Praca Programista iOS

Charakterystyka stanowiska

Programista iOS (system operacyjny na urządzenia mobilne firmy Apple inc) odpowiedzialny jest za tworzenie projektów aplikacji jak i za wdrażanie ich na urządzenia typu: iPhone, iPad, iPod Touch w oparciu o system Mac OS X. Posiadając niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności, sprawnie wykonuje swoje obowiązki, spełniając wszelkie oczekiwania klienta, jednocześnie odpowiadając za późniejszą obsługę czy modernizację systemu.

Wymagania

Jak w każdym przypadku najważniejszym kryterium do spełnienia jest wykształcenie. Na danym stanowisku wymagane są ukończone studia wyższe o kierunku informatycznym lub podobnym. By zwiększyć swoje szanse kandydat powinien wykazać zdobyte doświadczenie w zawodzie związane z danym środowiskiem programistycznym (tutaj ObjectiveC). Osoba ubiegająca się na to stanowisko powinna umieć efektywnie pracować w grupie i posiadać odpowiednie cechy personalne, które ułatwiłyby jej nawiązywanie kontaktu z klientami. Oprócz tego ważna jest kreatywność, umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami ale także bezproblemowe podejmowanie trudnych wyzwań.

Warunki pracy

Stanowisko zwykle związane jest z pracą przed ekranem komputera w trybie siedzącym. Może być wykonywana w siedzibie firmy lub zdalnie w sytuacjach temu sprzyjających.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrunienia są możliwe w postaci samodzielnego pozyskiwania zleceń lub uzyskując posadę w firmie z danej branży.

Warunki finansowe

Pensje uzależnione są od miejsca zatrudnienia. W przypadku objęcia posady w firmie stawki rozpoczynają się od kwoty 3000 zł. Programiści działający na własny rachunek uzależniają swoje zarobki od ilości i wielkości zleceń.