Praca Specjalista ds. ochrony danych

Charakterystyka stanowiska

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za odpowiednie zabezpieczenie wszelkich informacji. Zazwyczaj są to informacje zawierające dane osobowe pracowników lub klientów. Jego praca ma na celu ochronę ich przed niespodziewanym i niepożądanym wyciekiem.

Wymagania

Specjalista ds. ochrony danych powinien wykazywać się wyższym wykształceniem kierunkowym lub powinien mieć ukończone studia podyplomowe o powyższej specjalizacji. Ważne jest posiadanie wszelkiej teorii ale również praktyki z zakresu ochrony danych, dotyczy to zarówno danych: jawnych i niejawnych. Osoba na tym stanowisku zobowiązana jest do ochrony takich danych przed wszelkimi atakami z zewnątrz a dodatkowo musi umieć odpowiednio nimi zarządzać. Bardzo istotną kwestią jest by zatrudniona osoba posiadała nieposzlakowaną opinię, wyróżniała się odpowiedzialnością i dyskrecją.

Warunki pracy

Miejscem pracy jest zwykle biuro lub gabinet w siedzibie firmy. Praca charakteryzuje się potrzebą dużej mobilności. Dodatkowo wiąże się z wielką odpowiedzialnością ze względu na konieczność obcowania na co dzień z najważniejszymi danymi danego zakładu pracy.

Możliwości zatrudnienia

Praca na danym stanowisku zapewnia łatwe znalezienie zatrudnienia, ze względu na ciągłą potrzebę ochrony danych niezależnie od wielkości firmy, zakładu czy organizacji. Takimi pracownikami są zainteresowane zarówne wielkie przedsiębiorstwa jak i małe prywatne firmy.

Warunki finansowe

Wysokość wynagrodzenia zależy od wykształcenia specjalisty, doświadczenia jakie zdobył ale również od wielkości firmy i jej kapitału.

Najnowsze oferty pracy - Specjalista ds. ochrony danych