Prado

Prado (PHP Rapid Application Development Object-oriented) to framework stworzony na zasadzie open-source czyli otwartego oprogramowania. Został stworzony w języku programowania PHP.

Framework wyposażony jest między innymi w:

  • mapę bazy danych
  • narzędzie do tworzenia zapytań
  • widgety oparte na technologii Ajax np. automatyczne uzupełnianie pól formularzy, aktywowanie przycisków oraz aktualizacja danych w tabeli, które mogą być dynamicznie obsługiwane bez przeładowania strony
  • wbudowane mapowanie adresów URL, które wspomaga pozycjonowanie (SEO) i semantyczne adresy URL, mapowanie działa bez potrzeby odpowiedniej konfiguracji serwera
  • ponad 100 kontrolek i widgetów
  • wbudowane narzędzia bezpieczeństwa zapobiegające atakom typu XSS, podmianom plików cookie oraz wstrzykiwaniu zapytań SQL do zapytania typu get lub post.

PRADO wykorzystuje wzorzec MVC dzięki czemu w jasny i przejrzysty sposób oddziela logikę biznesową od warstwy prezentacji. Struktura jego bazy danych wspomagana jest za pomocą automatycznej generacji kolumn, opierającej się o automatyczne wykrywanie pliku schema. Framework ten może korzystać z zewnętrznych kontrolerów a także bibliotek bazujących na jQuery oraz innych frameworkach JavaScript. Umożliwia interakcję z zewnętrznym kodem, włączając w to PEAR i Zend Framework. Warto dodać, że kod wygenerowany przez PRADO jest zgodny ze standardami XHTML. Dodatkowo umożliwia testy jednostkowe i testy funkcjonalne bazujące na technologiach: PHPUnit SimpleTest oraz Selenium.

Framework udziela wsparcia dla:

  • tekstów o różnym kodowaniu
  • dynamicznie ładowanych stron (dotyczy się to automatycznego minimalizowania)
  • konfiguracji zapisywanych w pliku XML lub PHP
  • tworzenia API w technologiach SOAP lub innych technologiach korzystających do wymiany danych w formacie JSON.

Framework PRADO oprócz tego pozwala użytkownikowi na swobodne instalowanie dowolnych motywów czy skórek. Daje możliwość obsługi wielu języków, posiada warstwowy system cache'owania czy też wbudowane wspomaganie logowania i rejestracji.

Przykładowy kod w Prado

Prado Przykład #1

  <?php
  /**
    * include the prado script
    */
  require_once('../prado/framework/prado.php');
  
  /**
    * create a PRADO application instance
    */
  $application = new TApplication;
  
  /**
    * run the application
    */
  $application->run();
  ?>
  
Prado Przykład #2

  <?php
  /**
    * $dsn should have format: mysql:host=myhost.com;dbname=mydbname
    */
  $conn = new TDbConnection($dsn,$username,$password);
  
  /**
    * Use this to activate your connection or "false" to deactivate it
    */ 
  $conn->Active = true;
  
  /**
    * Prepare the TDbCommand command using the createCommand statement
    */
  $cmd = $conn->createCommand($sqlCommand);
  
  /**
    * Execute non-query sql statement (INSERT,UPDATE,DELETE)
    */
  $affectedRows = $cmd->execute();
  
  /**
    * Query database statement (SELECT)
    */
  $sqlData = $cmd->query();
  
  /**
    * retrieving all rows at once in a single array
    */
  $data=$sqlData->readAll();
  ?>