Praca Koordynator Projektu

Charakterystyka stanowiska

Jest to osoba, która zajmuje się koordynacją oraz nadzorem technicznym nad danym projektem. Do jego zadań należy przygotowywanie umów, protokołów odbioru, zamówień a także nawiązywanie współpracy z klientami. Oprócz tego sprawuje kontrolę nad pracami podwykonawców mając na względzie obowiązujące wymogi a także przygotowuje zestawy danych dotyczących dostarczanych usług czy wyrobów. Dodatkowo uczestniczy w różnego rodzaju testach. Zazwyczaj są to projekty finansowe.

Wymagania

Kandydat chcący objąć to stanowisko musi przede wszystkim wykazać się wykształceniem wyższym, brani pod uwagę są również studenci ostatnich lat studiów. Dodatkowo ważnym kryterium jest posiadanie doświadczenia związanego z administrowaniem projektami. Oprócz tego niezbędna jest też biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim a także znajomość obsługi sprzętu komputerowego. Ważnym atutem na stanowisku koordynatora będzie na pewno duża samodzielność, komunikatywność a także umiejętność organizacji czasu pracy jak i dyspozycyjność.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest pomieszczenie biurowe wyznaczone w siedzibie firmy. Bywa, że praca może odbywać się w terenie.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienia można poszukiwać w następujących branżach: dystrybucyjnej, edukacyjnej, finansowej, medycznej, telekomunikacyjnej lub handlowej.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od umiejętności danego koordynatora, rodzaju zlecenia a także prestiżu firmy. Koordynator ma możliwość otrzymania różnych benefitów.