Blog IT, Blog Marketing

10 pytań rekrutacyjnych z JavaScript. Wraz z odpowiedziami

10 pytań rekrutacyjnych z JavaScript. Wraz z odpowiedziami

Tomasz Staśkiewicz , 23.03.2022 r.

10 Pytania rekrutacyjne JavaScript

Z jakimi pytaniami z Java Script możesz się spotkać na rozmowie rekrutacyjnej? Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

1. Czym jest JavaScript?

Java Script (JS) to skryptowy język programowania, który sprawia, że witryny internetowe są interaktywne i dynamiczne. Został stworzony przez NetScape. Nie jest tym samym, co język programowania Java, wykorzystuje zupełnie inne technologie. Obecnie jest wykorzystywana w projektowaniu aplikacji webowych, desktopowych, czatów, serwisów i gier. Jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie.

2. W jaki sposób możemy deklarować zmienne w JS?

Zmienną możemy deklarować na trzy sposoby, za pomocą słów kluczowych: var, constlet.

3. Opisz sposób deklaracji zmiennych przez: var, let, const. Czym się różnią?

Za pomocą słowa kluczowego var można zadeklarować zarówno zmienne funkcyjne, jak i globalne. Dziś nie powinno się już go używać, jest to uważane za błędne (od pojawienia standardu ES6 słowo to jest przestarzałe i powoduje błędy np.możliwość zadeklarowania dwóch zmiennych z tą samą nazwą).

Za pomocą słowa kluczowego let można tworzyć zmienne bez inicjalizacji, czy nadpisywać wartości. Jest to najbardziej intuicyjny sposób tworzenia zmiennych. To słowo kluczowe jest ograniczone do swojego bloku kodu.

let color;
color = 'red';

Tego słowa kluczowego używa się rzadko i tylko w sytuacjach, w których użycie const jest niemożliwe np. kiedy potrzeba zadeklarować zmienną, do której dopiero przypiszemy jakąś wartość. Nie może być ponownie przypisane i jest ograniczone do swojego bloku.

Za pomocą słowa kluczowego const deklarujemy stałe wartości, które nie będą się już zmieniać, a także, jeśli do konkretnej zmiennej chcemy przypisać stały obiekt. Używając tego słowa kluczowego, trzeba od razu przypisać mu konkretną wartość, nie możena tylko zadeklarować zmiennej.

Przykład:

/ const: can't change assigned value
const pi = 3.14;

Słowa kluczowego const warto użyć również do deklaracji zmiennych, takich jak: obiekty konfiguracyjne, które przechowują ważne ustawienia i inicjalizujące się przy starcie aplikacji.

Dobrze jest używać go tak często, jak to tylko możliwe.

4. Kiedy używać Bootstrapa?

Jeśli projektujesz wizualną część stron internetowych, warto skorzystać z Bootstrapa (biblioteki CSS), który skutecznie obniża koszty tworzenia dużych aplikacji i ułatwia stworzenie kompatybilnych interfejsów.

5. Jakie są atrybuty ref w React?

Atrybut ref może być: obiektem utworzonym przez funkcję React.createRef, funkcją zwrotną lub ciągiem znaków (dotyczy starego API). Gdy jest funkcją zwrotną, można ją wywołać elementem DOM odpowiadającym komponentowi lub instancją klasy (w zależności od typu komponentu). Przekazywanie referencji za pomocą ref pozwala na przekazanie komponentu dalej do utworzonego „komponentu-dziecka” za pomocą React.forwardRef.

6. Wymień metody operacji na plikach w JavaScript (w przeglądarce)

FileReader API – umożliwia czytanie plików tekstowych i binarnych dodanych do elementu file (html ) lub za pomocą funkcji Drag&Drop.

Filesystem API – umożliwia utworzenie przestrzeni na dysku i umieszczenie w niej plików. Wsparcie dla tej operacji jest jednak dość ograniczone.

Ajax – jest to podstawowe narzędzie służące do czytania i zapisywania plików. Działa tylko z poziomu serwera i to on musi obsłużyć funkcję czytania i zapisania pliku, i zwrócić wynik do przeglądarki.

7. Co robi metoda trace() w obiekcie console?

Pokazuje ścieżkę wykonania skryptu.

8. Jaka jest różnica pomiędzy operatorami == oraz ===?

Operator == porównuje wartości zmiennych, a operator === pozwala sprawdzić, czy zmienne mają ten sam typ.

9. Co oznacza, że funkcje są typem pierwszoklasowym?

Ty pierwszoklasowy (first-class type) jest konstruktem służącym do przechowywania danych, na którym możemy wykonywać takie same operacje, jak na danych wbudowanych typów, takich jak np. liczby czy ciągi znaków. Typ pierwszoklasowy:

  • może być przechowywany w zmiennych (bądź wiązany z nazwą, gdy język nie obsługuje typowych zmiennych) i stanowić element złożonych struktur danych;
  • może być przekazywany jako wartość argumentu podczas wywoływania procedury/funkcji;
  • może być zwracany przez procedury/funkcje;
  • może być tworzony podczas działania programu;
  • ma ekstensjonalną tożsamość (zależną od wartości, niezależną od nazwy).

10. Co to jest hoisting?

Hoisting to inaczej wynoszenie deklaracji zmiennych i funkcji na początek funkcji lub do zakresu zmiennych globalnych, w zależności od tego, gdzie zostały zadeklarowane. Hoisting pozwala zadeklarować zmienne jeszcze przed stworzeniem kodu. Przykład:

function example() {
var foo; // deklaracja zmiennej
foo = "nowa wartosc zmiennej foo"; // inicjalizacja zmiennej

var boo = "od razu przypisujemy wartosc" // deklaracja i inicjalizacja}

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej