Praca programista VBA

VBA (ang. Virtual Basic for Application) jest to język wywodzący się z Virtual Basic'a (VB) jednocześnie zintegrowany z aplikacjami Microsoft Office a także innymi programami typu WordPerfect czy AutoCAD.

VBA uznaje się za uproszczoną wersję VB, skonstruowaną głównie do automatyzacji pracy z dokumentami za pośrednictwem makropoleceń. VBA w przeciwieństwie do VB nie umożliwia tworzenia samodzielnych skomplikowanych aplikacji EXE. Wyjątkiem, który jednak tylko symuluje samodzielnie działające aplikacje to pliki stworzone w programie Microsoft Access. Pozwalają one programistom VBA na uruchamianie plików Accessa na dowolnej ilości komputerów w tak zwanym Microsoft Access Runtime, bez obowiązku implementacji pełnego pakietu Microsoft Office na każdym, pojedynczym komputerze. Warto wspomnieć, że VBA jest na tyle elastyczny w pracy, że w każdej chwili programista VBA może poszerzyć jego możliwości za pomocą dodatkowych funkcji Windows API czy bibliotek, które można swobodnie włączyć. Ta zaleta zdecydowanie umożliwia tworzenie bardzo rozbudowanych narzędzi z użyciem graficznego interfejsu użytkownika. VBA wykorzystywany jest głównie gdy prace wykonywane na dokumentach są powtarzalne. Skrypty VBA mogą również przydać się w tworzeniu dokumentu tylko raz, do ściśle określonego celu, kiedy te wymagają przeanalizowania bardzo dużej ilości danych. Dodatkowo za pomocą skryptów VBA można formatować dokumenty, wyszukiwać dane, wprowadzać tekst czy wartości a także tworzyć wykresy oraz tabele. Dużym atutem języka, skierowanego na automatyzację dokumentów jest na pewno jednoczesne zwiększenie funkcjonalności aplikacji MS Office, skrócenie czasu przygotowywania dokumentów, ujednolicenie generowanych dokumentów a także niski koszt ze względu na brak konieczności dokupowania dodatkowych aplikacji czy nawet odciążenie pracowników od żmudnych monotonnych zadań.