Blog IT, Blog Marketing

Ulga IP BOX

Ulga IP BOX

Marcin Sarna , 06.10.2020 r.

Jesteś innowacyjny, prowadzisz R&D? Zyskasz na podatku.

Od kiedy ta ulga obowiązuje?

Podatnicy prowadzący działalność o charakterze badawczo-rozwojowym mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów. Tzw. Ulga IP Box została wprowadzona 23 października 2019 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy mogli więc po raz pierwszy skorzystać z ulgi w 2020 roku, rozliczając na nowych zasadach dochody pozyskane w 2019 roku. Dochód został opodatkowany stawką w wysokości 5%. Ulga polega więc na opodatkowaniu taką preferencyjną 5%-ową stawką CIT lub PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Dla kogo to rozwiązanie?

Jeden warunek już znamy – trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową (tzw. B+R, ewentualnie z jęz. ang. R&D – research and development). Trzy kolejne przesłanki skorzystania z ulgi to:

  1. objęcie wyników działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
  2. wyodrębnienie kosztów prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  3. komercjalizowanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej, np. sprzedaż kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub pobieranie za nich opłat licencyjnych.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej, ewidencja rachunkowa

Pod tym pojęciem kryją się takie prawa jak patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin czy autorskie prawo do programu komputerowego.

Przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box musi prowadzić ewidencję rachunkową umożliwiającą ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodu oraz wyodrębnienia kosztów B+R przypisanych do konkretnego prawa własności intelektualnej. Chodzi oczywiście o to aby przedsiębiorca mógł wykazać związek między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Załóżmy, że programista prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest przedsiębiorcą i podatnikiem PIT. Tworzy on programy komputerowe i chce skorzystać z ulgi IP Box. Poza kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu ponosi jednak także inne koszty jak leasing samochodu czy najem lokalu. Służą one także działalności niezwiązanej z IP Box. Dlatego właśnie konieczne jest wskazanie przez takiego podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów. Pamiętajmy, chodzi tylko o te koszty, które – jak tu ujmuje Ministerstwo Finansów – „w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu”.

Kto skorzysta?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać wszyscy podatnicy, niezależnie od tego czy płacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) czy osób fizycznych (PIT). Będą to więc w szczególności tacy podatnicy PIT jak jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej czy przedsiębiorstwa w spadku. Z kolei wśród rozliczających się z CIT znajdziemy osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

IP BOX a tzw. ulga B+R

IP BOX należy odróżniać od zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, co jest potocznie określane mianem ulgi B+R. IP BOX jest bowiem preferencyjną stawką opodatkowania dla dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Muszą być one wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy. W przypadku ulgi B+R nie trzeba prowadzić wspomnianej wyżej szczegółowej ewidencji rachunkowej.

Oficjalne informacje o uldze nasz Czytelnik znajdzie tutaj.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej