Blog IT, Blog Marketing

Rządowy program „Inwestuj w rozwój” – jako szansa na poszerzanie wiedzy dla programistów

Rządowy program „Inwestuj w rozwój” – jako szansa na poszerzanie wiedzy dla programistów

TeamQuest 15.02.2018 r.

„Inwestuj w rozwój” to pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, dający możliwość osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w różnego rodzaju kursach, uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na ten cel. Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć za pomocą specjalnego generatora znajdującego się na stronie internetowej programu. Otworzenie naboru „Inwestuj w rozwój” planowane jest na luty 2018.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkałych w Polsce, które mogą udokumentować zdolność do jej spłaty. Pożyczka będzie dostępna zarówno dla osób zatrudnionych na wszystkich rodzajach umów, w tym samozatrudnionych, jak i dla osób niepracujących (bezrobotnych, pozostających na urlopach wychowawczych itp.). W ramach programu można otrzymać pożyczkę nie mniejszą niż 600 zł, maksymalna kwota pożyczki może wynieść 100 tysięcy złotych. Kwota pożyczki winna być spłacana w miesięcznych ratach, w okresie 12 lub 36 miesięcy. Pożyczka może zostać wzięta na jedną z form rozwoju zawodowego. Otrzymane pieniądze mogą być przeznaczone na dowolne kierunki kształcenia – kursy, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia osób dorosłych, z wyłączaniem studiów, których czas trwania jest dłuższy niż dwa lata oraz studiów I, II i III stopnia. Pożyczka może być zatem wykorzystana na kursy nauki programowania w nowych językach, czy innego rodzaju szkolenia poszerzające umiejętności z dziedziny IT.

Co ważne, pożyczka jest nieoprocentowana, więc osoba korzystająca z programu „Inwestuj w rozwój”, będzie maksymalnie musiała zwrócić, dokładnie kwotę jaką uzyskała w ramach programu. Maksymalną, bo Ministerstwo przewidziała także, możliwość częściowego umorzenia pożyczki. By uzyskać umorzenie 20% pożyczki wystarczy ukończyć sfinansowany z pożyczki kurs lub studia wynikiem pozytywnym oraz udokumentować ten fakt odpowiednim dyplomem lub zaświadczeniem. Dodatkowo pożyczkobiorca może uzyskać jeszcze umorzenie 5% pożyczki, jeśli pracując jej średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (w wypadku byciu zatrudnionym) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (w ramach samozatrudnienia) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego. Umorzenie 5% obowiązuje również osoby niepracujące, które w okresie do 6 miesięcy od zakończenia ufundowanego kształcenia podejmie zatrudnienie.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej