TeamQuest Blog

Jak odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

Jak odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

TeamQuest 29.06.2015 r.

Zmiana pracy oraz towarzyszący jej proces poszukiwania nowego zajęcia jest niezwykle wymagającym przedsięwzięciem. Spośród nieraz setek kandydatów pracodawcy poszukują kreatywnych i charyzmatycznych osób, które sprostają zadaniom i obowiązkom związanym z oferowanym stanowiskiem. Przygotowując się do rozmowy rekrutacyjnej należy zatem zasięgnąć nie tylko informacji na temat przyszłego pracodawcy, ale także skupić się na swoich słabych i mocnych stronach. Co zatem zrobić w momencie, gdy rekruter zada nam pytanie – proszę, opowiedz coś o sobie?

Opanowanie i umiejętność elastycznego dopasowania się do sytuacji to cechy, które pozwalają wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów. Zdaniem ekspertów z branży HR kandydat biorący udział w rozmowie o pracę powinien cechować się przede wszystkim profesjonalizmem oraz nieszablonowym myśleniem. Jeżeli spełniający te kryteria kandydat zachowa spokój i poradzi sobie ze stresem – nawet najtrudniejsze pytania pozwolą mu wywrzeć pozytywne wrażenie na nowym pracodawcy.

Kolejnym istotnym aspektem jest umiejętność poprawnego przedstawienia swojej sylwetki. Przesadna skromność, jak i również zbyt pewne podejście do zadawanych pytań może spotkać się z negatywnym odbiorem wśród osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie rozmowy. Jak zatem odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

Po pierwsze: Nie opowiadaj historii swojego życia. Przedstaw kilka ciekawych zdań o sobie.

Powiedz kilka słów o sobie – to (pozornie) proste pytanie w skrajnych sytuacjach potrafi zapędzić w kozi róg. Rozmowa o pracę to niezwykle istotna część rekrutacji, która wymaga od kandydata pełnego skoncentrowania. Dodatkowy czynnik w postaci stresu sprawia, że odpowiedź na tak ogólne pytanie może zostać błędnie odebrana.

Przygotowując się do rozmowy należy skondensować swoje najważniejsze zawodowe sukcesy oraz połączyć je z naszymi cechami osobowości. Oczywiście uwydatnienie swoich najmocniejszych stron jest niezwykle istotne, należy jednak podejść też nieco krytycznie i dobrze uargumentować swoje słabsze cechy.

Czego zatem nie poruszać odpowiadając na pytanie związane z przedstawieniem swojej osoby? Rozmowa rekrutacyjna ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydata głównie pod kątem zawodowym. Poruszanie wrażliwych tematów związanych z polityką, religią czy też innymi przekonaniami, jak również narzucanie swoich poglądów może zostać odebrane negatywnie. Przekazywanie konkretnych informacji w jasny sposób – zgodnie z charakterem spotkania – pozwoli udzielić wyczerpującą odpowiedź. Niezwykle istotna jest także swoboda wypowiedzi oraz zachowanie zasad zgodnych z etykietą. Używanie słów proszę i dziękuję spotka się z miłym odbiorem wśród rekruterów.

Po drugie: Opowiedz w ciekawy sposób o twoim życiu zawodowym

O ile pierwsza zasada jest stosunkowo prosta do interpretacji – nie opowiadać o historiach miłosnych, rodzinie, psie i tak dalej – o tyle ustosunkowanie się do drugiej zasady wymaga nieco szerszego komentarza. Również w tym przypadku udzielanie odpowiedzi na tytułowe pytanie powinno dotyczyć obszaru stricte zawodowego.

Warto przeanalizować swoje wcześniejsze obowiązki i zajmowane stanowiska, które odpowiednio opowiedziane pozwolą uwypuklić mocne strony kandydata. Niezależnie od zgromadzonych doświadczeń zawodowych warto zachować również dystans i neutralność w stosunku do poprzednich pracodawców. W zależności od charakteru wykonywanych prac swoją odpowiedź warto ponadto podeprzeć praktycznymi przykładami, które podkreślą zdolność kreatywnego myślenia oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.

Jak zatem skutecznie powiązać przedstawienie swojej osoby z życiem zawodowym?

Opowiadając o sobie wspomnij o swoich sukcesach i zebranym doświadczeniu

Jak odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

Przede wszystkim powinno się wspomnieć o osiągnięciach zawodowych, które łączą się ze stanowiskiem pracy, na które aplikujemy. Ubiegając się o dane stanowisko należy poznać jego specyfikę i zakres obowiązków. Odnoszenie się do zróżnicowanego spektrum obowiązków pozwoli przekonać rekrutera, że nasza kandydatura powinna zostać rozpatrzona pozytywnie. Oczywiście różne sukcesy zawodowe oraz rozwój kariery powinien dotyczyć kilku ostatnich lat.

W zależności od charakteru pracy należy liczyć się z tym, że wiele branż zawodowych ewoluowało i wiedza pozyskana wiele lat temu może okazać się niewystarczająca, lub po prostu nieaktualna. Jeżeli jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami, to możemy opisać nasze działania na studiach, które korespondują z opisem stanowiska pracy. Umiejętne przełożenie zebranej wiedzy podczas okresu nauczania oraz potwierdzenie swoich cech charakteru sprawia, że jako kandydat w oczach rekrutera stajemy się niezwykle atrakcyjni.

Co ważne – raczej powinno unikać się informacji zawartych w CV. Nie ma sensu dublować tych samych danych. Wyjątkiem od tej reguły jest chęć rozwinięcia tematu, który jest mocno powiązany z charakterem przyszłej pracy. Postaraj się za to przedstawić jak najwięcej informacji o twojej pracy w praktyce. Opowiedz: w jakich projektach brałeś udział, jaki był ich rezultat i jak wpłynęły na Twoje kwalifikacje. Podkreślenie faktów związanych z dodatkową aktywnością zawodową czy też naukową przedstawia kandydata w oczach rekruterów jako osoby oddane, które chcą rozwijać swoje umiejętności.

Co jednak wtedy, gdy dopiero rozpoczynasz karierę zawodową? Wykorzystaj swoje osiągnięcia edukacyjne

Nie opowiadaj o przedmiotach, jakie miałeś w programie swoich studiów. Osiągnięcia edukacyjne w zasadzie możesz ominąć w sytuacji, kiedy jesteś profesjonalistą z wieloletnim doświadczeniem. W tym przypadku osiągnięcia edukacyjne mogą śmiało odnosić się do zdobytych certyfikatów oraz przeprowadzonych kursów, które pozwoliły rozwinąć swoją działalność zawodową.

Jeżeli nie posiadasz wieloletniego doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie to możesz wspomnieć o tym, jak zdobyta wiedza przełoży się na wykonywanie przyszłych obowiązków zawodowych. To miejsce, w którym możesz również wspomnieć o studenckich wymianach międzynarodowych, uczestnictwie w projektach, w których zdobyłeś na przykład umiejętności zarządzania, czy też organizowania czasu innym. Tak zdobyta wiedza i umiejętności są dosyć indywidualną sprawą, która w zależności od sytuacji pozwoli podkreślić pozostałe zalety. Jeśli dany kandydat jest świeżym absolwentem uczelni wyższej warto także wspomnieć kilka słów na temat odbytych praktyk zawodowych. Dzięki temu potencjalny pracodawca może zobaczyć jak wiedza teoretyczna znajdowała swoje zastosowanie w praktyce.

Wiedza teoretyczna a praktyka? Zaprezentuj swoje umiejętności w atrakcyjny sposób

Opisując siebie od strony zawodowej, warto wspomnieć o swoich umiejętnościach. Opowiedz o 3 umiejętnościach, które zdobyłeś w trakcie wykonywania wcześniejszych obowiązków zawodowych. Zaakcentuj, w jaki sposób zdobyte umiejętności ułatwią tobie pracę na nowym stanowisku.

Co ważne – nie kłam. Nie chwal się umiejętnościami, których nie posiadasz. Rekruterzy są przygotowani do tego, aby zweryfikować twoje kwalifikacje. Profesjonalne podejście do rozmowy kwalifikacyjnej oraz odpowiednie przygotowanie odgrywa szczególną rolę. Doświadczeni rekruterzy znają tajniki psychologii, które w kilka chwil pozwolą wychwycić ewentualne kłamstwa. Pozostając pod presją pytań łatwo o ewentualną pomyłkę – zadając te samo pytanie w różny sposób rekruter może odnieść się do powstałych nieścisłości.

Szczere zaangażowanie oraz naturalne przedstawienie swojej osoby pozwala zbudować pozytywny obraz kandydata. Opowiadając o swoich umiejętnościach należy zastosować zasadę „złotego środka”. Przesadne wychwalanie swoich umiejętności może źle wpływać na ogólny odbiór kandydata. Warto zatem poświęcić chwilę i wytypować swoje mocne i słabe strony.

Opowiadając o zgromadzonej wiedzy kandydat ma za zadanie przedstawić swoją sylwetkę w ciekawy sposób – dzięki pewności siebie oraz otwartości pracodawca zyskuje pewność, że nowy pracownik odnajdzie się w zespole. Mówiąc o swoich umiejętnościach należy uchwycić je także w praktycznym aspekcie, który pozwoli uatrakcyjnić naszą kandydaturę.

Ważny jest też rozwój i plany zawodowe

Cele zawodowe, czyli to, co chcemy osiągnąć określonym, przyszłym czasie to ważny aspekt do poruszenia na rozmowie rekrutacyjnej. Raczej nie warto wspominać o celach osobistych – rekruter chce nas przecież poznać przede wszystkim od strony zawodowej. Opowiedz o celach, które możesz osiągnąć dzięki zatrudnieniu się w firmie rekrutera. Pokaż, że zależy ci na podążaniu stabilną ścieżką kariery. Nie wspominaj o celach, które będą trudne do osiągnięcia w ramach nowej firmy, czy też oferowanego stanowiska pracy. Składając aplikację na nowe stanowisko warto też mierzyć siły na zamiary. Chęć zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotna – warto jednak podkreślić, że zdobywanie nowych umiejętności powinno iść w parze ze znajomością branży oraz zdobytym doświadczeniem.

Jeżeli zastosujesz się do powyższych punktów – opisanie własnej osoby od strony zawodowej okaże się o wiele łatwiejsze. Warto przygotować się na tego typu pytanie i stworzyć sobie logiczną i ustrukturyzowaną odpowiedź. Mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Poświęcając czas i ćwicząc odpowiedzi chociażby przed lustrem zdobywamy cenną pewność siebie. Oswajanie się z pytaniami otwartymi na rozmowie rekrutacyjnej wskazuje na to, czy dany kandydat jest odpowiednio przygotowany.

Co można powiedzieć o sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

W tym przypadku należy przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim należy zachować spokój i nie wybiegać poza zakres tematyczny związany z charakterem wykonywanej w przyszłości pracy. Odpowiednia prezentacja swojej osoby i merytoryczne podejście do pytania pozwoli rekruterowi skupić się na wszelkich niezbędnych aspektach.

Zdaniem ekspertów przedstawianie swojej sylwetki powinno być zwięzłe i atrakcyjne – udzielając odpowiedzi na omawiane pytanie warto przytaczać pozytywne sytuacje z przeszłości. Podpieranie naszych argumentów doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą przekłada się finalnie na pozytywny wynik rozmowy.

Przygotowując się do spotkania warto skorzystać z porad doradców, jak również poprosić bliską nam osobę o wysłuchanie przygotowanych w głowie odpowiedzi. Dobrym pomysłem jest tez poszukiwanie informacji w Internecie. W sieci bowiem znaleźć można przykładowe pytania i odpowiedzi na rozmowie rekrutacyjnej. Trzymanie się rzeczowych argumentów oraz prawdziwych faktów zwiększa naszą atrakcyjność. Równie istotnym aspektem, nad którym warto się pochylić, jest mowa ciała. Nasze niewerbalne komunikaty wpływają na odbiór i postrzeganie naszej osoby. Zachowując odpowiednią intonację głosu kandydat jest w stanie przedstawić swoje argumenty w ciekawy i rzeczowy sposób. Warto zatem poświęcić chwilę i obejrzeć przykładowe filmy, jak może wyglądać przykładowa rozmowa kwalifikacyjna. Niezależnie od rezultatu jednak z każdej odbytej rozmowy kwalifikacyjnej warto wyciągnąć odpowiednie wnioski po to, by wykorzystać je w przyszłości.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej