Blog IT, Blog Marketing

10 pytań rekrutacyjnych dla testera manualnego

10 pytań rekrutacyjnych dla testera manualnego

Magdalena Uszyńska , 10.04.2023 r.

Z jakimi pytaniami rekrutacyjnymi na rozmowie o pracę na stanowisko testera manualnego, możesz się spotkać na rozmowie rekrutacyjnej? Poniżej przedstawiamy 10 najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

W artykule wymieniono:

 1. Czym są testy eksploracyjne?
 2. Jaka jest różnica między STLC (cykl życia testowania oprogramowania) a SDLC (cykl życia oprogramowania)?
 3. Czym są testy białoskrzynkowe?
 4. Co sprawdzają testy białoskrzynkowe?
 5. Czym są testy czarnoskrzynkowe?
 6. Jakie wyróżnia się poziomy testów?
 7. Jaka jest różnica między UAT testami a testami systemowymi?
 8. Jaka jest różnica między testowaniem statycznym a dynamicznym?
 9. Czym jest RTM (macierz identyfikowalności)?
 10. Co to jest „testowanie przypadków użycia” (use case testing)?

1. Czym są testy eksploracyjne?

Testowanie eksploracyjne to praktyczne podejście, w którym testerzy są zaangażowani w minimalne planowanie i maksymalne wykonanie testów. Planowanie obejmuje stworzenie karty testów, krótką deklarację zakresu krótkiego (1 do 2 godzin) ograniczonego czasowo wysiłku testowego, celów i możliwych podejść. Czynności związane z projektowaniem i wykonywaniem testów są zwykle wykonywane równolegle bez formalnego dokumentowania warunków testowych, przypadków testowych lub skryptów testowych. Nie oznacza to, że inne, bardziej formalne techniki testowania nie będą stosowane w testach eksploracyjnych. Tester może zdecydować się na użycie analizy wartości brzegowych, ale przemyśli i przetestuje najważniejsze wartości graniczne bez ich zapisywania. Niektóre notatki można tworzyć na bieżąco podczas sesji testów eksploracyjnych, aby później można było na ich podstawie opracować raport.

2. Jaka jest różnica między STLC (cykl życia testowania oprogramowania) a SDLC (cykl życia oprogramowania)?

SDLC zajmuje się rozwojem / kodowaniem oprogramowania, podczas gdy STLC zajmuje się walidacją i weryfikacją oprogramowania.

3. Czym są testy białoskrzynkowe?

Technika testowania białoskrzynkowego obejmuje wybór przypadków testowych na podstawie analizy wewnętrznej struktury (pokrycia kodu, pokrycia gałęzi, pokrycia ścieżek, pokrycia warunków itp.) komponentu lub systemu. Jest również znany jako testowanie oparte na kodzie lub testowanie strukturalne.

4. Co sprawdzają testy białoskrzynkowe?

 • Sprawdzają luki bezpieczeństwa w kodzie;
 • Sprawdzają niekompletne lub uszkodzone ścieżki w kodzie;
 • Weryfikują przepływ struktury zgodnie ze specyfikacją dokumentu i zakładane rezultaty;
 • Sprawdzają wszystkie pętle warunkowe w kodzie, aby przetestować pełną funkcjonalność aplikacji;
 • Sprawdzają kodowanie linia po linii i pokrywają testy w 100%.

5. Czym są testy czarnoskrzynkowe?

Testy czarnoskrzynkowe to metoda testowania, która służy do testowania oprogramowania bez znajomości wewnętrznej struktury kodu lub programu. Testy te są zwykle wykonywane w celu sprawdzenia funkcjonalności aplikacji z perspektywy użytkownika. Istnieją różne techniki testowania czarnej skrzynki:

 • Partycjonowanie równoważności;
 • Analiza wartości brzegowych;
 • Wykresy przyczynowo-skutkowe.

6. Jakie wyróżnia się poziomy testów?

Wyróżnia się cztery poziomy:

 • Testy jednostkowe (Unit Tests);
 • Testy integracyjne;
 • Testy systemowe;
 • Testy akceptacyjne (UAT Tests)

7. Jaka jest różnica między UAT testami a testami systemowymi?

Testowanie systemu polega na znajdowaniu defektów, gdy system jest testowany jako całość; jest również znany jako testowanie end-to-end.

User Acceptance Testing (UAT) polega na poddaniu produktu serii określonych testów, które określają, czy produkt spełni potrzeby użytkowników i w jakim stopniu.

8. Jaka jest różnica między testowaniem statycznym a dynamicznym?

Testowanie statyczne: Podczas metody testowania statycznego nie uruchamia się kodu, a jedynie wykonuje się jego statyczną analizę, korzystając z dokumentacji kodu. Za pomocą testowania statycznego można znaleźć błąd przy mniejszym nakładzie pracy niż w przypadku testowania dynamicznego.

Testowanie dynamiczne polega na testowaniu całości lub części aplikacji oraz porównywanie danych oczekiwanych z danymi wyjściowymi. Ta metoda wymaga uruchomienia kodu oprogramowania. Testami dynamicznymi są testy strukturalne i funkcjonalne.

9. Czym jest RTM (macierz identyfikowalności)?

To dokument, który pokazuje, czy przypadki testowe w 100% pokrywają wymagania klienta.

10. Co to jest „testowanie przypadków użycia” (use case testing)?

Aby zidentyfikować i wykonać wymagania funkcjonalne aplikacji od początku do końca, stosuje się „przypadki użycia”, a stosowane w tym celu techniki są znane jako „testowanie przypadków użycia”.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej