Blog IT, Blog Marketing

Chief Data Officer

Chief Data Officer

Marcin Sarna , 05.07.2021 r.

Kto to jest i jaka jest jego rola?

CDO i CAO

Dane to ponoć ropa naftowa XXI wieku. W poszczególnych firmach pojawia się coraz więcej stanowisk związanych z przetwarzaniem i ochroną danych. Część z nich jest wymuszona przepisami prawa – na przykład inspektor ochrony danych jest przewidziany w RODO a pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Ale już taki Chief Data Officer (CDO) czy Chief Analytics Officer (CAO) to wynalazek rynku pracy a nie prawodawcy. Do jego podstawowych obowiązków należy:

  • rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem, integracją i wykorzystywaniem danych
  • pełnienie rolę łącznika między liderami operacyjnymi, którzy potrzebują informacji w czasie rzeczywistym, a działami IT

CDO to więc stanowisko kierownicze w tym obszarze firmy, który zajmuje się szeroko rozumianym zarządzaniem i ochroną danych. Odnajdzie się on więc tam gdzie potrzebne są kompetencje analityczne. Kandydat na CDO musi posiadać wiedzę zarówno techniczną, jak i ekonomiczną.

Umiejętności

Każdy, kto myśli, że taki dyrektor do spraw danych jest oceniany czy zatrudniany jedynie na podstawie jego umiejętności zarządzania informacjami, jest w błędzie. Zapewnienie jakości danych jest wprawdzie kluczowym elementem jego roli ale konieczna jest też płynna współpraca z innymi osobami decyzyjnymi w danej organizacji – wszystko po to aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie cyfrowej transformacji biznesu.

Szóste coroczne badanie CDO firmy Gartner pokazało, że aż 93% osób pracujących jako CDO uważa, że skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w ich pracy. Analitycy twierdzą, że najważniejszymi kompetencjami współczesnych CDO są:

  1. umiejętność wywierania wpływu (w pewnym sensie – charyzma)
  2. zaangażowanie
  3. komunikacja

Nietrudno zauważyć, że są to raczej umiejętności przywódcze niż stricte analityczne. Według Debry Logan, wiceprezesa Gartnera:

Jeśli CDO nie wywiera wpływu na całą organizację, promując udostępnianie danych, angażując interesariuszy i szkoląc pracowników w zakresie umiejętności posługiwania się danymi, prawdopodobnie nie będzie dobrze wykonywać swojej roli.

Trzeba umieć wiązać technikę z biznesem

Według Gartnera mniej kompetentni CDO są skłonni skupiać się na technologii, a nie na ludziach. Sudaman Thoppan Mohanchandralal, dyrektor ds. danych i analityki w Allianz Benelux twierdzi wręcz, że CDO musi skupić się najpierw na celach biznesowych, a nie na zarządzaniu informacją czy wdrażaniu systemów analitycznych:

Każda inwestycja powinna mieć silny związek z wynikiem biznesowym. Musisz upewnić się, że to pies macha ogonem, a nie ogon macha psem.

Przesłanie dla CDO jest jasne: Twój sukces zależy od Twojej zdolności wpływania na innych i pomocy organizacji w opracowaniu cyfrowej strategii biznesowej, która stawia dane w centrum działań operacyjnych.

Zresztą to samo tyczy się także jeszcze innych liderów technologicznych - takich jak Chief Information Officer (CIO) czy Chief Technology Officer (CTO). Dla nich wszystkich wymóg skupienia się na współpracy z działami biznesowymi firmy będzie brzmiał znajomo.

Także inne badania, w tym Gartnera, sugerują, że liderzy IT są coraz częściej zatrudniani ze względu na inteligencję emocjonalną, a nie tylko wiedzę techniczną. Gartner twierdzi, że już dziś najlepsi liderzy ds. danych wykraczają poza czyste zarządzanie danymi i współpracują bezpośrednio z interesariuszami biznesowymi (produkcja, sprzedaż, marketing, obsługa reklamacyjna).

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej