Blog IT, Blog Marketing

Jak skutecznie motywować pracowników do pracy? Poznaj model recognition, dzięki któremu łatwiej zrozumiesz potrzeby i wartości swoich pracowników

Jak skutecznie motywować pracowników do pracy? Poznaj model recognition, dzięki któremu łatwiej zrozumiesz potrzeby i wartości swoich pracowników

Joanna Wasiak , 07.03.2022 r.

Z artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega motywacja w modelu Recognition?
 • Jakie są rodzaje motywacji u pracowników?
 • Etapy motywacji zawodowej
 • Czy znasz najpopularniejsze teorie motywacyjne?
 • Kluczowe motywatory pracownicze, które warto wprowadzić w każdej organizacji
 • Skuteczna motywacja pracowników – co możesz zrobić, by poprawić komfort pracy w Twojej firmie?
 • Jak zmotywować programistę? Podejmij wyzwanie motywacyjne branży IT

Motywacja pracowników jest kluczowa w utrzymaniu wysokiej retencji w firmie, ale wciąż pozostaje problemem dla wielu branż. W jaki sposób skutecznie zmotywować pracowników i sprawić, że retencja w firmie osiągnie stabilny poziom? Jest na to kilka sposobów. Jednym z nich jest metoda recognition. W tym artykule dowiesz się czym jest model recognition i jak je wykorzystać w motywowaniu pracowników, a także poznasz inne sposoby, które wpływają na poprawę jakości pracy.

Model Recognition. Na czym polega?

Model recognition to model, który zakłada dogłębne poznanie pracownika i jego wartości oraz umiejętne wyrażenie uznania w tym obszarze, który jest dla niego ważny. Większość ankietowanych pracowników podkreśla fakt, że uznanie dla ich potrzeb i umiejętności jest kluczowe w dalszym rozwoju, a co więcej, ma wpływ na ich decyzję o zmianie pracy. W modelu motywacyjnym Recognition zapewnia się pracownikowi jak najlepsze możliwości rozwoju także poza wykonywanym stanowiskiem, jeśli takie są jego potrzeby zawodowe.

Rodzaje motywacji u pracowników

Motywacja działa jak motor napędowy, napędza wydajność i efektywność w każdej sferze życia, nie tylko w zawodowej. Prowokuje do działania, jest twórczą siłą, którą jednak można w łatwy sposób zahamować. Jaką są rodzaje motywacji pracowniczej?

– motywacja wewnętrzna, wynikająca z osobistego zaangażowania w wykonywaną pracę, utożsamiania się z kulturą pracy w danej organizacji i samozadowolenia z warunków pracy oraz chęci rozwoju;

– motywacja zewnętrzna, wynikająca z bezpośrednich działań pracodawcy względem pracownika np. premia, podwyżka. Ten rodzaj motywacji wiąże się jednak jedynie z osiągnięciem materialnych korzyści.

Oba rodzaje motywacji pracowników się przenikają i właściwie występują jednocześnie w podobnym nasileniu. Zewnętrzna motywacja znacząco wpływa na wewnętrzną, ale w razie satysfakcji z wykonywanej pracy i utrzymanego zaangażowania, zdarza się, że pracownicy zostają w konkretnej firmie, mimo że mogliby zdecydować się na zmianę pracy w celu poprawienia własnej sytuacji finansowej.

Z jakich etapów składa się motywacja pracowników?

Motywację pracowniczą można podzielić na kilka etapów, które następują po sobie. Aby osiągnąć dobrą retencję pracowników w danej organizacji, warto mieć świadomość, w jaki sposób powstaje motywacja u pracowników i co składa się na każdy kolejny etap. Mając tę wiedzę, można sprawniej poruszać się w obszarze motywacyjnym pracowników i regularnie dostarczać im wartości, dzięki którym będą chcieli związać się z firmą na dłużej. Etapy motywacji pracowniczej można podzielić na:

1. Pobudzenie do działania

Pobudzenie do działania jest zdecydowanie najsilniejsze na samym początku podejmowania nowej pracy lub po awansie. Wówczas pracownicy są mocno zdeterminowani, by pokazać pełną gamę swoich umiejętności i możliwości wiedząc, że zostaną (a w przypadku awansu już zostali) docenieni. Jak utrzymać tę chęć podejmowania działań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju całej organizacji? Docenianie pracownika to podstawa owocnej i długofalowej współpracy. Oprócz tego, pracownicy, którzy czują się dobrze w swojej firmie, chętniej angażują się w wymagające projekty i wyzwanie z nimi związane staje się formą pobudzenia do działania.

2. Ukierunkowanie na cel

Cele firmowe, aby dobrze spełniać swoje zadanie, powinny wiązać się z celami pracowniczymi. Jeśli na cele firmowe konkretny pracownik przeznacza 20% swojego czasu pracy, to cele powinny go motywować i nagradzać. Wiedząc, że osiągnięcie celu wiąże się z uznaniem (czy to w postaci premii czy atrakcyjnego projektu lub benefitu w postaci np. większej swobody co do pracy zdalnej w przypadku firm, które nie wdrożyły modelu home office w swoją kulturę pracy).

3. Zwiększenie wrażliwości na bodźce

Ten punkt odgrywa szczególną rolę w trakcie realizacji celu. Jeśli cel wiąże się z wyzwaniem, jest trudny do osiągnięcia, warto zwiększyć jego atrakcyjność, wyznaczając pomniejsze zadania, których realizacja realnie wpłynie na realizację większego, założonego celu. Każde ukończone pomniejsze zadanie powinno motywować do osiągnięcia konkretnego celu.

4. Proces dążenia do celu

To jeden z najtrudniejszych etapów dla motywacji, związany z samym procesem dojścia do wyznaczonego celu. Ten etap wiąże się z niestabilnością, większą potrzebą uznania i dodatkową motywacją w razie porażki. Jednocześnie, proces dążenia do celu może też działać w drugą stronę – ogromny zapał i zaangażowanie, gdy pracownicy wspólnymi siłami będą już prawie u progu osiągniętego przedsięwzięcia.

5. Pobudzenie związane z porażką lub sukcesem

W ostatnim etapie właściwie dzieją się już tylko dwie rzeczy – świętowanie sukcesu, maksymalne zaangażowanie i poszukiwanie nowych wyzwań albo otrząśnięcie się z poniesionej porażki w osiągnięciu celu i szukanie rozwiązań, by zmienić cel lub rozwiązać przeszkody na drodze do jego realizacji. O ile w przypadku sukcesu motywacja napędza się sama, o tyle w momencie porażki będzie niezbędna do jakichkolwiek dalszych działań.

Najpopularniejsze teorie motywacyjne

Jakie są najpopularniejsze teorie motywacyjne, z których czerpią liderzy? Sprawdziliśmy.

Pierwszą z nich jest teoria piramidy Maslowa, zgodnie z którą motywacja człowieka do spełnienia swoich podstawowych fizjologicznych potrzeb uzależniona jest od zaspokojenia jego pragnień związanych z uznaniem, samorealizacją zabezpieczeniem finansowym. W trakcie wykonywania pracy zawodowej ludzie skupiają się na otrzymaniu odpowiedniego wynagrodzenia, dzięki któremu będzie miał zapewniony dostęp do żywności, dom nad głową i odpowiednie ubrania, a dopiero potem myśli o zaspokojeniu swoich ambicji na drodze rozwoju.

Kolejną teorią motywacyjną jest teoria X i Y McGregora, która porównuje ze sobą dwa podejścia do pracy – osoba X jest leniwa, roszczeniowa i to, co liczy się dla niej najbardziej na drodze kariery, to rosnące finanse. Taką osobę trzeba kontrolować i monitorować jej pracę. Osoba Y zaś będzie zmotywowana, kreatywna i zaangażowana, jej motywacją jest samodzielność i swoboda w wykonywaniu zadań

Ostatnią znaną teorią motywacyjną jest dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, która mówi o tym, że pracownik, aby być zaangażowanym w wykonywanie pracy, powinien mieć odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenie. Dopiero w następnym kroku można sięgnąć po czynniki wyższego rzędu, czyli motywatory.

4 kluczowe motywatory, które możesz wykorzystać w swojej organizacji

Co może być skuteczną motywacją dla pracowników? Na pierwszym miejscu często stawia się uznanie i docenienie, niekoniecznie profity finansowe, takie, jak podwyżka. Pracownik, którego umiejętności są doceniane, ma dużo więcej motywacji do pracy, skutkiem czego wzrasta jego efektywność i chęć podejmowania wyzwań związanych ze swoją zawodową pozycją. Co jeszcze znajdzie się na liście motywatorów?

1. Decyzyjność, czyli władza

Dla niektórych osób stanowisko wiążące się z pewnego rodzaju samodzielnością w podejmowaniu zawodowych decyzji np. kierowanie zespołem będzie ogromną motywacją. Często spotyka się z procedurą zatrudniania na stanowiska menedżerskie osób, które do nich aspirują, nie tych, które mają już jakieś doświadczenia na tym polu.

2. Niezależność

Częstą praktyką w polskich organizacjach jest nadmierna kontrola pracowników i brak zaufania do nich. Niezależność i swoboda w wykonywaniu zadań jest istotna, gdyż niepotrzebna kontrola rodzi presję, a praca pod presją jest stresująca. Zmiana pracy z powodu ogromnej presji to częsty powód rotacji pracowników.

3. Akceptacja

Akceptacja to podstawa udanej relacji, nie tylko w zespole, ale także w relacji szef-pracownik. Akceptacja i zrozumienie potrzeb pracowników przez lidera sprawia, że pracownicy stają się bardziej efektywni i coraz chętniej angażują się w działania dotyczące rozwoju całej firmy.

4. Bezpieczeństwo

Bezpieczne warunki pracy, odpowiednie umowy, wynagrodzenie na czas i poczucie stabilności, to jeden z najważniejszych motywatorów, które sprawiają, że pracownicy chcą związać się z firmą na długo i są zadowoleni z wykonywanej pracy. Poczucie stabilizacji zawodowej jest podstawową potrzebą każdego pracownika.

Co możesz zrobić, by zmotywować pracowników?

Motywacja finansowa to tylko jeden z wielu obszarów, które wpływają na to, że pracownicy nie chcą rozstawać się z dotychczasową firmą.

Jakie są sposoby na skuteczną motywację pracowników?

 • inwestycja w rozwój pracowników pod postacią finansowania studiów, organizacji szkoleń, wysyłania na konferencje związane z ich pracą zawodową;
 • przyjazne i bezpieczne miejsce pracy, dbanie o zacieśnianie więzi nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także pomiędzy przełożonymi i pracownikami oraz różnymi działami w firmie;
 • nagrody i premie oraz benefity również wpłyną na wzrost motywacji pracowników, ale trzeba wziąć pod uwagę, że taki rodzaj motywacji jest krótkoterminowy;
 • elastyczny czas pracy – mimo że nie jest możliwy do wprowadzenia w każdej kulturze pracy i jest uzależniony od rodzaju branży, ale warto go wprowadzić tam, gdzie to tylko możliwe, zwłaszcza jeśli firma zatrudnia pracowników z małymi dziećmi.

Wyzwanie motywacyjne w branży IT

Branża IT to wyzwanie motywacyjne dla każdej organizacji. Ze względu na powszechne wysokie zarobki, trudno jest zmotywować pracowników w IT motywatorem finansowym, bo w razie niezadowolenia z łatwością znajdzie coś bardziej satysfakcjonującego w kraju i zagranicą. Zanim wybuchła pandemia, dużo łatwiej było motywować programistów większą swobodą w zakresie pracy zdalnej. Obecnie większość firm z branży IT pracuje w modelu home office lub hybrydowym. W jaki sposób wykorzystać motywację w branży IT? Pracownik, który będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i efektywnie zakończy intratny projekt, będzie zmotywowany jak nigdy wcześniej!

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej