Praca administrator Fedora

Fedora należy do dystrybucji Red Hat Linux, której twórcą jest Fedora Project. Pierwsze jej wydanie zostało opublikowane w drugiej połowie 2003 roku.

Dystrybucja ta odnajduje zastosowanie zarówno jako system dla serwerów jak i dla komputerów domowych. Celem stworzenia jej była budowa nowoczesnego, w pełni użytecznego systemu operacyjnego, który opierałby się wolne oprogramowanie. Fedora jako jeden z pierwszych systemów został wzbogacony o mechanizm zabezpieczeń SELinux (Security-Enhanced Linux), którego polityka zabezpieczeń, została oparta na koncepcji zapewnienia jak najmniejszej ilości uprawnień dla danego obiektu (np. programu, konta użytkownika czy urządzenia), niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. System zyskał na tym bardzo duże ograniczenie w możliwościach wyrządzenia szkód w konsekwencji przejęcia kontroli nad obiektem przez niepowołane osoby, co stało się bardzo ważnym elementem dla wielu administratorów systemu. Warto wspomnieć, że jedna z wersji z 2007 roku Fedora Spins jako alternatywna wersja Fedory przeznaczona do konkretnych zadań, po raz pierwszy udostępniła obrazy Fedory (można tworzyć własne obrazy). Przykładowe obrazy Fedory to między innymi KDE, Xfce, Design Suite, SoaS czy Jam. Istotną informacją jest także fakt iż Fedora zawiera jedynie wolne oprogramowanie, które nie wzbudza zastrzeżeń ani patentowych ani licencyjnych. Natomiast dodatkowe repozytoria, zawierające pakiety takie jak zamknięte sterowniki czy kodeki, nie mogą być swobodnie rozpowszechniane na przykład na terenie Stanów Zjednoczonych z przyczyn patentowych. Repozytoria istniały dwa: Core (jako oficjalne repozytorium Fedora Project) oraz Extras (jako repozytorium, którego oprogramowanie było wspierane przez Fedora Project, jednak nie zostało rozprowadzane razem z Fedorą Core). Po 7 wydaniu Fedory, oba repozytoria zostały ze sobą połączone. Ciekawym faktem jest to, że na podstawie Fedory, powstało wiele, bardzo użytecznych i przyciągających uwagę użytkownika dystrybucji ale i najzwyklejszych jej kopii. Do wiadomości podano liczbę prawie 100 różnych dystrybucji z czego obecnie rozwijanych jest około trzydziestu.

Fedora została wydana w wielu wersjach jako projekty: Fedora Core (a w nim na przykład wersja Yarrow/2003, Heidelberg/2004, Bordeaux/2006) i Fedora (przykładowe wersje: Moonshine/2007, Cambridge/2008, Lovelock/2011 czy Heisenbug/2013). Niestety żadna z nich nie otrzymuje już wsparcia technicznego.

Najnowsze oferty pracy - Fedora