Blog IT, Blog Marketing

iXsystems ogłasza unifikację TrueNAS i FreeNAS. Sieciowe rozwiązanie dla pamięci masowej klasy Enterprise

iXsystems ogłasza unifikację TrueNAS i FreeNAS. Sieciowe rozwiązanie dla pamięci masowej klasy Enterprise

Przemysław Pintal , 11.03.2020 r.

iXsystems

iXsystems, przedsiębiorstwo wdrażające dla biznesu własne rozwiązania serwerowe i obliczeniowe, w oparciu o platformę x86 i systemy operacyjne z rodziny BSD, podało w informacji prasowej, opublikowanej na blogu firmowym, iż podział na dwa oprogramowania - FreeNASTrueNAS, przeznaczonego dla administratorów do zarządzania serwerami NAS (Network Attached Storage – Sieciowa Pamięć Masowa) i zaprogramowanego na bazie tego samego kodu źródłowego, zostanie zakończony. Utrzymanie dwóch odrębnych systemów operacyjnych i ich marek, wydaje się nie mieć technicznego sensu, gdy obydwa współdzielą ok. 95% tego samego kodu źródłowego. Toteż FreeNAS i TrueNAS w wersjach 11.3 są po raz ostatni widziani jako para, następna iteracja będzie nosić nazwę TrueNAS 12 Core.

ixsystem

Hipotetycznie ów podział wydaje się rozsądny, ponieważ nie każdy scenariusz związany z przechowywaniem danych jest oceniany jako krytyczny, a w omawianym kontekście FreeNAS zapewniałby elastyczność ocenianą korzystnie przez administratorów nakierowanych na DIY (Do it yourself – Zrób to samemu). Które zaś na rynku Enterprise byłoby potencjalnie szkodliwe, skoro elastyczność nie zawsze współgra ze stabilnością, tj. mogłoby to oznaczać wielomilionowe straty, gdyby doszło do splotu niefortunnych zdarzeń. Niemniej w iXsystems oceniają, iż zmiana strategii przyśpieszy rozwój ich oprogramowania. Być może zamiast zwyczajowego 9 czy 12-miesięcznego cyklu wydawniczego uda się przejść do 6-miesięcznego okresu. Ponadto zrezygnowanie z „redundancji” dwóch tożsamych sobie systemów może oznaczać zwiększenie kontroli jakości, za sprawą przekazania środków z usuniętej gałęzi kodu źródłowego. Plany dotyczące unifikacji TrueNAS i FreeNAS podjęto rok temu i w zamyśle miało się to łączyć z roboczym projektem „OpenZFS 2.0”.

Zobacz też: LLVM 10 i jego funkcje

Głównym problemem iXsystems jest implementacja systemu plików ZFS w systemach z rodziny BSD. Wciąż wlecze się ona w tyle, pod względem posiadanych funkcji, za Oracle Solarisem, choćby brak im wsparcia dla „dataset encryption” - ZFS działa nad pulą pamięci masowej i systemy plików są dynamicznie tworzone i kasowane, a owe „dataset” – zbiór danych, jest tym co widzi użytkownik, tj. strukturą logiczną katalogów.Włączenie szyfrowania w ZFS nie oznacza automatycznego szyfrowania. Nie da się też włączyć enkrypcji na istniejących już zbiorach danych (dataset), w takim razie należy utworzyć nowe dataset, ale z włączoną już obsługą szyfrowania i wtedy przenieść pliki za pomocą rsync albo zfs send w celu ich zaszyfrowania.

truenas-12-core

Nadchodzący TrueNAS 12 Core będzie dystrybuowany w dwóch edycjach - TrueNAS CORE i TrueNAS Enterprise, zbudowanych na tym samym i otwartym kodzie źródłowym, współdzielących dokumentację i nazwę handlową. Jednakże uruchomienie dodatkowych funkcji będzie wymagało kluczy licencyjnych. Mimo że FreeNAS cechuje się zdobytą wśród klientów świadomością marki, uznano jednak, że nazwa TrueNAS brzmi lepiej dla produktu przeznaczonego na rynek Enterprise. Istnieje obawa wobec słowa „Free” bowiem nie rodzi ono konotacji, że potrzebny jest też konkretny sprzęt, a nie tylko oprogramowanie. 11 marca 2020 roku powinno ukazać się pierwsze nocne budowanie dla zainteresowanych testami, a finalna wersja planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

Gałąź kodu źródłowego

Początki FreeNAS sięgają roku 2005, kiedy Olivier Cochard-Labbé, na bazie m0n0wall (nierozwijana aktualnie dystrybucja FreeBSD o funkcji firewalla) i FreeBSD 6.0, rozpoczął prace nad stworzeniem wolnego i otwartego źródłowo systemu wbudowanego, ukierunkowanego na zarządzanie serwerami plików w sieciach domowych i biurowych. Niemniej w 2009 roku podjęto decyzję o przepisaniu FreeNAS bowiem nie spełniało ono oczekiwań pod względem obsługiwanych funkcji, choćby postulowano potrzebę implementacji systemu pluginów, aby móc dostarczyć użytkownikom usługi firm trzecich. Ówczesny lider projektu, Volker Theile, podjął decyzję o reimplementacji systemu na bazie Debiana. W międzyczasie deweloperzy iXsystems – komercyjnego użytkownika FreeNAS, dokonali własnej reimplemetacji kodu, z wykorzystaniem kodu źródłowego FreeBSD 8.1.

ERP Implementation Consultant 8500 - 12000 PLN

Wrocław
Aplikuj

B2B Sales Representative

Warszawa
Aplikuj

Wraz z wydaniem FreeNAS 8.2 powiązano wersjonowanie z FreeBSD, aby uniknąć konfuzji i finalnie ogłoszono wsparcie dla architektury wtyczek. Następujące po sobie edycje FreeNAS przynosiły dalsze funkcje: w 8.3 zaadaptowano całościowe szyfrowanie dysku, a w 9.1 przedstawiono znane z PC-BSD (aktualnie TrueOS) oprogramowanie Warden, jakie stanowi GUI dla Jails (Funkcja obudowana wokół chroot, jaka zmienia główny katalog - root, tj. w hierarchii systemu plików nadrzędny wobec pozostałych pod względem uprawnień, w zbiór odseparowanych od reszty systemu procesów, których zaletą jest niemożność dostępu do danych poza własną przestrzenią. W efekcie kompromitacja odseparowanego procesu nie kompromituje całego systemu). Jails stanowi jedno z tzw. „cech produktu” (killer feature) FreeBSD. Wtedy też zaczęto wykorzystywać system plików OpenZFS. FreeNAS 9.2 to wprowadzenie REST API (jest to architektura programowa definiująca ograniczenia nakładane na usługi sieciowe – WEB Services – w celu zachowania interoperacyjności). Następna edycja, o numerze 9.3, umożliwiła dokonanie rozruchu na partycji ZFS, a wyjściem naprzeciw nowym użytkownikom okazało się dodanie kreatora konfiguracji w czasie instalacjii przedsięwzięto, po stronie jądra systemu, usprawnienia na rzecz protokołu iSCSI (Analogicznie do Fibre Channel zawiera w sobie komponenty umożliwiające utworzenie sieci pamięci masowych – SAN, Storage Area Network), w celu poprawy jego wydajności.

Projektant/Starszy Programista PHP Laravel (e-commerce)

Praca zdalna
Aplikuj

Senior Account Manager

Warszawa
Aplikuj

Natomiast FreeNAS 9.10, oparty o kod FreeBSD 10.3-RC3, wniósł obsługę hiperwizora bhyve i programu Graphite (narzędzie monitorujące i generujące wykresy szeregów czasowych dla wydajności usługi czy komputera). Premiera wersji alpha FreeNAS 10 w październiku 2015 roku, zbiegła się w czasie z dekadą istnienia projektu, jednakże oficjalna wersja uzyskała ogólną dostępność dopiero w marcu 2017, przy okazji FreeNAS 10 został przemianowany na FreeNAS Corral. Specjalna nazwa miała na celu zamanifestowanie wielu niesionych za sobą innowacji, takich jak nowe, graficzne i tekstowe, interfejsy użytkownika, a oprócz omówionego, także rozwiązania służące zarządzaniu kontenerami i maszynami wirtualnymi. Toteż własna złożoność funkcji nadała FreeNAS statusu infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Converged Infrastructure), tj. koherentnej integracji pamięci masowej, niejednokrotnie opartej o rozproszony system plików, skalowalnego przetwarzania danych i ich wirtualizacji, przy jednoczesnej dbałości o utrzymanie wydajności. Miesiąc po premierze FreeNAS Corral, iXsystems ogłosiło, że wersja Corral stanowi rodzaj demonstracji technicznej (Technological Preview) bowiem nie osiągnęła ona zbliżonej funkcjonalności względem poprzedniej wersji, a nowa baza kodu zostanie zastąpiona właśnie starszą, lecz zaktualizowaną o nowe funkcje. Finalnie stało się to rzeczywistością, gdy FreeNAS 11 został wydany w maju 2017 roku.

TrueNAS

TrueNAS w ofercie iXsystems stanowi sprzętową linię systemów macierzy dyskowych (Storage Arrays), sieciowych pamięci masowych (NAS) i sieci pamięci masowych (SAN), przeznaczonych dla przedsiębiorstw i użytkowników oczekujących komercyjnego wsparcia technicznego, wespół z dedykowanym oprogramowaniem obsługującym szereg protokołów i topologii sieciowych, poprzez Ethernet i Fibre Channel. TrueNAS operuje także na zestawach API certyfikowanych przez dostawców usług, takich jak VAAI od VMware i usługach Microsoftu CSV, ODX i VSS. Różnica pomiędzy TrueNAS i FreeNAS polega na fakcie, iż TrueNAS to jednocześnie rozwiązanie sprzętowe i programowe, a FreeNAS jest wyłącznie oprogramowaniem , przy czym FreeNAS, jako niekomercyjne rozwiązanie, posiada wsparcie społeczności open source zamiast etatowych pracowników iXsystems, nie licząc pośredniego wpływu poprzez edycję współdzielonego kodu źródłowego. Pozostałe różnice wynikają z faktu, że TrueNAS umożliwia dalszą pracę pomimo usterek (failover), co wynika z okoliczności sprzedaży przez iXsystems własnego sprzętu, a więc możność poczynienia stosownych optymalizacji i własnej certyfikacji. Dlatego też FreeNASa przewidziano do niekrytycznych zastosowań.

Przeczytaj również: System Hyperbola przenosi się na OpenBSD, bo Linux nie jest wystarczająco wolny

TrueNAS a multimedia

Wbrew pozorom systemy serwerowe i rozwiązania sieciowe są niezbędne twórcom mediów. Nieliniowa edycja video wymaga miejsca dla milionów plików rozlokowanych na różnych urządzeniach, toteż odpowiednia skalowalność jest wymagana bowiem zbyt wolny rendering czy powolne transkodowanie będą skutkować zwiększeniem kosztów produkcji. Potencjalne wąskie gardła, jakie mogą wystąpić w systemie informatycznym studia filmowego, to m.in miliony małych plików które obniżają wydajność układu wejścia-wyjścia, a wiele jednocześnie uruchomionych projektów będzie dławionych przepustowością sieci. TrueNAS wspiera szereg protokołów sieciowych: 1GigE, 10GigE, 40GigE i 8Gb porty Fibre Channel, które skaluje się do ponad 40Gb/s, umożliwiając tym samym pracę nad wieloma projektami poprzez sieć, jakie są intensywne dla I/O. Ponadto TrueNAS obsługuje także zmienny rozmiar bloku, dlatego I/O może zostać zoptymalizowane dla każdego rozmiaru pliku używanego przez jakąkolwiek aplikację. Film w rozdzielczości 4K wymaga np. przepustowości 1233 MB/s, a pliki osiągają rozmiary ponad 100 GB.

Zobacz też: Standard C++20 został sfinalizowany. Zwięzłe omówienie popularniejszych nowości

Uwaga końcowa

Portfolio klientów iXsystems, zaprezentowane na stronie WWW firmy, z miejsca stwarza wrażenie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego mocnego ugruntowania na rynku, skoro możemy tam znaleźć i Armię Amerykańską obok Disneya, a dalej Lockheed Martin, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, etc. Co więcej odnaleźć można tam także liczne dokumenty PDF, w jakich treści zostały omówione studia przypadku (case studies) albo spełniają one wymogi stawiane rzeczowym raportom (whitepapers, tzn. są to konkretne informacje, a nie oświadczenia o charakterze reklamowym). Powyższe potwierdza najnowszy, aktualnie, komunikat prasowy iXsystems, w którym zostało napisane, że w pierwszy kwartał 2020 roku weszli w optymistycznych nastrojach bowiem na przestrzeni ostatnich czterech lat, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla rodziny produktów TrueNAS, wyniósł ponad 50%.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej