Blog IT, Blog Marketing

Zaangażowany zespół – cel każdej organizacji

Zaangażowany zespół – cel każdej organizacji

TeamQuest 20.09.2015 r.

Zaangażowany zespół to podstawa do tego, aby biznes mógł się dynamicznie rozwijać. Pracownicy dają od siebie wszystko, co najlepsze, aby zrealizować postawione przed nimi zadania. Dodatkowo, dobrze zorganizowany zespół potrafi wytworzyć efekt synergii – czyli praca całego zespołu daje więcej korzyści niż suma pracy każdego pracownika z osobna. Taki zespół to marzenie każdego project managera, jak również właściciela danego przedsięwzięcia. Co wpływa na zaangażowanie ludzi w wykonywane obowiązki? O tym poniżej:

Czy pracownicy angażują się w problemy, które dotyczą ich obszaru zawodowego?

Zaangażowany zespół – cel każdej organizacji
  • Z badań wśród brytyjskich firm wynika, że aż 79% pracodawców wierzy, że ich pracownicy angażują się i opanowują występujące problemy
  • Jednocześnie 75% pracodawców uważa, że trudno jest znaleźć pracowników, którzy naprawdę będą angażowali się w postawione przed nimi zadaniami
  • 77% pracodawców uważa, że nie posiada wystarczających kompetencji z obszaru zasobu ludzkich, czy motywacji, niezbędnych do zbudowania zaangażowanego zespołu

Wniosek, jaki się nasuwa, to wiara pracodawców, że posiadają zaangażowanych pracowników. Nie dotarłem co prawda do polskich badań, które poruszałyby tę kwestię. Uważam jednak, że dane byłyby bardziej pesymistyczne.

Jakie korzyści przynosi zaangażowanie pracowników?

  • Mniejsza rotacja pracowników - ludzie potrafią przywiązać się do swojego miejsca pracy i tym samym „dawać od siebie” więcej. Jeżeli pracownik traktuje swoje miejsce zatrudnienia, jako miejsce tymczasowe, to trudno mówić o prawdziwym zaangażowaniu. Wieloletni, zaangażowany pracownik doskonale zna procesy i reguły biznesowe panujące w organizacji, tym samym wnosi duży wkład do rozwoju biznesu
  • Większa produktywność – firmy, które potrafią „zaangażować” swoich pracowników, z reguły nie narzekają na produktywność swojej organizacji. Nie muszą zatrudniać kolejnych osób, aby zrealizować prowadzone projekty
  • Większe zyski – zaangażowany zespół to mniejsze ryzyko jakichkolwiek strat wynikających z błędów, czy opóźnień. Zaangażowany zespół to praca wykonana szybciej i lepiej. Zaangażowany zespół to zatem czysty zysk

Jak poprawić zaangażowanie zespołu

  • Pracownicy muszą mieć poczucie, że zatrudnieni są na uczciwych warunkach. Dotyczy to nie tylko wysokości pensji; równie ważny jest sprawiedliwy podział obowiązków między wszystkich członków zespołu, czy brak nadmiernego obciążenia zadaniami. Nie jest prawdą, że im więcej będziesz wymagał, tym więcej otrzymasz
  • Managerowie, którzy odpowiadają za pracę zespołu powinni posiadać wiedzę i doświadczenie na temat motywowania i angażowania swoich podwładnych
  • Pracownicy bardziej angażują się w swoje obowiązki, jeżeli mogą porozmawiać ze swoim przełożonym na zasadach partnerskich. Pracownik powinien mieć pewność, że może zwrócić się do swojego przełożonego z każdym problemem, a ten go wysłucha i wesprze w rozwiązaniu problemu.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej