Fedora 31 - albo jej nie będzie, albo będziemy mieli przynajmniej roczne opóźnienie

TeamQuest 27.11.2018 r. News!
Fedora

Fedora - jedna z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa rozwijana przez społeczność jak i firmę Red Hat. Przez bardziej złośliwych użytkowników nazywana "poletkiem doświadczalnym Red Hata", a to ze względu na krótki zaledwie 6 miesięczny okres wsparcia oraz bardzo liberalną politykę dodawania nowych rozwiązań softwarowych jako domyślnych. Planowane wydanie wersji oznaczonej numerem 30 to maj 2019 roku.

Po wydaniu w maju 2019 roku może nie być innego dużego wydania Fedory Linux przez około rok.

Czytelnicy naszego firmowego bloga pewnie zauważyli, że całkiem niedawno głównego zainteresowanego w rozwoju Fedory czyli firmę Red Hat przejęła firma IBM za 34 miliardów dolarów.

Na szczęście dla wiernych użytkowników i administratorów tej dystrybucji Linuksa, samo przejęcie nie ma wpływu na podjęcie tej decyzji.

Głównym zamiarem programistów Fedory jest zmiana sposobu pracy nad kolejnymi wersjami, tak aby rozwój opierał się bardziej na testach automatycznych oraz usprawnienie samego procesu wydawania dystrybucji a infrastruktura IT powiązana z procesem budowania paczek (rpm) była bardziej skalowalna i lepsza w dłuższej perspektywie.


Osiągnięcie powyższego celu będzie wymagała od społeczności stojącej za projektem i od oddelegowanych pracowników firmy Red Hat skupienia swoich działań na zadaniach innych niż przygotowanie nowego wydania. Nie jest to przerwa wydawnicza, która nie miała już miejsca. Miedzy wydaniem Fedory 20 do 21 było dwanaście miesięcy przerwy.

Dyskusja nad planowaną zmianą w cyklu wydawniczym i sposobie budowania tej dystrybucji Linuksa toczy się wśród kluczowych członków zespołu fedory na liście dyskusyjnej poświęconej rozwojowi tej dystrybucji Linuksa.

Ostatecznym celem jaki przyświeca kluczowym programistom, liderom i menadżerom Projektu, jest uczynienie Fedory bardziej niezawodnym systemem operacyjnym i zredukowanie do minimum ręcznych działań przy budowaniu i testowaniu nowej wersji.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: