Praca Specjalista ds. E-commerce

Charakterystyka stanowiska

Pracownik na tym stanowisku zajmuje się nadzorem oraz koordynowaniem procesów dotyczących dystrybucji usług i produktów wykorzystując narzędzie e-commerce (handel elektroniczny, odbywa się z wykorzystaniem internetu i urządzeń elektronicznych). Taki Specjalista wdraża i jednocześnie obsługuje system sprzedaży w internecie. Dodatkowo odpowiedzialny jest za tworzenie dokumentacji dla operacji transakcji wykonywanych dzięki narzędziom systemu e-commerce. Oprócz tego kontroluje jego funkcjonalność, zapewnia wsparcie techniczne dla klientów i udziela szkoleń dla pracowników firmy.

Wymagania

W tym przypadku wymagane jest ukończenie wyższych studiów na kierunku związanym z informatyką lub sprzedażą i promocją. Dodatkowo kandydat musi wykazywać się obszerną wiedzą na temat mechanizmów funkcjonujących w internecie oraz jego narzędziami. Mile widziane jest doświadczenie w zarządzaniu różnymi sklepami internetowymi. Ze względu na to, że zazwyczaj formą e-commerce stanowią sklepy internetowe, dany specjalista powinien posiadać niezbędne informacje na temat budowy i zasad funkcjonowania takich sklepów. Oprócz tego równie istotna jest znajomość podstawowych języków programowania a także obsługę pakietów graficznych i biurowych.

Warunki pracy

Specjalista ds. E-commerce wykonuje swoją pracę zwykle w przestrzeni biurowej. Jego narzędziami pracy jest komputer oraz internet. Oprócz tego część swojej pracy poświęca na udzielanie wsparcia technicznego z zakresu obsługi systemu pracownikom firmy a także klientom.

Możliwości zatrudnienia

Zwykle takie stanowisko oferują przedsiębiorstwa lub firmy, które zajmują się handlem elektronicznym.

Warunki finansowe

Stawki za pracę są adekwatne do posiadanych umiejętności a także rodzaju zlecenia czy prestiżu firmy.

Najnowsze oferty pracy - Specjalista ds. E-commerce