszanka różnych typów charakteru, które muszą ze sobą współdziałać na rzecz dobra wspólnego. Na bok należy odłożyć własne interesy, aby skupić się na realizacji wspólnych celów postawionych przed organizacją. Brzmi to ładnie, jednak w rzeczywistości jest to trudne do zrealizowania. Przekonanie o własnej słuszności każdego z pracowników firmy rodzi naturalne przyczyny do konfliktów w jej strukturze. Jak to przezwyciężyć? Kilka rad poniżej:

Słuchanie drugiej strony

Konflikt często wywołuje duże emocje wśród zaangażowanych w niego osób. Nadmierne emocje sprawiają, że nie chcemy, nie jesteśmy w stanie wysłuchać racji drugiej strony. Liczy się tylko nasze zdanie, które niekoniecznie musi być właściwe danej sytuacji. Kluczem do rozwiązywania sporów jest właśnie rzeczowa rozmowa. To ona pozwala na poznanie racji wszystkich zainteresowanych stron, poznanie ich potrzeb i znalezienie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich. Umiejętność słuchania w sytuacji stresującej nie jest proste, jednak niezbędne do wygaszania konfliktu. Jeżeli nie słuchamy, to nie poznamy stanowiska drugiej strony.

Jak przezwyciężyć konflikty w pracy?
Świadomość własnego zachowania

Sytuacja konfliktowa, chociaż trudna dla nas, nie usprawiedliwia do zachowywania się w sposób niewłaściwy. Niepotrzebne podnoszenie głosu, nerwowa gestykulacja, mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu. Mimo stresu związanego z konfliktem, starajmy się zachować zimną krew. Swoim zachowaniem, gestami nie wzniecajmy jeszcze większego konfliktu.

Konflikt tu i teraz

O ile jest to możliwe, sytuacje konfliktowe powinny zostać rozwiązane w miejscu i czasie, kiedy powstały. Jeżeli do sprzeczki doszło w trakcie spotkania zespołu, to możliwie w trakcie jego trwania powinna być ona zakończona, aby dalej prowadzić merytoryczną pracę. Konflikt nie powinien być przesuwany w czasie. Sprawia, że ludzie jeszcze bardziej utwierdzają się w swoich przekonaniach i jednocześnie podświadomie zaczynają budować swoje stronnictwa, celem poparcia ich racji.

Skutki dla całego zespołu

Nim staniesz się uczestnikiem konfliktu, musisz pamiętać, że zaangażowanych jest w niego o wiele więcej osób niż myślisz. Osoby będące poza konfliktem zaczynają opowiadać się po jednej z zaangażowanych stron. Rodzi się nieprzyjemna sytuacja, która uniemożliwia efektywną pracę całego zespołu. Konflikt nigdy nie dotyczy jedynie spierających się stron. Wpływa na pracę całej organizacji. Z tego też powodu warto zawsze się zastanowić, czy zawsze potrzebne jest nasze zaangażowanie w sytuacje sporne.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: