Blog IT, Blog Marketing

Umorzenie mikropożyczki dla przedsiębiorców

Umorzenie mikropożyczki dla przedsiębiorców

Marcin Sarna , 06.08.2020 r.

Otrzymałeś tzw. mikropożyczkę 5.000 złotych? Żeby uległa umorzeniu nie musisz składać żadnego wniosku.

O jaką mikropożyczkę chodzi?

W odpowiedzi na rozwijającą się epidemię koronawirusa prawodawca uchwalił pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej. Na mocy tej tarczy przedsiębiorcy mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Takim dofinansowaniem był w szczególności nowy instrument określany potocznie mianem mikropożyczki - w wysokości 5000 złotych. O jej udzielenie mogli wnioskować między innymi samozatrudnieni przedsiębiorcy.

Warto zaznaczyć, że był to chyba najpopularniejszy instrument wsparcia w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Skorzystało z niego blisko 2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym mikroprzedsiębiorców, a wypłacono blisko 10 mld złotych.

Przepisy, przepisy

Podstawę prawną udzielenia mikropożyczki stanowi art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem o mikropożyczkę („pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”) może się ubiegać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Środki pochodzące z pożyczki zostały też objęte specjalną ochroną: nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. W razie przekazania środków z pożyczki na rachunek płatniczy, są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Warunki mikropożyczki

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Przewidziano także karencję (odroczenie) w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Ta trzymiesięczna karencja nie jest przypadkowa. Zgodnie bowiem z art. 15zzd ust. 7 ustawy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod jednym tylko warunkiem: że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie mikropożyczki następuje z urzędu a nie na wniosek

Przepis jest skonstruowany w – niecodzienna sytuacja – raczej niebudzący wątpliwości sposób. Przede wszystkim właściciel firmy może liczyć na umorzenie otrzymanej pożyczki z urzędu. Uwaga: nie chodzi o to, że mamy na myśli pożyczkę uzyskaną od urzędu. „Z urzędu” oznacza tyle, że nie jest konieczne składanie przez właściciela firmy żadnego wniosku u umorzenie mikropożyczki. Umorzenie następuje więc niczym public static void main(String[] args) – ta metoda nie potrzebuje wywołania…

Przebieg i skutki umorzenia

Państwowy Urząd Pracy sprawdza jedynie przed umorzeniem mikropożyczki, czy dany mikroprzedsiębiorca spełnia warunek stanowiący podstawę do umorzenia a więc czy prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. A to jest wyjątkowo proste zadanie bo urząd ma naturalnie dostęp do baz CEIDG czy KRS. Będzie więc sprawdzane w szczególności to czy działalność nie została w tym okresie zawieszona.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu. Nie jest więc konieczna zapłata podatku dochodowego od umorzonej kwoty.

Dlatego też polecamy nie sugerować się niektórymi dostępnymi w Internecie materiałami, powstałymi jeszcze w oparciu o stary stan prawny. Także oficjalnymi - na przykład rządowa Zielona Linia nadal informuje o konieczności złożenia wniosku o umorzenie.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej