Pięć znaków świadczących o tym, że jesteś złym menadżerem

TeamQuest 18.05.2015 r.

Wielu ludzi, w chwili zdobycia stanowiska zarządczego, opada na przysłowiowych „laurach”. Jedynie nieliczni myślą o opracowaniu, czy wdrożeniu odpowiedniego stylu zarządzania posiadanymi zasobami, w tym przede wszystkim pracownikami.
Taka strategia niestety często kończy się niedoprecyzowaną strukturą organizacyjną zespołu, spadkiem produktywności i wzrostem niezadowolenia z punktu widzenia podwładnych. Poniżej 5 znaków, które mogą świadczyć o tym, że jako zarządcy powinniśmy coś zmienić w naszej pracy:

Pięć znaków świadczących o tym, że jesteś złym menadżerem
1. Nie masz rozwiązania, gdy zespół ma problem

Nie należy tego oczywiście rozumieć, jako rozwiązywanie problemów / zadań oddelegowanych wcześniej do podwładnych. Dobry menadżer powinien jednak zauważyć, że zespół w pewnym momencie ma trudność z rozwiązaniem danego zadania. Rolą zarządzającego jest takie nakierowanie zespołu, aby ten dalej mógł samodzielnie, w sposób konstruktywny, rozwiązywanie wspomniane wcześniej zadanie.
Pracownik powinien mieć poczucie, że z każdym problemem może zgłosić się właśnie do Ciebie, że pomożesz mu znaleźć rozwiązanie. Takie zachowanie buduje poczucie szacunku i bezpieczeństwa wśród Twoich podwładnych.

2. Pracownicy nie wiedzą dokładnie, co mają robić

Jeżeli masz pracowników, którzy przychodzą do pracy i ich lista zadań do wykonania nie pokrywa całego dnia, to znak niewłaściwego wykorzystania zasobów ludzkich. Zastanów się w jakim celu zostali oni zatrudnieni i czy rzeczywiście zostały im oddelegowane właściwe obowiązki. Każdy z pracowników powinien wiedzieć co ma robić. W dobrze działającej maszynie nie ma miejsca na niepasujące tryby. Z tego też powodu, jeżeli Twój zespół nie będzie wiedział co ma robić, Ty nie zrealizujesz celu, jaki przed Tobą postawioną. Dodatkowo jeżeli nie zdefiniujesz dokładnie zakresów obowiązków i zadań, nie będziesz miał podstaw do rozliczenia pracy swoich podwładnych.

3. Zajmujesz się przede wszystkim karaniem pracowników

Nawet najlepsi pracownicy czasami popełniają błędy. Jeżeli jako menadżer skupiasz się jedynie na popełnianych błędach, a nie osiągnięciach swojego zespołu, to powinieneś zmienić swoje zachowanie. Nic bowiem tak bardzo nie demotywuje pracownika jak akcentowanie błędów i przemilczanie osiągnięć. Często jest to skutek założenia, że podwładny z natury, szuka korzyści wyłącznie dla siebie, a interes firmy jest mu obojętny.

4. To Ty masz najlepsze pomysły

Można śmiało założyć, że zostałeś kierownikiem z powodu osiągnięć i wiedzy, jaką posiadasz. Nie oznacza to jednak, że członkowie Twojego zespołu nie posiadają dobrych pomysłów; z reguły są to specjaliści w swojej dziedzinie. Jako menadżer powinieneś wręcz zachęcać swoich podwładnych do dzielenia się pomysłami. Pracę zespołową stosuje się dlatego, że o wiele łatwiej w niej o kreatywne myślenie. Wykorzystaj potencjał swoich podwładnych. Nigdy nie zakładaj, że zawsze masz rację. To duży błąd, który może przyczynić się nie tylko do niewłaściwych decyzji, ale również obniżyć motywację zespołu.

Myśl o przyszłości
5. Myśl o przyszłości

Menadżer wytycza wizje i cele na przyszłość, a jego podwładni odpowiedzialni są za realizację tychże celów. Zawsze powinieneś wiedzieć, co chcesz osiągnąć w przyszłości, tej bliskiej, ale również dalekiej. Zarządzanie z dnia na dzień nie jest prawdziwym zarządzaniem, a jedynie stratą czasu na niezaplanowane działania.

Źródło: Pixabay

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: