Blog IT, Blog Marketing

Czym zajmuje się DevOps Engineer? Sprawdzamy

Czym zajmuje się DevOps Engineer? Sprawdzamy

Tomasz Staśkiewicz , 07.02.2022 r.

Aby w ogóle rozmawiać o tym, kim jest DevOps Engineer, wróćmy do roku 2009, w którym Patrick Debois zaproponował taki termin dla innowacyjnej metodyki pracy (lub też filozofii pracy). Na czym ona polega? Mówiąc jak najszerzej, na bezpośredniej współpracy pomiędzy programistami oraz innymi specjalistami IT, której celem jest automatyzacja i integracja procesów, dzięki czemu można szybciej dostarczyć klientowi gotową usługę. DevOps kładzie nacisk na ciągłą komunikację pomiędzy zespołami specjalistów, automatyzację procesów oraz wykorzystywanie odpowiednich narzędzi, by zapewnić swobodny przepływ pracy, ciągły rozwój i dostarczanie wartości klientom.

DevOps, jak zakłada definicja, powstało z połączenia dwóch słów: development, czyli rozwój oraz operations, czyli działania. Można to przełożyć na kulturę pracy, która pozwala przełamywać bariery (również te komunikacyjne), usprawniać procesy, jak i jakość wykonywanych działań, aby osiągnąć zamierzony cel (najczęściej chodzi o jak najszybsze, najdokładniejsze i najbardziej bezpieczne stworzenie projektu lub usługi i dostarczanie go do klienta). Dlaczego DevOps jest innowacyjną metodyką pracy?

Do momentu, w którym w branży IT pojawiła się kultura pracy, która położyła nacisk na realną i ciągłą współpracę pomiędzy różnymi zespołami specjalistów IT w konkretnej firmie, każda pojedyncza komórka — programiści, testerzy oprogramowania, analitycy IT, działali dla wspólnego celu, ale brakowało między nimi odpowiedniego przepływu informacji oraz takiego podziału zadań, by każdy zespół mógł być odpowiedzialny za wykonywanie zadań zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Brakowało między nimi wspólnego planu i dobrego przepływu informacji, a ponadto osoby, która byłaby w stanie odpowiednio koordynować tę wspólną pracę w taki sposób, by ją przyspieszyć.

DevOps wprowadziło nowoczesny iteracyjny model pracy oparty na założeniach Agile, który wprowadził zasadę dostarczania gotowego produktu (kodu, aplikacji) tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Taki cel jest realny tylko i wyłącznie przy dobrej współpracy międzyzespołowej. Czy model DevOps ma przełożenie na większe zyski danej firmy? Jak najbardziej! Zespoły IT, które pracują w tym modelu, wykorzystują narzędzia i praktyki są bardziej wydajne, efektywne, tworząc szybciej produkty i usługi dla klientów. Dzięki temu realne do spełnienia stają się:

 • szybsze wejście na rynek;
 • szybsza analiza konkurencji i dostosowanie się do aktualnych trendów;
 • utrzymanie niezawodnego i stabilnego systemu.

Metodyka DevOps. Czy się w niej odnajdziesz?

Metodyka DevOps dzieli się na:

 • podejście kaskadowe (Waterfall), w którym mamy do czynienia z najbardziej tradycyjnym modelem projektowania oprogramowania oraz stałą ilością projektów, ze zmienną ilością osób, które nad nimi pracują;
 • podejście zwinne (Agile), w którym szybko i sprawnie dostarcza się gotową aplikację klientowi. Ta metodyka opiera się na zmiennym zakresie obowiązków, ale stałym zespole współpracującym nad projektem;
 • podejście kompleksowe (DevOps) zakłada kompleksową i ciągłą współpracę zespołową pomiędzy specjalistami w celu jak najszybszego i najdokładniejszego stworzenia aplikacji/usługi dla klienta oraz optymalizacji wydajności procesów, które za to odpowiadają.

Fazy planowania i dostarczania w metodyce DevOps

Jak wygląda cykl pracy nad projektem w metodyce DevOps? Pierwszą fazą jest fala planowania, w której trakcie wszystkie zespoły zaangażowane w pracę nad projektem wymyślają, nazywają i opisują konkretne funkcje i potencjał projektu. W tym celu często posiłkują się różnymi narzędziami, które znacznie przyspieszają planowanie, takimi jak:

 • narzędzia Scrum, dzięki którym wytwarza się zwinne oprogramowanie;
 • podział zadań wg tablicy Kanban (określenie konkretnej ilości zadań do zrobienia, przypadających na konkretną fazę oraz ich modyfikacja);

  wizualizacja postępów za pomocą zdalnych pulpitów.

Kolejną fazą cyklu pracy jest programowanie. W tę fazę zaangażowani są głównie developerzy i zespoły testerskie, które pracują nad projektem. Ten moment obejmuje wszystkie działania związane z: zaprojektowaniem, wdrożeniem, testowaniem oraz oceną i wdrożeniem kodu. Co więcej, w tej fazie priorytetem wszystkich zespołów jest stworzenie i wdrożenie innowacji bez spadku na jakości, wydajności i stabilności produktu. Takie prace można znacznie przyspieszyć np., za pomocą automatyzacji ręcznych działań oraz iteracji z ciągłymi integracjami i automatycznym testowaniem.

Trzecią fazą cyklu w modelu DevOps jest dostarczanie, czyli proces wdrażania gotowego produktu (aplikacji) do środowisk produkcyjnych. Na tym etapie poszczególne zespoły jasno określają jasne warunki wydań, z ręcznym zatwierdzeniem oraz tworzą tzw. automatyczne bramy, w których aplikacje są przechowywane pomiędzy poszczególnymi etapami do momentu ich dostarczenia do klienta. Automatyzacja tych procesów wpływa na ich skalowalność, powtarzalność oraz łatwość ich kontroli. Dzięki temu zespoły mogą bezpiecznie, szybko i efektywnie dostarczać produkt/usługę.

Ostatnia faza cyklu DevOps to polega na utrzymywaniu, monitorowaniu i sprawnym rozwiązywaniu problemów aplikacji w środowiskach produkcyjnych. W tej fazie zespoły pracują nad wyłapaniem ewentualnych problemów z aplikacją jeszcze zanim zostanie przekazana klientowi. Dzięki wdrożonym praktykom DevOps zespoły mogą zapewnić stabilność systemu, wzmocnić bezpieczeństwo oraz skutecznie zredukować przestoje.

6 zasad DevOps, które powinien znać każdy DevOps Engineer

Myślisz o karierze DevOps Engineera? Poznaj 6 zasad, które pomogą Ci zrozumieć tę specyficzną kulturę pracy i podjąć decyzję o wyborze ścieżki zawodowej. Jakie zasady powinieneś znać, jeśli chcesz być DevOpsem?

1. Klient ma zawsze rację

Nawet jeśli jej nie ma, to klient jest najważniejszą osobą w całym cyklu metodyki DevOps. Wymagania klientów stale rosną, w związku z tym działania zorientowane na szybkie, bezpieczne i sprawne dostarczanie produktów i usług klientowi wymagają nieustannego rozwoju, wprowadzania innowacji oraz zwinnego działania (trochę podobnego do koncepcji startupów). Wszystkie działania w metodyce DevOps są podporządkowane maksymalnej satysfakcji klienta.

2. Podążaj za celem zespołowym, nie indywidualnym

Wspólna praca zespołów DevOpsowych nie byłaby możliwa bez wyznaczenia konkretnego celu, jakim jest najszybsze dostarczenie klientowi wysokiej jakościowo usługi. Aby pracować w modelu DevOps, należy skupić się nie na własnym celu (indywidualnej pracy), ale na celu zespołowym. Dla niektórych może to być trudne, by całkowicie zmienić sposób pracy na zorientowany na jak najszybsze wypuszczenie jak najlepszego produktu i satysfakcję klienta.

3. Zbiorowa odpowiedzialność od początku do końca

W DevOpsowych zespołach projektowych nie powinno być zjawiska przerzucania odpowiedzialności na innych w kolejnych etapach powstawania produktu. Od początku, do końca ta odpowiedzialność dotyczy wszystkich zaangażowanych w prace nad produktem. Taka odpowiedzialność obejmuje również zapewnienie klientowi ciągłego wsparcia wydajnościowego, do momentu rezygnacji ze współpracy.

4. Wszechstronne i autonomiczne zespoły produktowe

Metodyka pracy DevOps wymusza pewnego rodzaju wszechstronne podejście do projektu i procesów. Co to oznacza w praktyce? Członkowie zespołów powinni posiadać odpowiednie wszechstronne kompetencje oraz jedną specjalizację, by umożliwić działania na szeroką skalę. Zespoły specjalistów DevOpsowych powinny być samodzielne w każdej fazie życia konkretnego projektu, co nie będzie możliwe, jeżeli poszczególne osoby nie będą posiadać odpowiednich (wszechstronnych) kompetencji poszczególnych członków.

5. Ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji

Chcesz się realizować w zespole DevOpsowym? Przygotuj się na dużą dawkę wiedzy, szkoleń, ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji w celu zapewnienia najwyższej wydajności procesów oraz ciągłej ich optymalizacji, aby sprawnie adaptować się do nowych wymagań, bezproblemowo zapewnić klientowi tę samą jakość dostarczanej usługi oraz wybić się ponad konkurencję.

6. Automatyzowanie procesów kluczem do wydajności

Automatyzacja procesów jest kluczowa, by zapewnić szybkie, bezpieczne i bezproblemowe dostarczenie konkretnej usługi do klienta. To oznacza, że w obecnym modelu DevOps powszechnie wykorzystuje się rozwiązania chmurowe (Azure, AWS) oparte na kontenerach, które pozwalają na traktowanie ich infrastruktury jak kodu. Dzięki temu rozwiązaniu można szybciej i wydajniej reagować na jakiekolwiek problemy, a także dostarczać więcej projektów do klientów w krótszym czasie. Automatyzacja procesów pozwala trafniej realizować potrzeby klientów i ułatwia elastyczne wprowadzanie zmian.

DevOps Engineer. Czy to praca dla każdego?

Podsumujmy: DevOps Engineer to osoba odpowiedzialna za proces wytwarzania programowania, jego rozwój i wdrożenie. Działą na pograniczu developmentu oraz zarządzania całą infrastrukturą, czyli np. zarządza procesem administracji chmury zawierającej aplikacje firmowe oraz automatyzuje proces ich wdrażania. Wszystkie procesy DevOpsowe skupiają się na jak najszybszym wyprodukowaniem softu oraz dostarczeniu go klientowi. Zespoły DevOpsowe są także odpowiedzialne za monitoring, analizę i optymalizację danych ze wszystkich środowisk firmy.

Wymagane umiejętności na stanowisku DevOps Engineer

Co musisz umieć, aby dostać pracę na stanowisku DevOps Engineer? Przede wszystkim, powinieneś znać w stopniu zaawansowanym przynajmniej jeden język programowania (zwłaszcza Bash, Shell, Python). Powinieneś również rozumieć, w jaki sposób wytwarza się aplikacje, aby móc skutecznie optymalizować procesy ich wytwarzania. Oprócz tego, z pewnością przyda Ci się znajomość typowo DevOpsowych aplikacji, takich jak: Jenkins czy Doker, znajomość działania serwerów oraz rozwiązań chmurowych. Powinieneś też znać przynajmniej podstawy obsługi narzędzi wykorzystywanych w automatyzacji procesów (niezbędnym minimum będzie umiejętność tworzenia skryptów automatyzujących).

Efektem pracy DevOps Engineera powinna być widoczna poprawa jakości pracy developerów, szybsze dostarczenie produktu klientowi oraz ciągłe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w aplikacjach. Jeżeli do tej pory byłeś przyzwyczajony do pracy w pojedynkę, będziesz musiał się przestawić na zupełnie inną kulturę pracy. Oprócz niezbędnych umiejętności technicznych będziesz potrzebował umiejętności miękkich, takich jak:

 • elastyczność w działaniu;
 • wielozadaniowość;
 • współpraca zespołowa;
 • umiejętność nieagresywnego rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • łatwa adaptacja do zmian;
 • myślenie analityczne.

Jakie firmy zatrudniają DevOps Engineerów? Wynagrodzenie na stanowisku DevOps Engineer w Polsce

Jakie firmy najczęściej budują zespoły DevOpsowe? Najpopularniejszymi firmami, w których potrzeba DevOps Engineerów, są firmy software house zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania i dostarczaniem go do klientów. Dzięki DevOpsom mogą zoptymalizować i zautomatyzować procesy, skutkiem czego po dwóch-trzech miesiącach zauważą odczuwalne zmiany w następujących obszarach:

 • poprawa jakości wytwarzanego oprogramowania;
 • częstsze aktualizacje wytworzonych aplikacji zgodne z najnowocześniejszymi wymaganiami;
 • poprawa przejrzystości procesów i wymagań;
 • szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe klientów;
 • zwinne zarządzanie zmianami w modelu Agile;
 • szybsze wejście na rynek z innowacyjnym produktem wysokiej jakości;
 • nowa kultura współpracy, która przedkłada się na efektywną pracę wszystkich specjalistów oraz poprawę komunikacji między nimi.

Ze względu na specyfikę branży IT (bardzo dynamiczną) zespoły DevOpsowe ciągle rozwijają swoje kompetencje i umiejętności w celu dostosowania procesów i jakości wytwarzanego produktu do najnowszych trendów. Co ciekawe, z modelu DevOps czerpią nie tylko firmy soft house’owe, ale coraz częściej niektóre narzędzia i praktyki wdraża się również w agencjach reklamowych w zespole SEO i Marketingu, aby szybko poprawić wartość wytwarzanego przez nie contentu i pozyskać jak największą ilość zadowolonych klientów. Czy metodyka pracy DevOps ma szansę wejść również na inne obszary rynku pracy niż IT?

Jakie jest wynagrodzenie na stanowisku DevOps Engineer w Polsce? Obecne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi między 20.000 zł a 30.000 zł netto na umowie B2B. Oczywiście, kwoty te będą się różnić w zależności od struktury firmy lub zasad firmowych, niemniej, większe zarobki posiadają jedynie specjaliści z obszaru Big Data, przez co propozycja wydaje się kuszącą perspektywą.

Niestety, ze względu ma niewielką ilość kursów dedykowanych tym stanowiskom, najczęściej na DevOps Engineerami zostają administratorzy systemów lub programiści, którzy dopiero muszą się wdrożyć w odpowiednią kulturę pracy (a raczej współpracy). Nawet jeśłi do tej pory nie pracowałeś w kulturze DevOps, nic straconego! Wystarczy podjąć odpowiednią naukę podstaw programowania, przyswoić wiedzę na temat narzędzi do automatyzacji aplikacji, rozwiązań chmurowych i kontenerów, reszty nauczysz się od wykwalifikowanych współpracowników.

Czy obecnie opłaca się aplikować na stanowisko DevOps Enginner? Biorąc pod uwagę cyfrową rewolucję, która trwa nieprzerwanie od dwóch lat, postpandemiczną rzeczywistość i zwiększone zapotrzebowanie klientów na aplikacje zapewniające bezpieczne przechowywania danych w chmurze, czy automatyzacje procesów firmowych — zdecydowanie jest to przyszłościowa i rozwojowa perspektywa, w którą warto zainwestować.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej