Blog IT, Blog Marketing

Komenda du w kilku odsłonach

Komenda du w kilku odsłonach

Marcin Sarna , 12.10.2021 r.

Pokażemy dziś przykładowe zastosowania podstawowej komendy linuksowej „du”.

Podstawowe informacje

Nazwa polecenia du jest skrótem od Disk Usage. Jest to standardowe polecenie używane do oszacowania wykorzystania przestrzeni dyskowej (co oznacza, że w terminalu możemy wyświetlić dokładny rozmiar, jaki zajmuje każdy katalog i plik). Istnieje wiele sposobów, aby wygenerować różne typy danych wyjściowych w konsoli za pomocą polecenia du z różnymi opcjami. Jest ono zazwyczaj używane przez administratorów systemu do wyszukiwania niechcianych plików, plików o dużych rozmiarach lub plików archiwalnych, które mogą być usunięte w celu zapewnienia wystarczającej ilości wolnego miejsca na serwerach.

Użytkownicy bez uprawnień nie mogą wykonać polecenia du na konkretnym pliku lub katalogu. W takich przypadkach konieczne jest użycie sudo. Składnia globalna polecenia du to:

du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

Jak sprawdzić podsumowanie użycia dysku dla danego katalogu?

du nazwa_katalogu

Polecenie du bez żadnych opcji wyświetli listę wszystkich plików i katalogów w podanym katalogu lub w bieżącym katalogu roboczym. Dodatkowo na dole strony zostanie wyświetlony całkowity rozmiar katalogu. Ścieżki do plików są wyświetlane wraz z rozmiarami. Wszystko to nie jest jednak specjalnie czytelne dla człowieka.

Jak sprawdzić wykorzystanie dysku w formacie czytelnym dla administratora?

du -h nazwa_katalogu

Użycie opcji -h wyświetli wszystkie dane wyjściowe w formie human readable. Opcja -h przekonwertuje mianowicie rozmiar bloku na format zrozumiał dla zwykłego administratora ;-) taki jak bajty, kilobajty, megabajty lub gigabajty. W tym formacie można najłatwiej zmierzyć rozmiar dowolnych plików lub katalogów.

Jak sprawdzić całkowity rozmiar danego katalogu?

du -sh nazwa_katalogu

Polecenie wyświetli dokładny rozmiar użycia katalogu. Flaga -s pozwoli poznać całkowity rozmiar katalogu wraz z rozmiarem bloku ale kombinacja z flagą -h przekształci dodatkowo dane wyjściowe na format czytelny dla człowieka. Kombinacja -sh jest najczęściej używana w przypadku polecenia du.

linux

Jak wyświetlić listę wykorzystania dysku przez wszystkie pliki wraz z katalogami?

du -a nazwa_katalogu

Komenda wyświetli listę z użyciem dysku dla każdego pliku, łącznie z katalogami i podkatalogami. To polecenie pomoże zidentyfikować największe pliki lub foldery z podanej ścieżki, a także pomoże ci usunąć nieużywane lub największe pliki tak aby zapewnić wystarczającą ilość wolnego miejsca na serwerze. W porównaniu do poprzednich poleceń tutaj wyszczególnione zostaną wszystkie pliki łącznie z katalogami. Jeśli dodasz flagę '-h' (du -ah) wtedy wszystkie dane wyjściowe będą w formacie czytelnym dla człowieka.

Jak wydrukować sumę całkowitą dla katalogu?

du -ch nazwa_katalogu

Użycie opcji -c powoduje wyświetlenie całkowitej ilości miejsca na dysku na samym dole wyjścia. Co robi flaga -h już nie musimy wyjaśniać ;-)

Jak zmienić domyślny rozmiar bloku wyjściowego na Kilobajty, Megabajty lub Gigabajty?

du -bM nazwa_katalogu

Użycie flagi -B w połączeniu z K, M lub G spowoduje wyświetlenie całkowitego wykorzystania dysku przez pliki i katalogi w kilobajtach, megabajtach lub gigabajtach.

Jak sprawdzić rozmiar wszystkich podkatalogów w ich aktualnej lokalizacji?

du -h --max-depth=1 nazwa_katalogu

Taka składnia pozwala sprawdzić rozmiar wszystkich podkatalogów w bieżącym folderze. Niektóre distro mogą nie obsługiwać --max-depth - w takich przypadkach możesz użyć flagi -d aby uzyskać ten sam rezultat.

Jak wykluczyć określony typ pliku podczas obliczania rozmiaru dysku?

du -h --exclude="*.php" nazwa_katalogu

Używając opcji -exclude możemy usunąć pewien szczególny wzorzec (np. rozszerzenia takie jak .php, .txt czy .png) podczas obliczania użycia dysku dla wszystkich plików i katalogów. W powyższym przykładzie usunięte zostały wszystkie pliki PHP podczas obliczania całkowitego rozmiaru danego katalogu.

Jak sprawdzić użycie dysku w czasie ostatniej modyfikacji?

du -ha --time log

Użycie opcji -time w poleceniu du spowoduje wyświetlenie listy ostatnio zmodyfikowanych plików i katalogów z datą i czasem.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej