Blog IT, Blog Marketing

Jak używać gita

Jak używać gita

Marcin Sarna , 23.03.2021 r.

Podstawowe komendy w praktyce – krótko i na temat.

Wersjonowanie w Gicie

Git jest dojrzałym, aktywnie zarządzanym projektem open source, pierwotnie opracowanym w 2005 roku przez nikogo innego jak Linusa Torvaldsa, słynnego twórcę jądra systemu operacyjnego Linux. Niepoliczalna wprost liczba projektów opiera się właśnie na kontroli wersji dostarczanej przez Git, w tym zarówno projekty open-source jak i komercyjne. Jak to ujął sam Linus:

Jestem egoistycznym draniem i nazywam wszystkie swoje projekty swoim imieniem. Najpierw Linux, teraz git.

Ok, do rzeczy.

Utworzenie repozytorium

Inicjujemy lokalne repozytorium z wykorzystaniem GitHuba za pomocą poleceń:

git init
git remote add origin https://github.com/nazwa_usera/nazwa_projektu.git
git config --global user.email "<nasz_email_do_github>"
git config --global user.name "<imię i nazwisko>"

Z git init nie musimy korzystać gdy w naszej firmie repozytorium (np. w GitLab a nie GitHub) zostało wcześniej utworzone przez scrum mastera. Wtedy wystarczy tylko skopiować repozytorium: git clone <repo> <directory>.

Zapisywanie zmian

Używaj polecenia git stash do tymczasowego „odłożenia na półkę” zmian, które wprowadziłeś w kopii roboczej, aby móc pracować nad czymś innym. Następnie wróć i ponownie zastosuj je później za pomocą polecenia git stash pop.

Cofanie zmian

Używaj polecenia git revert, gdy chcesz cofnąć określone zmiany w projekcie, nad którym pracujesz. Następnie git revert automatycznie doda nowe commity, które nie zawierają cofniętego zatwierdzenia: git revert HEAD [master a9ea131] Revert "prepend content to demo file" 1 file changed, 1 deletion(-)

Przepisywanie historii czyli „ribejzujemy”

Użyj polecenia git rebase, gdy chcesz zachować czystość historii zatwierdzania swojej gałęzi, gdy pojawia się nowa aktualizacja z gałęzi przejściowej:

git rebase <base>
. Mówiąc wprost: jest to komenda, którą wykonujemy na konkretnym branchu za każdym razem, kiedy oddajemy ten branch do code review. Rebase do main oznacza pobranie wszystkich zmian, które pojawiły w międzyczasie i ustawienie naszych nowych commitów na samej górze tego stosu.

Synchronizacja

Użyj polecenia git remote, aby połączyć swoje lokalne repozytorium z repozytorium online w Gitlab czy w GitHub: git remote add <nazwa> <url>.

Po połączeniu się z repozytorium online możesz wykonać polecenie git push, aby zaktualizować wszelkie nowe pliki i zatwierdzenia, nad którymi pracujesz, z lokalnego repozytorium do repozytorium online, aby Twoi koledzy z zespołu mogli zobaczyć i wykorzystać Twoją pracę wykonaną w międzyczasie: git push <remote> <branch>. Możesz również wykonać polecenie git pull, aby pobrać najnowsze aktualizacje z repozytorium online: git pull <remote>.

Sprawdź oferty pracy na TeamQuest

Korzystanie z gałęzi

Utworzysz gałąź za pomocą polecenia git branch <branch>. Możesz również użyć polecenia git checkout, aby utworzyć nową gałąź, np. git checkout -b <nazwa-brancha>. Jednak zwykle polecenie git checkout służy nam aby przełączać się z jednej gałęzi do drugiej: git checkout <branch>.

Po zakończeniu implementacji funkcji w określonej gałęzi należy ją scalić z inną gałęzią za pomocą polecenia git merge, na przykład:

git checkout staging
git merge my_branch

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej