Blog IT, Blog Marketing

Co możnaby zmienić w CSS

Co możnaby zmienić w CSS

Marcin Sarna , 26.01.2021 r.

Zdarza Ci się tworzyć kaskadowe arkusze stylów? Sprawdź czy też masz podobne przemyślenia.

Nie zwlekając zobaczmy co mogłoby zostać zmienione gdyby można było CSS wprowadzić jeszcze raz:

 • white-space: nowrap zastąpione przez white-space: no-wrap
 • Wyrównanie w pionie (vertical-align) nie powinno mieć zastosowania do komórek tabeli. Zamiast tego właściwości wyrównania CSS3 powinny istnieć na poziomie 1.
 • vertical-align: middle powinien mieć wartość text-middle lub x-middle, ponieważ tak naprawdę wcale nie jest pośrodku a taka nazwa lepiej opisałaby, co robi.
 • Wysokości procentowe powinny być obliczane na podstawie fill available, a nie pozostawać niezdefiniowane w przypadku auto.
 • Rozmiar boksa powinien domyślnie mieć wartość border-box.
 • background-size z jedną wartością powinien powielać jej wartość, a nie domyślnie ustawiać drugiej z nich na auto.
 • background-positionborder-spacing (wszystkie właściwości 2-osiowe) powinny mieć wartość najpierw vertical, aby dopasować się do właściwości 4-kierunkowych, takich jak margin.
 • To niezupełnie pomyłka, ponieważ była to rozsądna wartość domyślna w latach 90, ale od tego czasu byłoby bardziej pomocne, gdyby opcja background-repeat miała domyślnie wartość no-repeat.
 • 4-wartościowe skróty, takie jak margin, powinny być skierowane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (tak, aby inline-start znajdowała się przed block-start).
 • Z-index powinien nazywać się z-order lub depth i powinien po prostu działać na wszystkich elementach (tak jak w przypadku flex).
 • word-wrapoverflow-wrap nie powinno istnieć. Zamiast tego overflow-wrap powinno być słowem kluczowym dla white-space, tak jak nowrap czy no-wrap.
 • Górny i dolny margines pojedynczego boksa nigdy nie powinien móc się automatycznie zwijać razem, ponieważ jest to źródło wszelkiego zła niszczącego marginesy.
 • Częściowe zwijanie marginesów zamiast dziwnych reguł obsługi minimalnych / maksymalnych wysokości?
 • Słowo kluczowe currentColor powinno zachować myślnik, current-color, jak pierwotnie określono. Podobnie zresztą jak wszystkie inne „kolorowe” nazwy słów kluczowych składających się z wielu słów.
 • Powinien istnieć przewidywalny system nazewnictwa kolorów (taki jak CNS) zamiast arbitralnych nazw z X11, które ostatecznie zostały niestety przyjęte do stosowania.
 • border-radius powinno brzmieć corner-radius.
 • hyphens powinny nazywać się hyphenate. Tymczasem nazywa się to łącznikami właśnie (hyphens) ponieważ ludzie od XSL: FO sprzeciwiali się dzieleniu wyrazów…
 • rgba()hsla() nie powinny istnieć a rgb()hsl() powinny zamiast tego otrzymać opcjonalny czwarty parametr (a wartość alfa powinna mieć ten sam format co R, G i B lub S i L).
 • właściwości *-blend-mode powinny brzmieć po prostu *-blend
 • Składnia zakresów Unicode powinna być zgodna z resztą CSS, na przykład u0001-u00c8.
 • font-family powinna wymagać wzięcia nazwy czcionki w cudzysłów (podobnie jak wszystkie inne wartości, które pochodzą „spoza” CSS).
 • table-layout: fixed; with: auto powinna mieć wartość pionową jako wartość początkową.
 • :link powinien był mieć semantykę jak any-link.
 • Właściwość display powinna nazywać się display-type.
 • Właściwość text-overflow powinna zawsze mieć zastosowanie, a nie być zależna od overflow

Sprawdź oferty pracy na TeamQuest

A może szukasz pracownika do IT?

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej