Blog IT, Blog Marketing

Czy certyfikaty IT się opłacają

Czy certyfikaty IT się opłacają

Marcin Sarna , 21.07.2020 r.

Opinia obiegowa

Certyfikaty w zawodach informatycznych zdają się pełnić istotną rolę: pozwalają zdobyć pracę, awansować albo uzyskać podwyżkę wynagrodzenia. Ale czy na pewno? Co o tym sądzą sami specjaliści IT?

Różnej proweniencji certyfikaty technologiczne służą jednemu – osiąganiu założonych celów w naszej karierze. Pokazują pracodawcom że jesteśmy skłonni się uczyć a naszą pracę traktujemy poważnie i mamy długoterminowe założenia. Przede wszystkim jednak potwierdzają to, że posiedliśmy konkretną wiedzę i umiejętności.

Tak przynajmniej wygląda tradycyjne o nich myślenie. Ale kiedy respondenci badania IDG pod nazwą „IDG Insider Pro and Computerworld IT Salary Survey” zostali zapytani co myślą o certyfikatach ich opinia była wprawdzie generalnie pozytywna ale bez entuzjazmu.

Opinia wynikająca z badań

Zobaczmy więc jak profesjonaliści z branży postrzegają rzeczywistą wartość takich certyfikatów, jakie pomogły im najbardziej i przede wszystkich jakie certyfikaty zamierzają zdobyć w ciągu następnych 2 lat. Dane pochodzą od 2269 osób, z których 1889 jest pracownikami w pełnym lub częściowym wymiarze czasu.

Badanie było prowadzone w formie online między 24 września a 2 grudnia 2019 roku. Z ankietowanych, którzy odpowiedzieli, większość bo 44 procent stanowili posiadacze tytułu licencjata, 27% miało magistra, 25% posiadało różne formy odpowiedników polskiego wykształcenia średnie a 2% mogło się poszczycić tytułem doktora.

Profesjonaliści różnią się w ocenach.

Spośród ankietowanych 59% odpowiedziało, że ma przynajmniej jeden certyfikat związany bezpośrednio z informatyką. 41% powiedziało, że nie posiada żadnego certyfikatu. Wśród osób z certyfikatami niemal połowa (bo 48%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że posiadanie certyfikatu pozwoliło im w zdobyciu pracy, awansie lub podwyżce wynagrodzenia. Jednocześnie jednak niewiele mniej (bo 39%) wskazało, że certyfikaty nie polepszyły ich sytuacji zawodowej w żaden sposób. Można więc w przybliżeniu powiedzieć, że posiadanie certyfikatów przyniosło jakąkolwiek korzyść tylko nieco więcej niż połowie osób, które mogą pochwalić się ich posiadaniem.

Warto to porównać z poprzednimi badaniami prowadzonymi przez IDG. Na przykład w 2017 roku tylko 40 procent respondentów potwierdziło, że certyfikaty pomogły im w uzyskaniu pracy, zdobyciu awansu czy podwyżce. W tymże 2017 roku 46% ankietowanych nie miało żadnych certyfikatów. Przez ostatnie 3 lata wzrosła więc liczba osób posiadających certyfikaty i twierdzących, że mają one znaczenie dla tego jak toczy się ich kariera.

Jakie z tego płyną wnioski?

Na podstawie badań można więc chyba wyciągnąć wniosek, że profesjonaliści z branży IT są podzieleni w opiniach ale raczej coraz częściej dostrzegają rosnące znaczenie posiadanych przez nich certyfikatów. W obu badaniach (z 2019 i 2017 roku) 13% respondentów było zdania, że w sumie to nie wiedzą czy certyfikaty są im do czegokolwiek potrzebne i czy realnie zmieniły coś w ich karierze.

Uzupełnijmy tą wiedzę o badania Dice oraz Linux Foundation, według których certyfikaty zwiększają wysokość podstawowego wynagrodzenia o 7,3%. 55% przedsiębiorstw chętnie wydaje zaś środki na szkolenia swoich pracowników. Jest to wzrost z poziomu 47% w 2019 roku oraz 34% w roku 2016. Według tych samych badań 80% pracowników sektora IT dostrzega rolę certyfikatów w ich karierze (76% w latach 2016-2017). 47% osób odpowiedzialnych za rekrutacje IT twierdzi z kolei, że wolą zatrudnić certyfikowanego profesjonalistę niż takiego bez certyfikatu. Pensje profesjonalistów IT sąd obecnie najwyższe w ciągu ostatnich dwunastu lat.

Ważnym pytaniem jest też to czy cena danego certyfikatu będzie niższa niż korzyści jakie finalnie odniesie z niego programista czy sysadmin. Pracownik rozważający zdobycie danego certyfikatu nie powinien tutaj kierować się prostym zestawieniem ceny i możliwej do uzyskania podwyżki wynagrodzenia. W końcowym rozliczeniu ważne jest także to czy wartość certyfikatu będzie rosła czy malała przez kolejne lata po jego uzyskaniu. Największych wahań wartości należy się spodziewać na certyfikatach z niszowych dziedzin. Dobrze swoją wartość utrzymują na niezmienionym poziomie certyfikaty z szeroko rozumianego security.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej