Jak odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

TeamQuest 29.06.2015 r.

Odpowiedź na pytanie „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”, nie jest prosta. Pytanie jest bardzo ogólne i kandydat niekoniecznie musi wiedzieć, w jakim kontekście ma na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim należy przestrzegać dwóch zasad:

1. Nie opowiadaj historii swojego życia

2. Przedstaw informacje o sobie mające związek z Twoim życiem zawodowym

O ile pierwsza zasada jest stosunkowo prosta do interpretacji; nie opowiadać o historiach miłosnych, rodzinie, psie etc. O tyle ustosunkowanie się do drugiej zasady wymaga nieco szerszego komentarza. Jak należy ją rozumieć?

Jak odpowiedzieć na pytanie: „Proszę mi coś o sobie powiedzieć”?

1. Osiągniecia zawodowe w ostatnim czasie

Przede wszystkim powinno wspomnieć się o osiągnięciach zawodowych, które łączą się ze stanowiskiem pracy na które aplikujemy. Jeżeli jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami, to możemy opisać nasze działania na studiach, które korespondują z opisem stanowiska pracy. Co ważne, raczej powinno unikać się informacji zawartych w CV. Nie ma sensu dublować tych samych danych. Postaraj się za to przedstawić jak najwięcej informacji o Twojej pracy w praktyce. Opowiedz w jakich projektach brałeś udział, jaki był ich rezultat i jak wpłynęły na Twoje kwalifikacje.

2. Osiągnięcia edukacyjne

Nie opowiadaj o przedmiotach, jakie miałeś w trakcie studiów. Osiągnięcia edukacyjne w zasadzie możesz ominąć w sytuacji, kiedy jesteś profesjonalistą z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli nie posiadasz wieloletniego doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie to możesz wspomnieć o tym, jak zdobyta wiedza przełoży się na wykonywanie przyszłych obowiązków zawodowych. To miejsce, w którym możesz również wspomnieć o studenckich wymianach międzynarodowych, uczestnictwie w projektach, w których zdobyłeś na przykład umiejętności zarządzania, czy też organizowania czasu innym.

3. Posiadane umiejętności

Opisując siebie od strony zawodowej, warto wspomnieć o swoich umiejętnościach. Opowiedz o 3 umiejętnościach, które zdobyłeś w trakcie wykonywania wcześniejszych obowiązków zawodowych. Zaakcentuj, w jaki sposób zdobyte umiejętności ułatwią Tobie pracę na nowym stanowisku. Co ważne, nie kłam. Nie chwal się umiejętnościami, których nie posiadasz. Rekruterzy są przygotowani do tego, aby zweryfikować Twoje kwalifikacje.

cele zawodowe

4. Cele zawodowe

Cele zawodowe, czyli to, co chcemy osiągnąć określonym, przyszłym czasie. Raczej nie warto wspominać o celach osobistych. Rekruter chce nas przecież poznać przede wszystkim od strony zawodowej. Opowiedz o celach, które możesz osiągnąć dzięki zatrudnieniu się w firmie rekrutera. Pokaż, że zależy Tobie na podążaniu stabilną ścieżką kariery. Nie wspominaj o celach, które będą trudne do osiągnięcia w ramach nowej firmy, czy też oferowanego stanowiska pracy.

Jeżeli zastosujesz się do powyższych punktów, to myślę że opisanie własnej osoby od strony zawodowej okaże się o wiele łatwiejsze. Warto przygotować się na tego typu pytanie i stworzyć sobie logiczną i ustrukturyzowaną odpowiedź.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: