Praca Programista CNC

Charakterystyka stanowiska

Programista CNC (Computerized Numerical Control) zajmuje się technologią związaną z programowaniem urządzeń numerycznych, które to umożliwiają programowanie specjalistycznych maszyn roboczych odpowiedzialnych za wykonywanie precyzyjnych prac. Taki pracownik programuje owe urządzenia w zakresie specyfiki danej gałęzi przemysłu lub branży. Posiadając niezbędną wiedzę a także konieczne doświadczenie projektuje dany produkt oraz przetransportowuje go w plan sterowania. Przykładowe urządzenia nad jakimi może pracować to: wykrawarki, tokarki, frezarki itp.

Wymagania

Najważniejszym kryterium, które musi spełniać osoba na to stanowisko jest posiadanie wyższego wykształcenia na uczelni technicznej o kierunku: robotyka i automatyka bądź zbliżonym. Dotychczasowe doświadczenie również ma wielkie znaczenie w wyborze odpowiedniego kandydata. Zazwyczaj pracodawcy oczekują co najmniej 3-letniej pracy na danym stanowisku lub podobnym. Dodatkowo ważnym atutem jest duża samodzielność pracownika ale także umiejętność organizowania własnej pracy.

Warunki pracy

Praca zwykle wykonywana jest w miejscu zatrudnienia. Wiąże się z wielką odpowiedzialnością i wymaga od pracownika maksymalnego skupienia i sumienności.

Możliwości zatrudnienia

Oferentami zatrudnienia oprócz firm z rynku lokalnego mogą być również międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne. Zwykle zakres branży czy sektorów gospodarki mogących zapewnić posadę jest bardzo duży.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia zależy głównie od posiadanych kwalifikacji a także od zlecenia czy prestiżu firmy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa zwykle oferują dużo wyższe zarobki.