Frameworki

Frameworki JavaScript

AngularJS

Framework - AngularJS AngularJS to jeden z frameworków, który opiera się na języku programowania JavaScript. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 2009 roku dzięki inżynierom z Google. Służy on programistom głównie do szybkiego i prostego budowania aplikacji internetowych. AngularJS jest chętnie wykorzystywany w programowaniu za sprawą wbudowanych funkcjonalności, dzięki którym programiści zaoszczędzają dużo czasu. czytaj więcej...

Backbone.js

Framework - Backbone.js Backbone.js to jedna z bibliotek programistycznych, która została napisana w języku JavaScript. Głównie wykorzystywana jest do tworzenia aplikacji internetowych na pojedynczej stronie. Biblioteka Backbone.j została zbudowana z użyciem interfejsu RESTful JSON. Dodatkowo bazuje na znanym wzorcu MVC (Model-View-Controller). Backbone.js to zdecydowanie lekka biblioteka, która do działania wymaga jedynie Underscore. czytaj więcej...

DHTMLX

Framework - DHTMLX DHTMLX to biblioteka widgetów GUI JavaScript, która służy do tworzenia dynamicznych aplikacji sieciowych. Udostępniana jest na licencji GNU General Public License oraz na komercyjnych. Architektura jej jest modułowa co oznacza, że pozwala na używanie oddzielnych elementów lub na łączenie ich w jeden plik JavaScript.

Charakteryzuje się wspomnianą strukturą modułową. czytaj więcej...

Dojo

Framework - Dojo Dojo to jeden z frameworków JavaScript, który skupia swoją uwagę na rozwoju stron WWW. Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 roku, udostępnione na zmodyfikowanej licencji BSD (Berkeley Software Distribution). Jest środowiskiem open-source dzięki czemu cały zestaw narzędzi Dojo (Dojo Toolkit) użytkownicy mogą łatwo pobierać jako ZIP. Dojo posiada około trzy tysiące różnych modułów JavaScript. czytaj więcej...

Ember.js

Framework - Ember.js Ember.js to biblioteka języka JavaScript, która pozwala programistom na sprawne budowanie aplikacji na podstawie znanego wzorca MVC (Model-View-Controller). Jej autorami są Yehuda Katz oraz Tom Dale a pierwsze wydanie ujawnione zostało w 2001 roku. Udostępnione zostało na licencji MIT. Ember.js sprawdza się przede wszystkim podczas tworzenia jednostronicowych aplikacji internetowych czyli jako SPA (Single Page Applications). czytaj więcej...

Enyo

Framework - Enyo Enyo to wieloplatformowy framework służący do tworzenia aplikacji w JavaScript. Jest udostępniony na licencji Apache 2 a jego pierwsze wydanie ukazało się w 2011 roku. Początkowo został opracowany przez firmę Palm, natomiast później został nabyty przez firmę Hewlett-Packard. Obecnie jest sponsorowany przez Hewlett-Packard oraz LG Electronics.

Enyo to otwarta platforma, która jest zorientowana obiektowo i opiera swoją strukturę na modułach. czytaj więcej...

Ext JS

Framework - Ext JS Ext JS to kolejny framework JavaScript, który powstał do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych z wieloma platformami. Stworzony został przy użyciu takich technik jak: DOM, DHTML i AJAX.

Początkowo powstał w 2007 roku jako dodatkowe rozszerzenia biblioteki YUI. Autorem był Jack Slocum. Warto wspomnieć, że Ext JS zawiera interoperacyjność z Prototype oraz jQuery. Zaczynając od wersji 1. czytaj więcej...

jQuery

Framework - jQuery jQuery to biblioteka stworzona dla języka JavaScipt, która przede wszystkim wspiera użytkownika podczas konstruowania aplikacji internetowych pisanych w JavaScript. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych używanych bibliotek JavaScript’owych. Rozpowszechniana jest jako pojedynczy plik o nazwie np. jquery-1.4.js (liczby oznaczają numer wersji jQuery więc nazwa zmienia się w zależności od wybranej przez nas wersji). czytaj więcej...

jQWidgets

Framework - jQWidgets jQWidgets jest to framework, który wyposażony w widżety czyli elementy odpowiedzialne za sterowanie grafiką. Pierwsze wydanie jQWidgets ukazało się w 2011 roku i zostało udostępnione na licencji Creative Commons (CC).

JQWidgets zapewnia w pełni kompleksowe rozwiązania służące do tworzenia profesjonalnych stron czy aplikacji mobilnych. Zbudowany został na otwartych standardach oraz otwartych technologiach, między innymi takich jak: JavaScript, jQuery, CSS czy HTML. czytaj więcej...

Knockout

Framework - Knockout Knockout to jedna z bibliotek języka JavaScript. Stanowi jego autonomiczną implementację z wzorcem MVC (Model-View-Control). Knockout został opracowany przez pracownika firmy Microsoft – Steve Sanderson’a i jednocześnie utrzymany jako projekt open-source co oznacza, że każdy ma swobodny dostęp do dokumentacji i kodów źródłowych. czytaj więcej...

MooTools

Framework - MooTools MooTools to jeden z frameworków napisanych w języku JavaScript. Skierowany jest do średnio zaawansowanych programistów JavaScript co pozwoli im na pisanie kody w sposób wydajny, elastyczny i klarowny. Jest to biblioteka ogólnego przeznaczenia i składa się przede wszystkim z modułów, co jest jej cechą charakterystyczną. Jej modułowa budowa pozwala programistom na pobieranie tylko tej części biblioteki, którą chcą w danym momencie wykorzystywać. czytaj więcej...

Node.js

Framework - Node.js Node.js to środowisko uruchomieniowe czyli pewnego rodzaju platforma, która umożliwia uruchomić kod JavaScript. Działa po stronie serwera na licencji open-source i warto dodać, że za jego pomocą można uruchomić kod bezpośrednio na komputerze, bez wykorzystywania przeglądarki. Node.js nie jest sam w sobie serwerem jednak pozwala na stworzenie własnego serwera HTTP ale też innych usług sieciowych. czytaj więcej...

Prototype

Framework - Prototype Prototype to rozbudowana biblioteka napisana w języku JavaScript. Stworzona została przez Sama Stephensona. Oferuje wiele ciekawych rozwiązań wspomagających przykładowo operacje na DOM czy też programowanie AJAX. Prototype jest zaimplementowany w jednym pliku, zwykle pod nazwą prototype.js. Jest dystrybowany samodzielnie jak i z innymi projektami (script.aculo.us. Czy Ruby on Rails). czytaj więcej...

Qooxdoo

Framework - Qooxdoo Qooxdoo to w zupełności uniwersalny framework stworzony dla JavaScript. Może być udostępniany na licencji GNU Lesser General Public License (LGPL) oraz na Public License EPL (EPL). Jest frameworkiem zorientowanym obiektowo, który umożliwia programistom tworzenie aplikacji dla wielu platform. czytaj więcej...

ReactJS

Framework - ReactJS ReactJS to biblioteka, która służy do tworzenia interfejsów użytkownika z obsługą JavaScript. Powstała z rąk Jordana Walke, który był programistą Facebooka. React został opracowany na Facebooku w celach wewnętrznych, jednak z czasem inżynierowie świadomi jego potencjału postanowili podzielić się swoim projektem ze światem i tak jest on obecnie otwartym źródłem. Pierwsze publiczne wydanie ukazało się w 2013 roku. Zostało udostępnione na standardowej licencji Apache 2.0. czytaj więcej...