TenStep

TenStep to metodyka zarządzania projektami, głównie specjalizuje się w rozwoju metodyk biznesowych, consultingu czy szkoleniach. Została stworzona na bazie metodyki Project Management Body of Knowledge. To metodyka elastyczna i w zupełności skalowalna. Dostarcza wszystkiego co potrzebne do prowadzenia projektów dowolnej, zmiennej skali. Jej zaletami są przede wszystkim elastyczność oraz skalowalność proponowanych rozwiązań. Zazwyczaj TenStep opisywane jest jako metodyka zarządzania pojedynczym projektem, jednak w rzeczywistości jest swego rodzaju rodziną metodyk, która tworzy integralny system. W związku z potrzebą zwiększenia dyscypliny zarządzania projektami oraz jednoczesnym wzrostem jego skali, wprowadzono kroki, które za to odpowiadają. Podstawową zasadą tej metodyki jest to, że im większy projekt tym więcej kroków musi zostać wykonanych. Z angielskiego TenStep – dziesięć kroków, których numeracja 1-10, ustala równocześnie ich priorytety. Wszelkie obszerne projekty powinny być planowane w krokach 1-2 natomiast zarządzane w krokach 3-10. Kolejno kroki:

Krok 1 - zdefiniowanie pracy do wykonania (polega na właściwym i w miarę prosto nazwanym i opisanym projekcie, który dzięki łatwej komunikacji sprosta oczekiwania klienta, to Kierownik Projektu definiuje pracę i upewnia się, że wszystkie strony przedsięwzięcia mają taką samą wizję).

Krok 2 - budowanie planu i budżetu (krok ten odpowiada za tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu, przy czym wybiera się różne podejście do nich w zależności od skali projektu, oprócz tego Kierownik Projektu ma za zadanie stworzenie również poprawnej sekwencji czynności, ustalanie pewnych zależności między nimi a także konstruowanie diagramu sieciowego).

Krok 3 - zarządzanie harmonogramem i budżetem (to główny proces zarządzania zaplanowaną pracą, który wymaga systematycznego sprawdzania harmonogramu oraz realizację budżetu, przegląd polega na odznaczeniu już wykonanych prac a także zidentyfikowaniu opóźnień zadań ale i sprawdzeniu pod kątem tego czy nie przekroczy założonych kosztów czy ilości wykonywanych prac).

Krok 4 - zarządzanie problemami krytycznymi (odpowiada za bieżące korygowanie wszelkich problemów, które mogłyby zakłócić pracę nad projektem, sytuacje łatwe do skorygowania zwykle rozwiązuje kierownik projektu, jednak gdy dojdzie do krytycznego problemu, pomoc może przynieść sponsor projektu, który w swoich uprawnieniach może zmienić zakres, budżet lub termin zakończenia projektu).

Krok 5 - zarządzanie zmianą (kierownik projektu posługując się całą masą wytycznych może w sposób kompleksowy zarządzać zmianami, głównie zmiany dotyczą zakresu i tak celem zarządzania zmianami zakresu jest przede wszystkim zachowanie wykonywalności bieżącej definicji projektu czyli zapewnienie, że uzgodnienia zawarte na początku projektu pozostaną dotrzymane).

Krok 6 - zarządzanie komunikacją (polega na sprawnym komunikowaniu stanu projektu co jest głównym czynnikiem sukcesu w procesie komunikacji i zarządzania oczekiwaniami pomiędzy klientami a udziałowcami projektu, odbywać się może w dwojaki sposób: za pomocą spotkań statusowych lub raportów statusowych).

Krok 7 - zarządzanie ryzykiem (tak zwany proces pro aktywny, który polega na zapobieganiu lub rozwiązywaniu potencjalnych problemów zanim jeszcze one nastąpią, małe projekty nie wymagają jego uruchomienia, natomiast we wszystkich innych dokonuje się pewnej oceny wystąpienia ewentualnego ryzyka).

Krok 8 - zarządzanie ludźmi (Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za zarządzanie ludźmi w trakcie realizowanego projektu, związane jest to z planowaniem zatrudnień oraz rozwojem umiejętności pracowników).

Krok 9 - zarządzanie jakością (celem jest maksymalne zbliżenie projektu do oczekiwań i wymagań klienta przez odpowiednie zrozumienie i opracowanie planu działania).

Krok 10 - zarządzanie pomiarem (odpowiada za zbieranie pomiarów, które są niezbędne do realizacji projektu, jest to jeden z najbardziej zaawansowanych procesów w zarządzaniu co może stworzyć pewne trudności ze względu na nie zbyt łatwe definiowanie danego pomiaru jak i zebranie jego, zwykle jest to ignorowane).