Blog IT, Blog Marketing

Jednolity Plik Kontrolny – nowe wymagania dla programistów prowadzących własną działalność

Jednolity Plik Kontrolny – nowe wymagania dla programistów prowadzących własną działalność

TeamQuest 01.02.2018 r.

Programiści pracujący jako freelancerzy, prowadzący własną działalność gospodarczą, już od stycznia mają nowe obowiązki wobec Urzędu Skarbowego. Wejście nowych przepisów prawnych obliguje ich do comiesięcznego raportowania informacji o swoich operacjach gospodarczych, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to sposób komunikacji firmy z Urzędem Skarbowym, obowiązujący od 2016 roku. Początkowo obejmował on wyłącznie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób, lecz planowo miał być wdrażany również w mniejszych przedsiębiorstwach. Od stycznia zeszłego roku zaczął dotyczyć także średnie i małe przedsiębiorstwa, by w końcu wraz z nadejściem roku 2018 objąć również mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 pracowników, a więc także jednoosobowe firmy zakładane przez programistów działających na własny rachunek. JPK przesyła się do Urzędu Skarbowego wyłącznie w wersji elektronicznej, przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format w schemacie .xml, który ułatwia jego dalsze przetwarzanie.

Co zawiera JPK?

Programiści freelancerzy w ramach wysyłania JPK są zobligowani są do comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT. Nawet jeśli działalność rozlicza się kwartalnie, musimy dostarczać JPK_VAT co miesiąc, do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Ponad to w ramach struktur pliku JPK mieszczą się również dane, które będziemy musieli przedstawić Urzędowi, jedynie na jego wezwanie, co nie zwalnia nas z obowiązku kolekcjonowania danych na ich temat. W stosunku do mikroprzedsiębiorstw działających na różnych zasadach Jednolity Plik Kontrolny obejmuje dane dotyczące:

  • Księgi rachunkowej – JPK_KR
  • Wyciągów bankowych – JPK_WB
  • Stanów magazynowych – JPK_MAG
  • Faktur sprzedaży VAT – JPK_FA
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • Ewidencji przychodów – JPK_EWP

Kary za niedostarczenie JKP

Za brak przesłania lub niedostarczenie JPK w terminie przez firmę grożą kary finansowe. Wynikające z Kodeksu Karnego Skarbowego i ordynacji podatkowej, kary te mogą osiągnąć wysokość nawet 120 minimalnych stawek dziennych. Małe opóźnienia mogą być tratowane przez Urząd Skarbowy jako wykroczenia skarbowe, których wysokość jest znacząco mniejsza. Błędy w rozliczeniach JPK nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że podejmiemy się ich korekty.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej