Blog IT, Blog Marketing

AI w służbie zdrowia

AI w służbie zdrowia

Marcin Sarna , 22.09.2020 r.

Powierzysz swoje zdrowie maszynie?

Nie tak dawno pisaliśmy o perspektywach pracy dla informatyków w sektorze zdrowia. Kontynuując ten temat zobaczmy jak wygląda zastosowanie sztucznej inteligencji w funkcjonowaniu placówek medycznych.

Zamierzenia

Jak analiza danych z czujników może ratować życie w „inteligentnych” szpitalach i domach? Badacze na całym świecie opracowują systemy sztucznej inteligencji, które trafiałyby do sal szpitalnych i domów opieki dla osób starszych, aby wplatając „inteligencję otoczenia” (ambient intelligence) w miejsca świadczenia opieki zdrowotnej można było zmniejszyć ilość śmiertelnych błędów medycznych i poprawić wyniki leczenia.

Zdaniem Arnolda Milsteina, profesora medycyny i dyrektora Clinical Excellence Research Center (CERC) w Stanford:

Mamy możliwość wbudowania technologii w fizyczne przestrzenie, w których świadczona jest opieka zdrowotna, aby pomóc obniżyć wskaźnik śmiertelnych błędów, które występują obecnie ze względu na dużą liczbę pacjentów i złożoność ich opieki.

Wnioski z przeglądu sytuacji

Milstein, wraz z m.in. profesorem informatyki Fei-Fei Li, są współautorami artykułu Nature, w którym dokonano przeglądu tej „inteligencji otoczenia” w opiece zdrowotnej. Chodzi o to stworzenie takich inteligentnych sal szpitalnych, w których na przykład czujniki i sztuczna inteligencja mogą natychmiast ostrzegać lekarzy i gości pacjentów, gdy nie udaje im się zdezynfekować rąk przed wejściem na salę szpitalną. Narzędzia AI można wbudować w inteligentne domy, w których technologia mogłaby dyskretnie monitorować słabe osoby starsze pod kątem behawioralnych wskazówek dotyczących zbliżających się kryzysów zdrowotnych. Wzywałaby ona także opiekunów domowych, zdalnie zlokalizowanych klinicystów i oczywiście samych pacjentów do podejmowania na czas interwencji ratujących życie.

Nie tylko technologia

Z kolei Li, który jest współdyrektorem Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), powiedział, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie ma wiele potencjalnych korzyści, ale wiąże się również z kwestiami prawnymi i regulacyjnymi. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o kwestie prywatności, które należy zidentyfikować i rozwiązać w sposób pozwalający na zdobycie zaufania pacjentów i świadczeniodawców do nowej technologii. To zaufanie muszą mieć także agencje i instytucje, które opłacają koszty opieki zdrowotnej. Według Li:

Technologia służąca ochronie zdrowia populacji jest z natury skoncentrowana na człowieku. Informatycy muszą wysłuchać wszystkich interesariuszy, aby stworzyć systemy, które uzupełniają wysiłki pielęgniarek, lekarzy i innych opiekunów, a także samych pacjentów.

Kluczowe zagadnienia

Badacze zidentyfikowali dwa podstawowe trendy technologiczne przy wdrażaniu AI w medycynie:

      dostępność czujników podczerwieni, które są na tyle niedrogie, że można je wbudować w środowiska wymagające opieki wysokiego ryzyka
      rozwój systemów uczenia maszynowego jako sposobu wykorzystania danych wejściowych z czujników do szkolenia specjalistycznych aplikacji sztucznej inteligencji

Chodzi tu przede wszystkim o aktywną podczerwień, na przykład niewidzialne wiązki światła używane przez piloty telewizyjne. Ale zamiast po prostu emitować niewidzialne światło w jednym kierunku, jak pilot do telewizora, nowe aktywne systemy na podczerwień wykorzystują sztuczną inteligencję do obliczania, jak długo niewidzialne promienie odbijają się z powrotem do źródła.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej