Praca programista PL/SQL

PL/SQL stanowi podstawowy język tworzenia aplikacji w systemie bazodanowym Oracle. Jest jednym z trzech języków wbudowanych w powyżej wymienionej bazie danych Oracle (tuż obok SQL i Java).

PL/SQL (ang. Procedural Language/Structured Query Language) jest to rozszerzenie o mechanizmy programowania proceduralnego języka SQL, którego rozkazy były niewystarczające do tworzenia efektywnych systemów baz danych. I tak po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w Oracle Forms v3. Natomiast jakiś czas później został zawarty w bazie danych Oracle v7 a następnie w Oracle Reports v2. Obecnie jest dostępny w różnych programach narzędziowych Oracle, na przykład w Oracle*Reports, SQL*Plus czy w Oracle*Forms.

Jest to język używany na przykład do tworzenia procedur, funkcji czy wyzwalaczy. W swoich specyfikacjach wzbogacił SQL między innymi o podprogramy, instrukcje sterujące kolejnością wykonywania poleceń czy o możliwość deklaracji a także używanie zmiennych. Są to zalety, które każdy programista PS/SQL na pewno doceni i dzięki, którym sprawnie będzie wykonywał swoje zdania. Oprócz tego pozwala na realizację operacji wejścia/wyjścia związanych bezpośrednio z systemem plików oraz na używanie kursorów i definiowanie złożonych struktur danych. Składnia PL/SQL wyraźnie nawiązuje do Ady natomiast sam PL/SQL upodabnia się do języka określonego w nowym Standardzie SQL:1999 o nazwie SQL/PSM.