Microsoft zapłaci ponad 25 mln dolarów w związku ze sprawą korupcji na Węgrzech

Maciej Olanicki , 22.07.2019 r.
microsoft

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował, że doszło do ugody w sprawie nadużyć, jakich mieli się dopuścić przedstawiciele Microsoftu podczas realizacji zamówień dla sektora publicznego Węgier. Tamtejszy oddział korporacji miał stosować schemat służący korumpowaniu przedstawicieli węgierskiej administracji. Łącznie w ramach ugody korporacja zapłaci ponad 25 mln dolarów.

Do informacji publicznej nie zostały podane szczegóły działania mechanizmu korupcyjnego prowadzonego przez wysokiego szczebla pracowników węgierskiego oddziału Microsoftu. Na stronach Departamentu Sprawiedliwości możemy jednak dowiedzieć się, że węgierski oddział lobbował w centrali za przyznaniem zniżek węgierskim władzom. Te jednak nigdy tych zniżek nie otrzymały, zaś nadwyżka środków miała być przez pracowników Microsoftu na Węgrzech wykorzystywana w bliżej niesprecyzowanych „celach korupcyjnych”.

Redmond zaakceptowało warunki ugody, nie potwierdzając, ani nie zaprzeczając winie. The Washington Post przytacza jedynie słowa Brada Smitha, dyrektora departamentu prawnego Microsoftu, który stwierdził, że sprawa dotyczyła „niewłaściwego zachowania pracowników, które było nie do zaakceptowania”, a także, że „zachowywali się oni w sposób całkowicie nieetyczny”. Niezgodne z prawem praktyki prowadzone były od 2013 do 2015 roku, węgierscy pracownicy korporacji mieli wyłudzić 27,85-procentowe zniżki na zamówienia węgierskiego sektora publicznego.

Łącznie Microsoft na wątpliwych praktykach zarobić 13,78 mln dolarów. Teraz korporacja zwróci tę kwotę w ramach ugody, ponadto centrala zapłaci 2,78 mln dolarów. Finansowo odpowie także węgierski oddział Microsoftu odpowiedzialny za nadużycia – kolejne 8,75 mln dolarów. Łącznie zatem mowa o ponad 25 mln dolarów. Biorąc pod uwagę fenomenalne wyniki korporacji, która odnotowała właśnie najlepszy finansowo rok w całej swojej 44-letniej historii, nie są to wydatki, które szczególnie zmartwią Satyę Nadellę.

Zobacz też: Władze Hesji na wojnie z Microsoftem, a w Polsce w telemetrii nikt nie widzi problemu

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT: