Framework

Frameworki to narzędzia służące do pracy na PHP. Stanowią pewnego rodzaju szkielet do budowy aplikacji. Framework oprócz tego, że definiuje strukturę samej aplikacji również definiuje mechanizm jej działania. Oznacza to, że framework dostarcza programiście zbiór ogólnych funkcjonalności, które może on swobodnie je dopasowywać do swoich potrzeb jak i je rozszerzać.

Do podstawowych elementów większości dostępnych frameworków możemy zaliczyć między innymi:

  • obsługę pojawiających się błędów
  • zarządzanie konfiguracją
  • generatory kodu źródłowego
  • mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, kontrolę dostępu czy też uwierzytelnianie
  • obsługę formularzy
  • zarządzanie komunikacją z samą bazą danych
  • mechanizm uruchamiania a także przetwarzania akcji
  • system szablonów
  • mechanizm tworzenia logiki biznesowej aplikacji.

Framework jako bardzo popularne narzędzie ma na swoim koncie wiele zalet. Przede wszystkim framework to gotowe komponenty służące do budowy aplikacji. Wykorzystywanie ich pozwala na zwiększenie efektywności pracy programistów. Jest to zdecydowanie mniejsza ilość pisanego kodu co w dużym stopniu przemawia właśnie za używaniem frameworków.

Ważną zaletą frameworków jest także zapewnienie użytkownika o poprawności jakości kodu, dzięki dobrej wewnętrznej organizacji logiki frameworka. Jest to również narzędzie odznaczające się dużą niezawodnością za sprawą wielu przeprowadzonych testów. Tak jak zostało to wymienione wcześniej, frameworki ułatwiają łączenie oraz pracę z bazą danych. Wspomagają tworzenie samej treści za pomocą systemu szablonów. Oprócz tego wykonują obsługę adresów (z ang. routing) a także obsługę sesji czy samego logowania użytkowników. Odpowiadają również za bezpieczeństwo czyli między innymi za walidację danych.

Jak każde narzędzie, frameworki posiadają także nieliczne wady. Nie dla wszystkich frameworki mogą okazać się od razu intuicyjnym sposobem tworzenia aplikacji. Ze względu na swoją złożoność, wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań a także elastyczność, frameworki mogą sprawić pewne trudności w opanowaniu ich.

Bardzo często zdarza się tak, że płacąc za jak najbardziej elastyczną budowę, płacimy również za dużo niższą wydajność tworzonych aplikacji. Zdecydowanie wpływa to na minus tego narzędzia jednak przy odpowiednim doborze interesujących nas komponentów, możemy stworzyć aplikację na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie uzyskać jakość, poprawność jak i przejrzystość naszego dzieła jak i samego kodu.

Framework PHP jest najczęściej wybieranym narzędziem do budowy aplikacji internetowych. Powstało wiele różnych frameworków PHP z czego według danych przedstawionych przez stronę www.sitepoint.pl, największą popularność zyskał framework Laravel a tuż zanim framework Symfony.